Zasilanie komunikacji w sektorze publicznym za pomocą SMS-ów

Kiedy myślimy o wewnętrznej komunikacji rządowej, przychodzi nam na myśl kilka starszych systemów. Memo. Pagery. Fax. Tablice ogłoszeń.

Uznane za archaiczne i nieskuteczne, wiele organów administracyjnych na całym świecie zaczęło je wycofywać na rzecz nowszych technologii. Podobnie jak w przypadku zwykłych przedsiębiorstw, przy wyborze odpowiedniego kanału komunikacji często kładzie się nacisk na dostępność, powszechność, a także efektywność i niezawodność. W przypadku sektora publicznego innym ważnym czynnikiem, który często wpływa na te decyzje, są przepisy dotyczące ochrony danych i poufności. W połączeniu te wymagania sprawiają, że popularne środki komunikacji, takie jak e-maile i aplikacje do czatowania, nie są odpowiednie, a pracownicy muszą zmagać się z grubymi, zastrzeżonymi systemami komunikacyjnymi, które są trudne w dostępie, użyciu i integracji.

Dzięki niezrównanej dostępności i zasięgowi, wiadomości SMS stanowią dla sektora publicznego doskonałą alternatywę dla tych systemów. Dostarczane przez sieci komórkowe, wiadomości SMS są w stanie dotrzeć do wszystkich typów urządzeń mobilnych i obszarów niedostępnych dla Internetu. Dzięki wskaźnikom odczytu przekraczającym 90%, dobrze sprawdzają się w przypadku krytycznych operacji i ważnych ogłoszeń.

Aby jednak spełnić wymagania sektora publicznego, komunikacja SMS musi być wspierana przez rozwiązanie zapewniające suwerenność i poufność danych. W tym miejscu z pomocą przychodzi SMSEagle SMS/MMS Gateway. Jako sprzęt, który jest wdrażany na miejscu, rząd i departamenty sektora publicznego mają pełną kontrolę nad swoją bramą komunikacyjną. Bez konieczności łączenia się z Internetem, SMSEagle SMS Gateway jest osłonięty przed cyberzagrożeniami. Dzięki temu, że wszystkie dane są przechowywane lokalnie w bezpiecznej relacyjnej bazie danych, bramka jest szczególnie przydatna tam, gdzie pracownicy są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji komunikacyjnej.

Łamanie zasad: SMS dla organizacji rządowych

Niezależnie od tego, czy chodzi o informacje dotyczące opieki zdrowotnej, czy o rejestry tożsamości, dane rządowe są często rozrzucone po różnych repozytoriach, co sprawia, że wyszukiwanie informacji jest żmudnym procesem. Dzięki podłączeniu wewnętrznych aplikacji do SMSEagle API, ważne informacje mogą być wysyłane za pomocą SMS-ów do pracowników, którzy o nie poproszą. Dzięki wprowadzeniu zautomatyzowanych systemów, pracownicy mogą żądać np. aktualizacji raportów statusowych, wysyłając po prostu kod np. TAK na konkretny numer SMSEagle.

Biorąc pod uwagę, że istnieje wiele miejsc z łącznością komórkową, ale bez Internetu, wiadomości SMS dobrze nadają się do zdalnych operacji, takich jak ochrona dzikiej przyrody lub rozwój obszarów wiejskich. Alerty mogą być wysyłane za pośrednictwem Bramki SMSEagle do wielu pracowników jednocześnie, powiadamiając ich np. o zgłoszonej nielegalnej aktywności w zakresie pozyskiwania drewna. Można to rozszerzyć na pracowników terenowych, którzy nie mogą korzystać z aplikacji desktopowych w celu uzyskania aktualizacji, a także na stałych pracowników, którzy wykonują podobne zadania, ale są rozproszeni geograficznie – w celu uzyskania aktualizacji harmonogramów zmian, terminów składania dokumentów lub wniosków o spotkania.

Możliwość dostarczania aktualnych alertów sprawia, że SMS jest trafnym środkiem komunikacji o znaczeniu krytycznym. Podczas sytuacji kryzysowych, SMSEagle SMS Gateway jest w stanie natychmiast rozpowszechnić krytyczne informacje i zachować poufność planowanych działań, aby wewnętrzne wysiłki nie zostały podważone przez złośliwe strony trzecie. Ponadto, podczas katastrof, takich jak powodzie lub pożary, inne formy łączności mogą ulec awarii, pozostawiając SMS jako jedyne dostępne rozwiązanie.

Przyspieszenie cyfrowej transformacji rządu

Komunikacja w sektorze publicznym może wiele zyskać dzięki SMS-om. SMSEagle SMS/MMS Gateway w szczególności, jest łatwy do zrozumienia i wdrożenia i może być używany przez każdy dział lub jednostkę. Umożliwia on sektorowi publicznemu wykorzystanie istniejącej infrastruktury mobilnej i postępu w zakresie aplikacji cyfrowych do zapewnienia komunikacji w czasie rzeczywistym – rutynowej, strategicznej lub krytycznej – w celu utrzymania łączności z zespołami i doskonałego funkcjonowania usług.

Create the right solution for your operation

Your obstacles are unique, and the solutions for them should be too. The functions of SMSEagle allow government and other organizations to incorporate SMS communications into their systems in a way that makes sense to them. To find out how SMSEagle will allow you to create the solution you need, get in touch with our team.

Jak można wykorzystać MMS-y do rozwoju biznesu

Obraz jest wart tysiąca słów! Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego? Obraz przekazuje informacje skuteczniej niż słowa i może opowiedzieć historię równie dobrze jak wiele, wiele słów.

Jak możesz wykorzystać moc medium wizualnego do rozwoju swojego biznesu?

Wiadomości MMS mogą pomóc Ci przyciągnąć uwagę odbiorców i pomóc Twojej firmie uzyskać przewagę nad konkurencją.

Co to jest MMS?

MMS to skrót od Multimedia Messaging Service; technologia zbudowana z wykorzystaniem tej samej technologii co SMS, pozwalająca użytkownikom na wysyłanie treści multimedialnych. Za pomocą wiadomości MMS można wysyłać zdjęcia, pliki audio, kontakty telefoniczne i pliki wideo.

Korzyści z MMS dla biznesu

 • Globalny zasięg: Możesz dotrzeć do 100% globalnych użytkowników telefonów komórkowych, w tym 620 milionów globalnych użytkowników korzystających z telefonów z funkcją.
 • Wysoki wskaźnik otwarć: Wiadomości wysyłane za pośrednictwem MMS mają stratosferyczne wskaźniki otwarcia sięgające nawet 98%.
 • Dłuższe wiadomości: dzięki MMS możesz wysyłać dłuższe wiadomości, zawierające nawet 1600 znaków. Limit rozmiaru wiadomości MMS różni się w zależności od dostawcy usług.
 • Bogatsze doświadczenie klienta: Dzięki treściom multimedialnym możesz przykuć uwagę widza.
 • Zwiększone zaangażowanie: Komunikaty multimedialne prowadzą do wyższego poziomu zaangażowania: nie tylko więcej osób czyta wiadomości i wchodzi w interakcje z treścią, ale także do 8 razy częściej dzieli się nimi ze znajomymi.
 • Branded messaging: Możesz wysłać wiadomość, która zawiera logo Twojej marki.

Odkryjmy, jak firmy z różnych sektorów handlowych mogą wykorzystać moc MMS-ów do napędzania wzrostu biznesu.

Sprzedaż detaliczna

 • Kupony i promocje: Możesz wykorzystać MMS do udostępniania skanowalnych kodów QR i wiadomości z obrazkami kuponów, które klienci mogą zrealizować w sklepach, a bogate funkcje wiadomości, takie jak GIF-y, filmy i klipy dźwiękowe, wzbogacają doświadczenia.
 • Rejestracja produktów: Możesz zaprosić kupujących do rejestracji swoich produktów w prosty sposób: wysyłając zdjęcie kodu kreskowego związanego z produktem.

Ubezpieczenia

 • Klienci mogą przyspieszyć rozpatrywanie roszczeń, wysyłając zdjęcia za pośrednictwem MMS.

Obsługa klienta

 • Klienci mogą wysyłać zdjęcia wadliwych produktów. Twój zespół wsparcia będzie natychmiast wiedział, co jest nie tak i może zasugerować rozwiązanie lub wysłać odpowiedni zespół, aby rozwiązać problem klienta.
 • Możesz wysłać dźwięk z instrukcją, jak zainstalować produkt. Pomaga to klientowi i zmniejsza Twoje koszty wsparcia.

Podróże i turystyka

 • Linie lotnicze mogą wysyłać bilety i karty pokładowe za pośrednictwem MMS. Klienci nie muszą się martwić o zgubienie tych dokumentów, gdyż są one bezpieczne w ich telefonach.
 • Biura podróży mogą wykorzystać niestandardowe obrazy podczas marketingu dla specjalnych ofert i promocji.

Żywność i restauracje

 • Komunikaty marketingowe z obrazami nowych produktów mogą zwiększyć oczekiwanie i napędzić sprzedaż.

Automotive

 • Firmy motoryzacyjne mogą wykorzystać spersonalizowane obrazy do marketingu nowych i istniejących produktów oraz napędzania sprzedaży.

Wniosek

W przypadku tekstu, Twoja kreatywność jest ograniczona. O ile nie jest się Szekspirem, tylko tyle można powiedzieć słowami.

Dzięki obrazom i wideo Twoja kreatywność jest uwolniona. Nie ma ograniczeń co do tego, co można przekazać za pomocą odpowiednio zaprojektowanego obrazu lub filmu.

Wykorzystaj MMS-y, aby uwolnić swoją kreatywność i wykorzystać moc wizualnego medium do napędzania rozwoju biznesu.

Create the right solution for your operation

Your obstacles are unique, and the solutions for them should be too. The functions of SMSEagle allow businesses to incorporate SMS communications into their systems in a way that makes sense to them. To find out how SMSEagle will allow you to create the solution you need, get in touch with our team.

Informacja o zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej pod nazwą PROXIMUS Radosław Janowski w Proximus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej oraz numer NIP i REGON. Bez zmian pozostają: siedziba i adres, numery rachunków bankowych, numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS: 0000956902).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy firmy nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Wskutek przekształcenia firmie Proximus Sp. z o.o.  przysługują zgodnie z art.553 Kodeksu spółek handlowych wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego PROXIMUS Radosław Janowski. W przypadku przekształcenia wszystkie umowy zachowują ważność i ciągłość.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane Spółki są następujące:
Proximus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w obrocie handlowym używany będzie skrót:

Proximus Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 163
60-650 Poznań
NIP 7812032643
KRS  0000956902

Protect Your Home and Business by Securing Wi-Fi and Connected Devices

In the last ten years or so, securing our local area networks has become more difficult, thanks to ubiquitous high-speed broadband and a proliferation of internet-enabled devices. Some of these are branded ‘smart’ but their widespread adoption could be considered less so. Some, like smartphones, add convenience but most introduce security risks. Whether it’s at home or at work, smart devices vary widely in terms of security. Some devices operate on Bluetooth, others connect to wireless networks and via cable. Whatever the connection protocol, it’s important to ensure that all are monitored as part of a cybersecurity policy or if at home, a common-sense attitude to security.

But, where do you start? How do you identify potential security threats?

In the same way that you protect your home and business, any worthwhile security system will start with access points; all exits and entries are protected first. For networks, initial perimeter defence is controlled by the routers that distribute your broadband connection.

Securing Routers

Most routers offer a combo of LAN ports and a wireless option (with or without antennas). Router configuration is key to enforcing security. I recommend changing all default options. Make sure your default gateway is changed. Ditto, the IP address range for your domain or workgroup. 192.168.1.x will be the first avenue of attack for hackers. Ensure that a complex password and username is in place. ‘Admin’ and other defaults are not acceptable. It’s also important to name your router as leaving the default name will provide clues to hackers sniffing your network. I’d suggest your favourite Klingon entrée or perhaps the name of the dumbest president to ever hold office. Finally, use an encrypted connection (at least WPA2).

Thanks to BYOD (bring your own device), guests at work and at home often request your Wi-Fi password. Many routers offer a ‘guest network’ option that prevents temporary users from accessing shared resources on the network. Enable this function.

If not available, claim ignorance of the password (passwords are assigned by our IT admin only) to prevent unauthorised access to company resources or suggest they upgrade to a higher data plan for their mobile device.

The Internet of Things and Smart Devices

Granted, it’s much easier to add new workstations or devices using wireless. It saves time and there are no trailing cables. Office disruption is also minimised as no building alterations are required. Convenience is the name of the game and portability comes a close second, with tablets, laptops and smartphones in common use.

With the Internet of Things came a recognition that we were running out of IP addresses and IPv6 became necessary to allow for the predicted billions of internet-enabled devices. Everything from fridges to toasters and webcams became smart… or as smart as their manufacturers made them. The key security element for connected devices is to remember one thing – many are not built in a security-first manner.

Hard and Fast Rules for Connected Devices

Before purchasing an IoT device, you should consider all, but not limited to, the following questions:

 • Is it REALLY needed? We all love buying gadgets but if there is no efficiency benefit then why even bother? Check out this 2017 list from Gizmodo.
 • Is the device secure? The blind assumption that the router will protect all devices connected to it is a dangerous one. I consider an IoT device secure if:
  1. I can modify the security settings from the defaults. Hardcoded settings are exploited by hackers.
  2. I can stop unnecessary features.
  3. The device supports future firmware updates or security patches that are installed locally (via USB or SD card, for example) or remotely.
  4. The device does not rely on SMBv1, which has known weaknesses. Microsoft has published a list of some affected manufacturers and related products. YOU need to check all connected devices for this vulnerability by reviewing manufacturer websites. Bear in mind that healthcare, medical and industrial products are also vulnerable so this condition does not only apply to consumer products but for every industry.
 • How invested is the company in security? In other words, how would you assess their expertise? If a smart coffeemaker is in your future, is it fair to say that the company knows domestic appliances and is totally new to securing smart devices?
 • Is the primary function of the device enhanced by being ‘smart’? In the case of a coffeemaker, I’d have to say no but in the case of health-monitoring equipment it’s an emphatic yes. Maybe it’s just me but communicating with or receiving alerts from a coffeemaker or other domestic appliance seems a little pointless. But, health monitoring can detect anomalies and perhaps save lives.

Of course, despite security risks, some devices are worthy of connection. In such cases, why not use a different workgroup or domain? Segregating all IoT devices makes perfect sense and protects the rest of your network from attack.

In conclusion, the use of Wi-Fi and a multitude of connected devices adds convenience. However, awareness of security risks is crucial when selecting devices. Regular auditing of existing devices is necessary as well. In the meantime, perhaps it’s worth policing connected devices to ensure your network is not compromised by smartphones with vulnerable OS versions, cheap imports or wearables. What do you think? How vulnerable are your smart devices and sensors? Have they been hacked before now? Smart locks certainly have.

Network Security: Shadow IT Risk and Prevention

Contrary to many opinions discovered online, shadow IT (a.k.a. rogue or stealth IT) is not down to the IT team saying no or refusing to provide required productivity tools necessary for a specific job role. In truth, it is often down to restrictive budgets and senior management decisions on same. Speaking as an IT pro, we do not care what software users need and would happily supply it if the budget is available and the software need is indicated. WE are not responsible for users installing unauthorised software, using unapproved cloud services or adding their own hardware such as memory sticks and external drives to company systems. BUT, as always, we are expected to assume the responsibility and the blame for such practices.

What are the risks of Shadow IT? How can they be reduced?

As Przemysław Jarmużek, systems administrator & support expert at SMSEagle was quick to point out: “The level of risk will depend on the type of Shadow IT and the motives of the user involved” with common dangers including but not limited to the following:

BYOD

The rise of BYOD in the workplace has tied IT’s hands in cases where IT do not have control of the device. Device owners are free to install whatever they wish on their own device and rightly so. In an ideal world, the device would use mobile device management (MDM) to segregate work and personal use by using a virtual partition. This work ‘partition’ could be managed remotely and the partition could be erased or deleted if the device is lost or stolen or if the employee leaves the company.

Consumerisation of Software

Anyone with a credit card can purchase a cloud service or online subscription to a wide array of software and collaboration tools. Many are free and only need an internet browser to access. This is an obvious problem when trying to control the flow of company data, making it almost impossible to track the impact of a data breach. These unauthorised activities could also have an impact on compliance requirements, especially in relation to data protection and requirements for storage of personally identifiable information (PII). The risk of intellectual property loss also increases if third party service providers are breached by hackers.

Licensing

Users installing licensed software from home is also a danger. Note that this activity is sometime used by malicious employees seeking financial gain. They install illegal software on company systems and then send a ‘tip’ to organisations responsible for copyright theft to obtain a percentage of the high financial penalties levied. This point is demonstrated accurately in a TechCrunch article: Software piracy claims can ruin your business and reward those responsible. An old article but all the points raised are still valid today.

Productivity Aims

Many users install or use unauthorised software and tools to improve productivity and lack any malicious intent. They are just unaware of the possible dangers of installing freeware and paid solutions that are not approved or monitored by IT.

Preventing Shadow IT

Radosław Janowski, product manager at SMSEagle said that “IT cannot be expected to have psychic powers and each department head should provide a list of software and tools that they need to fulfil their roles in a productive manner. This will allow IT to supply it and eliminate the requirement for Shadow IT.”

An excellent point. Tell the IT team that you can’t do your job effectively without software X and tool Y. We will listen and respond with updates.

In fact, there are several ways to reduce shadow IT while enforcing the fact that IT are responsible for security on company equipment and on BYOD devices when the owner has signed an agreement allowing remote administration.

 • Admin Access – There is no reason for users outside the IT team to have the ability to install programs. Any and all programs should be installed and managed by IT.
 • Network Inventory Management – IT will regularly monitor hardware and software assets on the network, automatically detecting any additions and reacting accordingly based on potential risk. There are many tools available to accomplish this task and some will aid security patch and update management.
 • Network and port monitoring – to prevent access to unauthorised cloud services.
 • IT will provide a software repository for all approved software and tools. If additions are required by a user or department, it is formally requested.
 • IT will foster an environment of security awareness to include the potential dangers of Shadow IT and ensure that there is an onboarding process for new employees.

However, without senior management support, none of the above will work. Available budgets and claims of IT interfering in all departments no longer hold weight as IT is needed in all departments. IT are responsible for security and if identified security risks are not acted on, then future problems that result from inactivity cannot be blamed on IT. When you consider that a recent Forbes Insights report finds that more than one in five organizations have experienced a cyber event due to an unsanctioned IT resource, is it worth checking if shadow IT is a potential risk in your business? I think so.

Document Security — Does Your Security Policy Protect Digital and Physical Documentation?

Disclaimer: As there are books about document/data security, consider the following as an introduction. Discuss the points raised and estimate how your company would be rated if tested by an ethical hacker or penetration tester. Perhaps you might want to hire a penetration testing company to evaluate your digital and on-premise security?

Digital transformation is simplified as the aim to eliminate paper-based documents and go ‘fully digital’. As much as we would like to, it’s generally impossible to achieve a paperless office. Barriers include financial, accounting, legislative and compliance requirements that require retention of original paper documents for a specified number of years. Some industries (legal, for example) have yet to make all their processes digital and physical form-filling is common in many situations. Therefore, any worthwhile security policy must consider both physical paper-based documents and their digital counterparts.

How can companies ensure adequate protection of physical and digital files? What are the common attack vectors involved? Does your security policy consider remote and onsite attacks?

Risk Management

The first step in creating a security policy is to identify risk. Attack vectors include but are not limited to:

 1. Remote hacking – Industry best practices recommend a comprehensive cybersecurity strategy. Many companies use industry standards such as HIPAA as a guideline. Recent requirements in Europe in relation to data privacy (such as the GDPR) also force a strategy as part of compliance. The key message is that companies are responsible (and can be penalised) for failing to protect data adequately as most jurisdictions have corresponding data privacy regulations, especially for medical and financial data and any other personally identifiable information (PII).
 2. Internal threats – disgruntled employees are a viable attack vector. In addition, employees can unwittingly allow a hacker to breach your network after falling victim to phishing, ransomware or other remote attack based on social engineering techniques.
 3. A combination of the above – where the remote attacker has a willing accomplice onsite.
 4. Decommission, donation, recycling or theft of onsite equipment such as PCs, laptops, smartphones optical media, hard drives and memory cards can all introduce risk. This is true because even when wiped, forensic techniques can successfully recover data.
 5. Insecure storage areas – when filing cabinets and digital backups can be accessed by anyone.
 6. Sharing – consider the numerous ways we can share or capture data. Our smartphones can act as personal computers, take photos, share via chat program, upload to any number of free cloud storage providers, share on social networks and, of course, use the internal storage of the phone to store files for later review. Shadow IT, where users install their own unauthorised programs, could also allow dispersal of confidential data.
 7. Security Updates and Patches – Prompt updates prevent hackers from exploiting security vulnerabilities. Best not to ignore them.

Okay, so now you have an idea of the potential threats. It’s worth noting that hackers will take the easiest route to acquire data. In film and TV, sophisticated hackers acquire passwords and systematically break through all cybersecurity defenses, but the reality is very different. It’s much easier to hack the user or use ‘low-tech’ or ‘no-tech’ methods than breach firewalls and other security features.

Social Engineering

As reported in MeriTalk, citing ISACA’s survey STATE OF CYBERSECURITY 2019, PART 2,  cyber threats remain consistent but have increased in volume in 2019, with the top three most prevalent attacks coming from cybercriminals, hackers and non-malicious insiders. All three accounted for 70 per cent of all attacks reported by survey respondents. 44% said phishing was the most common attack, 31% said malware and 27% claimed social engineering was most prevalent.

However, since phishing is a form of social engineering, and malware creators often use social engineering techniques to fool the user, the truth is that social engineering of the human factor is the most lucrative option for any hacker. We are the weakest links in any security system.

How to Protect All Your Files

Firstly, be paranoid. Then, be very paranoid. Be aware that the size of your company does not matter. You may be in an industry attractive to hackers or be a client or supplier of a target company. In addition, it’s generally a numbers game, with cybercriminals, hackers and wannabe hackers all launching volume attacks using easily acquired tools and hacking packs. Being a hacker doesn’t necessarily mean you need skills. The “as-a-service” model also applies to the hacking community and on the Dark Web, you can acquire all you need to start hacking. Clearly, to protect your files and documents, a detailed security policy is necessary or perhaps, different security policies for each process. The SANS Institute offers a wide variety of free security policy templates that can be personalised for your company, which saves time in policy creation.

I’ll save you some more time… Assume that your company is a viable target and protect files and documents accordingly. The following is not an exhaustive list but will offer some suggestion to enhance your security posture and protect confidential data.

 • Identify potential risk and create the appropriate security policies.
 • Ensure OS and software updates are promptly installed. Likewise, security patches and firmware updates if appropriate.
 • Use antivirus, malware and spyware tools.
 • Use permission/user management to control data access. The aim is to prevent unauthorised data access.
 • Use device level monitoring to prevent the install of unauthorised software (shadow IT) and ensure all company-owned mobile devices have a remote wipe feature if lost or stolen.
 • Ensure security awareness training is an ongoing process, where users are informed of the latest attack methods. Basics include not clicking on links within emails from unknown parties.
 • When disposing of equipment, ensure data is destroyed by sending to a certified recycling company. Ensure data recovery is not possible by shredding or incinerating the device.
 • When disposing of paper-based documents, fine cross-cut shredding or incineration is best. Low-tech hackers are not above searching rubbish bins for clues.
 • Ensure non-employees cannot sneak onto your premises.
 • In public areas, be aware that shoulder-surfing (looking over your shoulder) is possible. It’s an easy way to gather info directly from your screen. Similarly, visual hacking is a threat, with smartphone cameras allowing easy capture of information.
 • Confidential documentation should be locked away, with on-premise security essential.
 • Consider the many ways files are shared online and aim to restrict as many as possible. Some companies operate using a whitelist of essential websites, blocking any that allow sharing of data.
 • Protect your hardware – Some companies use tamper evident labels to prevent low-tech hacking using memory sticks, cards and other solutions to directly acquire data from target systems.
 • Consider Wi-Fi access. Do you allow guest access or segregation from your network or even prevent it entirely?
 • In electronic manufacturing, all employees and visitors are scanned with a wand (just like in the airport) and must store all electronic devices in a provided locker before access is granted. Is this worth considering?
 • Social Media – Ensure employees are aware that social media info posted is often used in convincing spear phishing campaigns. Never post anything that will aid social engineering or disclose company workings, even something as innocuous as a planned vacation or lunch times can help a hacker.
 • Encryption and password management – both are highly recommended. It’s also important to remove data access promptly if an employee leaves the company.

By no means a complete list, but still difficult to implement securely. NOW consider how difficult it is to prevent against an insider threat, when that user already has access to your network…

In conclusion, cybersecurity is an ongoing process, but it is very important that paper-based documents are also considered. Ensure printouts and other files are disposed of correctly and not thrown out with the general rubbish. Security awareness is not limited to cybersecurity but must also consider real-world activities such as copied ID cards, premises security and storage and disposal of physical documents. Penetration testing is a worthy exercise that will highlight any insecure areas in your organisation. With the number of data breaches increasing each year, ethical hackers can identify problems and close off any vulnerabilities. How confident are you that all documents are secure?

Update Management —Prompt Installation Required to Maintain Network Security

In most companies, at least those who believe in managing security correctly, the rollout of all updates is controlled by the IT team. Only users with administrative access can install security patches, firmware and software updates or service packs. Basic users are also blocked from installing software on company assets. This is good practice and prevents shadow IT (where users can install unapproved and unsupported software). It does annoy users, as they must ask IT to add any applications they feel are necessary to add productivity to their roles. However, it does make sense and aids security, ultimately creating a list of approved software that satisfies all company activities.

Unfortunately, this activity is not enough as, regardless of hardware and software configurations, updates are necessary on at least a weekly basis, whether related to the OS, applications or installed hardware. Some experts recommend prompt installation while others advise performing some research before installation, to make sure the update does not have a negative impact on operations. I advise a combination–it’s better to verify on an offline machine before rolling out the update to all.

What is the ideal way to ensure reliable yet prompt update installation? In a traditional office environment, is it practical to supervise individual installs? Can we rely on all updates or will they cause additional problems?

Unfortunately, there is no single solution, given the plethora of hardware and software configurations available. It’s impossible for manufacturers to test on all possible system configurations not to mention on connected peripherals and other software. Therefore, as security vulnerabilities and other issues are identified by end-users and real-world usage, patches and updates are released. Managing all these updates on a company network is a task that requires prompt action but in a way that ensures business continuity, given that some updates cause problems.

How Important is Update Management?

Ignoring updates is not a good idea as hackers exploit known vulnerabilities, secure in the knowledge that companies are often slow to implement security updates. It’s not enough to focus on OS patches as commonly used applications such as MS Office, Acrobat and many more are all attractive targets, exploited to launch cyber-attacks, ransomware, or simply to harvest data. Therefore, a process is needed to stay on top of all updates.

Are you Prepared for Updates?

A company’s activities are often defined by processes, procedures and compliance requirements. Documentation is key to ensuring a defined strategy for all aspects of the business. Most will have a security policy, cybersecurity strategy, disaster recovery policy and other documents to ensure a defined process is maintained and improved where necessary. Update or patch management is no different. Define your process and follow it. If you haven’t decided how to officially handle updates in your organisation, it’s worth starting. Let’s make a few assumptions first:

 • Most companies will have similar (if not identical) desktops and notebooks. In most cases, they will at least be from the same manufacturer if not the same model. It makes sense to do so as discounts are available for volume orders. A mix and match approach to desktops is rarely observed.
 • All will have the same OS.
 • A complete audit of the network has provided an inventory of all hardware and software on the business network.
 • Installations and updates are managed by the IT team, with users unable to perform admin functions on their machines.
 • System restore or other rollback function is installed on every machine in case a patch or update requires removal.

If all the above are not true, it complicates matters for the IT team. In my opinion, driver updates for hardware and application updates rarely cause problems and can easily be rolled back on a machine if problems occur. OS patches are another matter and need more careful rollout, given that they will apply to all machines. If flawed, a patch can grind operations to a halt. It’s for this reason, I’d recommend a dedicated machine for testing updates before rolling out updates to the entire network.

Define a Process

Therefore, a potential process could include a review beforehand. Ask some questions. These could include but are not limited to the following:

 1. Is the update plugging a security vulnerability or just a performance/feature update? Security updates receive priority.
 2. Have any problems been identified by those who have already installed the update? Google is your friend in this case.
 3. Who is affected by the update? If everyone, test on standalone machine before rollout.
 4. Is a network rollout possible or is it necessary to update each individual machine? Most sysadmins perform updates after hours to mimimise downtime.

Of course, there are other issues, especially for software companies or those who use software with a browser-based GUI. Such issues should be identified during online research.

In conclusion, it’s best to act on new updates as soon as possible. Automatic installs are possible but carry some risks. It may be best to avoid automated installs in some cases and follow a manual process based on prior experience with your company systems (most admins will identify a pattern of problematic updates). Regardless of the method used to process updates, ignoring them is not an option, especially when you consider that doing so could allow a data breach or result in network downtime. Can you take that risk?

Outstanding ways of using texts for network monitoring

According to Lynne Truss, texting is a supremely secretive medium of communication that you should be careful about what you use it for. For your company, this should not be a daunting task. Well, you can use SMS alerts in different departments and functions.

Remember, the success of organizational activities relies on the interlinking of various systems. Therefore, you can use texts alerts to ensure network systems are functional round-the-clock. Here is how you can achieve this.

Reliable notifications

With emails, you will have no choice to wait until the next day when the network is running. Remember, email alerts rely on network coverage to be sent to the receiver. Over-relying on these services puts your company at risk of losing millions of dollars during the network downtime.

The beauty with SMS alerts is that you get notified once an error is experienced. Moreover, you do not have to worry about internet connectivity as cellular services are still active. Thanks to preconfigured messages, you get to note the exact network data packet that has glitches.

Network Monitoring Implementation

For your business to excel, you have to interlink the various departments and IT components. In case of a failure in the infrastructure, then you should be able to get a notification. Remember, the malfunction of one part can have a domino effect on the overall performance of IT services.

Notably, there are several network solutions in the market. Depending on the nature of the services, you may opt to settle for open source software or all-in-one monitoring. The latter makes it possible to monitor the various sub-sectors.

Sense of urgency

For decades, marketers have been using SMS alerts to reach out to customers. Here, you can use to push promotions, coupons, and release new updates. The beep or vibration is bound to showcase a sense of urgency. The same applies to network monitoring.

As an IT staff, it will be challenging to assume constant beeps and rings from your cellular device. Let’s face it is easier to ignore an email notification in comparison to SMS alerts. Once there is a breach, then you will get a notification on your smartphone or tablet.

Loss of revenue and data

According to Statista, most companies incur an hourly revenue loss of between $300,000 and $400,000. The revenue losses also include the cost of getting the systems online and the productivity of employees. It is worth noting that most operations come to a standstill during the downtime.

Besides the loss of revenue, recurring network downtime soils your organization’s reputation. If you run a data center company, then the repercussions from outages are grave in comparison to others. To reduce these losses, you should consider integrating SMS alerts into your system.

In case of an outage, you will receive a notification on this effect. Remember, you are likely going to experience outages once in a while.

Final word

Troubleshooting a network system can be a nightmare, especially when you are offsite. To circumvent this hurdle, you should find texting alerts that best suit your network system. Feel free to contact IT specialists to help you out today.

SMSEagle at Open Source Data Center Conference 2019

We are happy to announce that SMSEagle is a proud sponsor of Open Source Data Center Conference (OSDC) 2019! The OSDC takes place May 14 – 15, 2019 in Berlin.

The Open Source Data Center Conference 2019 focuses on innovative strategies, forward-thinking developments and new perspectives in dealing with complex data centers. This year’s agenda includes some of the most important representatives of the international Open Source scene.

The program includes inspiring speakers and interesting topics such as:

Nikhil Kathole | Red Hat | Simplifying your IT Workflow with Katello and Foreman
Kosisochukwu Anyanwu | Kinvolk | Virtualisation in Docker, using KVM as Hypervisor
Dan Barker | RSA Security | 5 Steps to a DevOps Transformation
Thierry De Pauw | ThinkingLabs | Feature Branching considered evil
Matt Jarvis | Mesosphere | Introducing Maestro – Kubernetes Operators the easy way

The whole program is available at osdc.de/agenda.

The aim of the event is to present state-of-the-art solutions and pioneering concepts for developers, decision-makers, administrators and IT managers who work with complex IT infrastructures. OSDC attracts more than 150 open source enthusiasts to Berlin every year. Speakers and participants take the opportunity to inform themselves about the latest developments and jointly launch new IT projects. An evening event offers the ideal setting for informal exchange.

More at osdc.de.

Network Security – Why Security Awareness is Essential for Internal Threat Management?

Security awareness is often linked to anti-terrorism programs around the world but in the IT world we are referring to cybersecurity awareness. Many of you are already switching off, yawning and considering leaving this page but hang on a moment…

The subject may well have been harped on by management, consultants and IT teams and this instinctive reaction to tune out is down to poor implementation in the past. Advocates of security awareness are often condescending, are too technical or fail to link practical threat examples to real-world situations. Other failures include a lack of management buy-in. This “do as I say, not as I do” attitude has the opposite of the desired effect, no significant increase in security awareness and a growing employee resentment when management errors in this area are not penalized.

Be Aware of the Potential Threats

It’s not as simple as telling employees to stop clicking on links in emails and in social media, although this is part of it. Requests to reset passwords or requests to update online banking details are designed to gain logon info i.e. fishing for information. That’s why they call it phishing and there are many forms. Security awareness is not limited to computer usage but can extend to any form of social engineering – a term used to describe methods of hacking the user or company while avoiding technological countermeasures. Methods can include shoulder surfing (the ‘hacker’ simply gets required information by looking over an unsuspecting employee’s shoulder), dumpster diving (extracting printed documents from the rubbish bins outside) or indeed by gaining onsite network access (perhaps by joining employees who smoke outside and then entering the premises unobserved when they return). Employees who leave their phones or laptops unattended could unwittingly allow a hacker time to install a program that remains inactive until connected to the company network. There are many other examples of social engineering.

“Any security awareness training must include social engineering, as many of these threats do not require any IT or computer knowledge. The aim is the same, to gather information that can in turn be used to either hack the employees or the company network. For example, a discarded printout may contain names of senior employees that are then used to send convincing emails to all employees, perhaps requesting them to change their network logon credentials,” said Radosław Janowski, Product Manager.

Dispel the Myths

Hackers rarely have positive motives and are generally classed as cybercriminals, with their primary motives being either financial or disruptive. Ones that act on behalf of governments are after classified or proprietary data. Ethical hackers and security companies know their methods and produce countermeasures as new threats are identified.

Let’s start with some obvious facts that most industry experts agree on.

 1. Hackers will go after the easier targets and hacking the end user is a much easier prospect than hacking the technological barriers that are included in the modern network, whether it involves endpoint protection, AI-related analysis or any other security assets such as firewalls. In the same way, hackers will hack smaller companies as a means of eventually hacking their larger clients or suppliers. This means, YOUR COMPANY IS NOT TOO SMALL TO BE HACKED.
 2. Security awareness training takes take time and money and the potential benefits are sometimes ignored, especially by smaller companies.
 3. The age, sex or IT knowledge of the end user does not indicate an enhanced awareness of the potential threats or how they will be carried out. A BBC article focused on the on the results of a survey which indicated that British people aged 18-25 lacked cybersecurity awareness, using the same password for multiple services and sending sensitive data (including passport information) over email and messaging systems. detective inspector Mick Dodge, national cyber protect coordinator with the City of London police said: “Your email account is really a treasure trove of information that hackers won’t hesitate to exploit… You wouldn’t leave your door open for a burglar, so why give criminals an open invitation to your personal information?”
 4. Internal threats are much more difficult to handle than external ones, as most technological solutions are designed to block external network attacks.

As Przemysław Jarmużek, Technical Support Specialist at SMSEagle, pointed out: “Companies that ignore security awareness training are putting themselves at risk unnecessarily. Cost is not a barrier when free courses are available online. The inconvenience of losing an hour’s productivity each month is nothing compared to the time lost if data loss or network outage occurs. Not everyone is an IT expert and security awareness training must consider that. In addition, perhaps the most important aspect of security is that everyone who accesses the company network, whether on LAN or using Wi-Fi, needs to be aware of how hackers attack the user. In adopting a security-conscious culture, everyone at SMSEagle has mandatory awareness training and this includes senior management.”

In conclusion, if you take nothing else from this post, it is that security awareness is essential, a free course is available to all (I’m sure there are others) and that ongoing security awareness training is a must as new security threats are identified. It’s not necessary to spend hours per week on training. Instead make sure that all employees take the initial course for an hour or two then perhaps a half an hour each month will suffice, to advise everyone on new potential threats and to show the attempts that were made the previous month, even the common lottery winner alerts or other email scams. If you foster an “us vs. them” proactive attitude (against hackers) within your company, then every attack that is prevented will seem like a victory for all.