Email Do SMS

Funkcja pozwala na konwertowanie wiadomości email na SMS.

Jak działa wysyłanie SMS-ów za pomocą poczty elektronicznej?

Ta użyteczna funkcja działa przez odbieranie Twoich emaili przez SMSEagle, skonwertowanie ich do formatu SMS, a następnie wysłanie wiadomości do określonych odbiorców. SMSEagle konwertuje Twoje wiadomości email do SMSów przez co możesz dotrzeć do dowolnej ilości odbiorców. Możesz:

Wysłać wiadomość do pojednyczego odbiorcy

Email do SMS pozwala na wygodny kontakt z określonym odbiorcą poprzez konwersję wiadomości Email na wiadomość tekstową SMS.

Wysłać wiadomość do grupy odbiorców

Email do SMS pozwala na wygodne skontaktowanie się z grupą odbiorców poprzez konwersję wiadomości Email na wiele wiadomości SMS.

Otrzymywanie odpowiedzi SMS w email *

SMS do Email pozwala na wygodne przeglądanie odpowiedzi na wiadomości SMS w skrzynce odbiorczej.

(*) To rozwiązanie może działać w obie strony, odbiorcy mogą wysyłać SMS-y (wiadomości tekstowe), a Ty możesz otrzymywać je w formie wiadomości e-mail. Więcej szczegółów znajdziesz w SMS do Email.

___

Zobacz krótką prezentację wideo

na temat działania funkcji

Email do SMS.

PODSTAWOWE UŻYCIE

Jeśli funkcja jest włączona to wiadomości email wysłane na adres:

NUMER_TELEFONU@ADRES_IP_SMSEAGLE
zostaną skonwertowane na wiadomości SMS.

gdzie:
NUMER_TELEFONU – to numer telefonu odbiorcy
ADRES_IP_SMSEAGLE – to adres IP Twojego urządzenia.

Treść wiadomości email jest treścią wiadomości SMS (opcjonalnie można również dodać temat wiadomości email do wiadomości SMS).

Np.: wiadomość email wysłana na adres: 123456789@192.168.0.101 zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i dostarczona na numer telefonu 123456789.

WYSYŁKA DO UŻYTKOWNIKA/GRUPY

Ta funkcjonalność jest dostępna w wersji oprogramowania 2.5 i wyższej. Wiadomość email wysłana na adres:

NAZWA_W_KSIAZCE_ADRESOWEJ@ADRES_IP_SMSEAGLE
zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i wysłana do użytkownika lub grupy z książki adresowej urządzenia SMSEagle.

gdzie:
NAZWA_W_KSIAZCE_ADRESOWEJ
– nazwa użytkownika lub grupy (musi być to grupa publiczna) z książki adresowej SMSEagle
ADRES_IP_SMSEAGLE – to adres IP Twojego urządzenia
Treść wiadomości email jest treścią wiadomości SMS (opcjonalnie można również dodać temat wiadomości email do wiadomości SMS).

Np.: wiadomość email wysłana na adres: db-admins@192.168.0.101 zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i dostarczona do wszystkich członków grupy db-admin. Grupa db-admin musi być zdefiniowana w książce adresowej Twojego urządzenia SMSEagle.

UŻYWANIE FQDN W ADRESACH EMAIL

Możliwa jest także konfiguracja urządzenia pozwalająca na używanie pełnej, jednoznacznej nazwy domenowej (ang. Fully Qualified Domain Name) w adresach email wysyłanych do urządzenia SMSEagle (np.: 123456789@mydomain.com). Szczegóły tego rozwiązania opisane zostały w FAQ: How do I configure Email2SMS plugin to accept FQDN email

Konfiguracja pluginu

  • jeśli chcesz używać funkcjii, ustaw ‘Email2sms active’ na ‘Yes’
  • jeśli chcesz dołączać temat wiadomości email do treści wiadmości SMS, ustaw ‘What to do with email subject’ na ‘Include in SMS’. Temat wiadomości email zostanie dołączony na początek SMS
  • jeśli chcesz używać uwierzytelnienia użytkownika, ustaw ‘What to do with email subject’ na ‘Use for authentication’. Jeśli uwierzytelnienie jest włączone, wpisz w tytule wiadomości email swój login i hasło w następującej postaci: login=jan&pass=kowalski LUB podaj API token dostępu w następującej formie: access_token=token LUB podać token dostępu do API w następującej formie: access_token=token
  • treść wiadomości zostanie obcięta do wartości ‘Maximum number of characters’. Maksymalna długość wiadomości SMS to 1300 znaków.