Plugin LDAP pozwala na połączenie do Active Directory (zwane dalej jako „AD”) i dostęp kontaktów oraz grup z AD w interfejsie webowym SMSEagle.

Konfiguracja pluginu

Aby otworzyć okno konfiguracji pluginu, należy wybrać „LDAP” z menu po lewej stronie web-gui SMSEagle. Po włączeniu pluginu, użytkownik musi uzupełnić wskazane pola zgodnie z ustawieniami w AD.

W polu „AD phone attribute” użytkownik musi wybrać, które pole z numerem telefonu w AD będzie pobierane przez SMSEagle.

Zrzut ekranu z okna ustawień “LDAP settings”

 

Po wprowadzeniu danych w oknie konfiguracji, należy kliknąć przycisk „Save”, a następnie „Test connection” aby upewnić się, że SMSEagle jest poprawnie połączone z AD.

Zrzut ekranu pokazujący poprawne połączenie z AD

 

Kiedy połączenie jest ustanowione, sugestie kontaktów oraz grup z AD będą wyświetlane w wybranych modułach SMSEagle. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu/grupy, aby zobaczyć kontakty zapisane w AD.

Wpisując „LDAP” (dużymi literami) zostanie wyświetlona lista wszystkich kontaktów zapisanych w AD.

Zrzut ekranu pokazujący menu „Compose” z włączonym i skonfigurowanym modułem LDAP.

Więcej szczegółów na temat tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie Do Pobrania.