LDAP

Funkcja LDAP umożliwia dostęp do usług katalogowych: Active Directory oraz OpenLDAP. Plugin umożliwia odczytanie kontaktów i grup katalogowych w web-GUI SMSEagle. Opcjonalnie umożliwia uwierzytelnienie do urządzenia SMSEagle za pomocą usług katalogowych.

Konfiguracja pluginu

Aby otworzyć okno konfiguracji pluginu, należy wybrać „LDAP” z menu po lewej stronie web-gui SMSEagle. Po włączeniu pluginu, użytkownik musi uzupełnić wskazane pola zgodnie z ustawieniami w AD.

W polu „AD phone attribute” użytkownik musi wybrać, które pole z numerem telefonu w AD będzie pobierane przez SMSEagle.

Zrzut ekranu z okna ustawień “LDAP settings”

 

Po wprowadzeniu danych w oknie konfiguracji, należy kliknąć przycisk „Save”, a następnie „Test connection” aby upewnić się, że SMSEagle jest poprawnie połączone z AD.

Zrzut ekranu pokazujący poprawne połączenie z AD

 

Kiedy połączenie jest ustanowione, sugestie kontaktów oraz grup z AD będą wyświetlane w wybranych modułach SMSEagle. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu/grupy, aby zobaczyć kontakty zapisane w AD.

Wpisując „LDAP” (dużymi literami) zostanie wyświetlona lista wszystkich kontaktów zapisanych w AD.

Zrzut ekranu pokazujący menu „Compose” z włączonym i skonfigurowanym modułem LDAP.

Sugestie katalogu LDAP mogą być wykorzystane w modułach “Wyślij wiadomość”, “Autom. odpowiedź”, “Email do SMS” oraz “Cyfrowe wejścia/wyjścia”.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!