Monitorowanie przełączników w centrach danych

MONITOROWANIE PRZEŁĄCZNIKÓW W CENTRACH DANYCH

Dostępność i wydajność sieci to krytyczne parametry określające prawidłową pracę sieci LAN, MAN czy WAN. Zakłócenia w pracy przełączników sieciowych wpływają negatywnie na produktywność przedsiębiorstw dlatego ich proaktywne monitorowanie jest istotnym elementem w pracy administratora.

Protokół SNMP

Wszystkie rodzaje przełączników mogą być monitorowane przy użyciu protokołu SNMP. Monitorowanie może dostarczyć informacji w obrębie portu: status dostępności portu i informacje o transmisji pakietów. Ponadto możemy monitorować wskaźniki wydajności sprzętu: obciążenie CPU, wykorzystanie pamięci RAM, itp.

Protokoły NetFlow, sFlow, jFlow

NetFlow to protokół Cisco działający na przełącznikach tej firmy, protokoły sFlow i jFlow są podobnymi technologiami opracowanymi przez konkurencję. Protokoły te dostarczają informacji o strumieniach danych przepływających przez urządzenia sieciowe, dając szczegółowy wgląd w wydajność i przepustowość sieci. Ponieważ dane są wstępnie zagregowane, użycie tego protokołu jest łatwiejsze niż przy użyciu funkcji przechwytywania pakietów.

Packet sniffing: monitoring z wykorzystaniem portu monitoringu

Zewnętrzny sniffer pakietów (zwykle wbudowany w system NMS) sprawdza wszystkie pakiety danych sieciowych wysyłane przez specjalny port monitorowania przełącznika. Jest to port na przełączniku sieciowym, który wysyła kopię wszystkich pakietów sieciowych z innego portu (lub portów) przełącznika. Pakiety te są następnie analizowane przez system NMS. Z trzech technologii monitorowania przełącznika, ta tworzy największe obciążenie procesora i sieci.

System NMS

W centralnym punkcie nadzorowanego środowiska przełączników jest system monitorowania infrastruktury IT (system NMS). System ten agreguje dane z monitorowanych punktów, dostarcza rozbudowane możliwości analizy i wizualizacji zebranych informacji oraz przekazuje alerty o awariach.

Alerty SMS jako efektywne powiadamianie o awariach

Kluczowym elementem w trakcie automatycznego wykrycia incydentu lub awarii jest jak najszybsze i efektywne powiadomienie o wystąpieniu zdarzenia. Do tego celu administratorzy centrów danych często wykorzystują kanał SMS. Ze względu na bardzo dobrą responsywność na wiadomości SMS (przychodzący SMS jest traktowany z wysokim priorytetem przez odbiorcę w porównaniu do innych kanałów typu email, komunikator) a także uniwersalność (SMS nie wymaga żądnych dedykowanych aplikacji) jest to często wykorzystywany kanał do przesyłania alertów o incydentach lub awariach.

Aby skrócić ścieżkę krytyczną (jak najmniej urządzeń od serwera NMS do sieci GSM), wykorzystuje się sprzętowe bramki SMS z wbudowanym modemem GSM. Umożliwia to wysłanie alertu SMS bezpośrednio z systemu NMS do sieci GSM (z pominięciem zewnętrznych usług Internetowych).

Przykładem sprzętowej bramki SMS jest urządzenie SMSEagle. SMSEagle to urządzenie polskiego producenta umożliwiające automatyczną wysyłkę alertów SMS, tokenów SMS, konwertowanie wiadomości email na SMS. Bramka została stworzona z myślą o profesjonalistach, którzy stawiają na niezawodność i łatwą integrację z istniejącymi systemami IT. SMSEagle pracuje w oparciu o system.