Premiera: Oprogramowanie 6.0 dostępne od 28 Maja

Table of Contents

W najnowszej aktualizacji 6.0 systemu SMSEagle, wprowadziliśmy ulepszenia i nowe funkcje, które rozszerzają możliwości naszej platformy. Celem tych zmian jest nie tylko zwiększenie funkcjonalności systemu, ale również dostosowanie go do rosnących potrzeb użytkowników.

Najważniejszą nowością jest integracja z komunikatorem Signal, co pozwala na wysyłanie i odbieranie bezpiecznych i prywatnych wiadomości. Rozszerzona została również obsługa e-maili, co umożliwia bezpośrednie wysyłanie komunikatów do kontaktów z książki telefonicznej oraz zarządzanie e-mailami przez web-GUI. Ponadto, dodaliśmy wsparcie dla protokołu MQTT, co otwiera nowe możliwości w zakresie integracji z rozwiązaniami IoT, oraz integrację z systemem telefonii IP 3CX. Oprócz tego wprowadziliśmy szereg zmian i poprawek, które opisujemy poniżej.

Wiele zmian w ramach aktualizacji 6.0 powstały na podstawie sugestii naszych klientów. Jesteśmy wdzięczni za ich cenne opinie, które pozwalają nam ciągle doskonalić nasze produkty. Dbamy o to, by nasze rozwiązania były jak najbardziej intuicyjne i efektywne, odpowiadając na specyficzne wymagania i oczekiwania użytkowników.

Integracja z Signal Messenger

Aktualizacja 6.0 dodaje możliwość obsługi komunikatora Signal, co umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie wiadomości przez Signal – komunikator uważany za jeden z najbezpieczniejszych na świecie. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się większym bezpieczeństwem i prywatnością komunikacji.

Firmy mogą korzystać z integracji z Signal Messenger, aby wysyłać zaszyfrowane powiadomienia do swoich pracowników. Dzięki temu wiadomości są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, co jest kluczowe w organizacjach, które w szczególny sposób dbają o prywatność i bezpieczeństwo komunikacji. Wprowadzona funkcjonalność umożliwia wysyłanie/odbiór wiadomości Signal przez web-GUI i APIv2. Jednocześnie zbieramy głosy naszych klientów, które funkcjonalności SMSEagle powinny jeszcze otrzymać wsparcie dla komunikatora Signal.

Obsługa e-maili z możliwością wysyłania SMS i e-maili do kontaktów z książki telefonicznej

Nowa funkcja pozwala użytkownikom wysyłać zarówno SMS-y, jak i e-maile bezpośrednio do kontaktów zapisanych w książce telefonicznej SMSEagle. Ułatwia to integrację komunikacji e-mailowej i SMS-owej z istniejącą bazą kontaktów. Dodatkowo wprowadzono możliwość podglądu oraz zarządzania wysłanymi e-mailami z poziomu web-GUI.

Obsługa protokołu MQTT

SMSEagle w wersji 6.0 wspiera MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), lekki protokół komunikacyjny wykorzystywany między innymi w rozwiązaniach IoT (Internet of Things). MQTT umożliwia łatwiejsze przesyłanie danych między urządzeniami IoT a bramką SMS, co zwiększa jej użyteczność w środowiskach IoT.

Istnieje możliwość stworzenia reguł przesyłania SMS w ramach dwóch scenariuszy:

 •  gdy do bramki SMSEagle trafia wiadomość SMS o predefiniowanej treści, jest ona przekazywana do MQTT 
 • gdy do MQTT trafi wiadomość o zdefiniowanej treści bramka SMSEagle może przesłać ją dalej jako wiadomość SMS  

Firmy mogą wdrożyć protokół MQTT w celu monitorowania i sterowania urządzeniami IoT. Bramka SMSEagle umożliwia konwersję SMS na MQTT i MQTT na SMS. Na przykład, jeśli czujnik wykryje ruch, może wysłać powiadomienie przez SMSEagle do właściciela domu za pomocą SMS-a.

Osługa protokołu SMPP do wysyłania/odbierania wiadomości

Urządzenie SMSEagle zostało wyposażone we wbudowany serwer SMPP. Obsługuje ono protokół SMPP w następujących scenariuszach:

 •  Odbieranie żądań SMS za pośrednictwem SMPP i wysyłanie wiadomości do operatora za pośrednictwem karty SIM i modułu radiowego
 •  Odbieranie przychodzących wiadomości SMS od operatora komórkowego za pośrednictwem modułu radiowego z kartą SIM i przekazywanie wiadomości SMS do klienta SMPP

Callback URL: dodano integrację z 3CX

Integracja z systemem 3CX w ramach aktualizacji 6.0 SMSEagle otwiera nowe możliwości dla użytkowników korzystających z tej popularnej platformy telefonii IP.  Centrala 3CX może teraz wysyłać i odbierać wiadomości SMS za pomocą urządzenia SMSEagle. Wszystkie wiadomości wychodzące i przychodzące są automatycznie kierowane z SMSEagle do 3CX. Ta funkcjonalność pozwala na bardziej zautomatyzowaną i spójną komunikację wewnątrz organizacji.

USPRAWNIENIA

Funkcja połączeń Wake-up call i Text To Speech za pomocą Email do SMS oraz DI/DO

Funkcjonalność SMSEagle umożliwiająca automatyczne wykonanie połączenia telefonicznego (wake-up call lub Text-To-Speech) po wysłaniu SMS-a, została zintegrowana w dodatkowych modułach, zwiększając elastyczność konfiguracji.. Funkcja ta została dodana w modułach Email do SMS/Email do SMS Poller, jak i DI/DO, co pozwala na jej szersze wykorzystanie w różnych kontekstach operacyjnych.

Na przykład w firmach IT, gdzie ciągłość pracy serwerów jest kluczowa, system Email2SMS może być wykorzystany do automatycznego informowania zespołu technicznego o konieczności interwencji. Po wysłaniu SMS-a z ostrzeżeniem, system inicjuje połączenie telefoniczne, które może przekazywać szczegółowe informacje o problemie za pomocą funkcji Text-To-Speech, co pozwala na szybką reakcję zespołu IT, co jest niezbędne dla utrzymania nieprzerwanego działania usług.

Dodatkowo, funkcja ta została rozszerzona o moduł DI/DO, który obsługuje wejścia i wyjścia cyfrowe. Przykładowo, fabryki mogą używać tej funkcji do natychmiastowego powiadamiania operatorów o awarii maszyn: gdy system wykryje problem, wysyła SMS-a i jednocześnie wykonuje połączenie głosowe do operatora, co zapewnia szybką reakcję i minimalizuje czas przestoju.

SMS2Email: dodano tekst zastępczy do personalizacji treści e-maila:

Funkcja SMS2Email została zaktualizowana o możliwość dodania tekstu zastępczego, co pozwala użytkownikom personalizować treść wiadomości e-mail wysyłanych na podstawie SMS-ów. Firma dostarczająca usługi subskrypcyjne może wykorzystać tę funkcję do personalizowania powiadomień e-mailowych na podstawie SMS-ów, dostosowując treść do własnych preferencji np. automatycznie dodając do nagłówka numer telefonu.

SMS2Email: dodano opcję zmiany języka nagłówka w przekazywanej wiadomości

Od teraz użytkownicy mogą zmieniać język nagłówka w e-mailach przekazywanych za pomocą funkcji SMS2Email. Pozwala to na dostosowanie wiadomości do odbiorców z różnych regionów językowych. Międzynarodowa firma może korzystać z tej funkcji, aby wysyłać powiadomienia e-mailowe w różnych językach, dostosowanych do lokalizacji odbiorców. Na przykład, francuscy użytkownicy mogą otrzymywać e-maile w języku francuskim, a niemieccy w niemieckim.

Możliwość pobierania dodatkowych informacji o modemie

W ramach aktualizacji 6.0 użytkownicy mogą pobrać informacje o modemie z API. Między innymi: status karty SIM, nazwę sieci w jakiej karta jest zarejestrowana i inne. Funkcjonalność została wprowadzona, aby ułatwić monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w systemie SMSEagle. Dla przykładu: zespół IT w dużej organizacji może zdalnie monitorować stan modemów w różnych lokalizacjach za pomocą API, co pozwala na szybkie diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z połączeniami.

Zmiany w APIv2: filtr "delivered" do metod Read i Count message

APIv2 zostało wzbogacone o filtr “delivered”, co pozwala na łatwiejsze filtrowanie wiadomości, które zostały dostarczone. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w środowiskach, gdzie kwestia mierzenie dostarczalności SMS jest kluczowa np.  firma marketingowa może używać tego filtra do analizowania skuteczności kampanii SMS.

Zwiększono limit znaków dla połączeń z konwersją tekstu do mowę (TTS) z 255 do 960

Aktualizacja zwiększa limit znaków dla wiadomości Text-To-Speech (TTS) z 255 do 960. Pozwala to na tworzenie bardziej rozbudowanych i szczegółowych wiadomości głosowych.

Użytkownicy mogą teraz przekazywać bardziej szczegółowe komunikaty głosowe za pomocą TTS, co może być przydatne na przykład podczas informowania klientów o skomplikowanych procedurach lub w sytuacjach, gdy przekazywane są rozbudowane instrukcje.

Zmiany w Web-Gui:

 • Odświeżony design przycisków i menu GUI.
 • Dodano etykietę typu wiadomości (SMS/MMS/USSD) do skrzynek odbiorczych, wysłanych i wysyłanych wiadomości.
 • Przeprojektowana konfiguracja SMTP, teraz SMTP jest konfigurowane w jednym miejscu dla wszystkich funkcji.
 • Dodano opcję zmiany języka na ekranie logowania.
 • Dodano opcję ręcznego pobierania załączników MMS.
 • Przeprojektowana zakładka Sysinfo w menu Ustawienia.
 • Dodano zakładkę Logi w menu Ustawienia.
 • Dodano sekcję użycia dysku do zakładki Sysinfo w menu Ustawienia.
 • Dodano opcję automatycznego ładowania ustawień MMS na podstawie operatora SIM.
 • Dodano okno wyskakujące changelog po udanej aktualizacji oprogramowania.
 • Dodano limity paginacji 500 i 1000 rekordów.
 • Dodano automatyczne odświeżanie po usunięciu użytkownika.
 • Dodano opcję eksportu do kontaktów.
 • Dodano opcję Eksportuj wszystko do kontaktów i grup.
 • Dodano opcję Wyślij wiadomość do wybranych w książce telefonicznej.
 • Zaktualizowano opcje dodawania/usuwania do/z grup/zmian w kontaktach.

Bug Fixes:

 • Naprawiono wysyłanie załączników MMS w funkcji Email2SMS.
 • Poprawiono warunek wysyłania poprawnego logu wiadomości w Email2SMS Poller.
 • Naprawiono pole odbiorcy, które nie było czyszczone przy edycji reguły w SMS2Email.
 • Poprawiono błędny warunek załączników w SMS2Email.
 • Naprawiono błędny warunek nazwy hosta w SMS2Email.
 • Naprawiono wartość null w polu DeliveryDateTime w APIv2.
 • Naprawiono uszkodzony parametr limit w metodzie GET wiadomości w APIv2.
 • Poprawiono parametr modem_no w metodzie Call Forward PATCH w APIv2.
 • Naprawiono mechanizm czyszczenia folderów w Cleanup Folders, aby używać daty wysyłki zamiast daty wstawienia dla folderu Outbox/Sent Items.
 • Poprawiono skrypt sprawdzania zdrowia modemu w HA.
 • Naprawiono problem z ikonami czujnika temperatury i wilgotności.
 • Poprawiono skrypt modemowego watchdog.
 • Poprawiono skrypty systemowe w tle.
 • Naprawiono brakujące wyzwalacze w bazie danych na niektórych czystych bazach danych (urządzenia MHD).
 • Naprawiono odczyt statusu modemu z puli modemów.

Bezproblemowa integracja sprzętowej bramki SMS z SMSEagle

In the latest update 6.0 of the SMSEagle system, we have introduced enhancements and new features that expand the capabilities of our platform. The goal of these changes is not only to increase the functionality of the system but also to adapt it to the growing needs of users.

Read More »

Premiera: Oprogramowanie 6.0 dostępne od 28 Maja

W najnowszej aktualizacji 6.0 systemu SMSEagle, wprowadziliśmy ulepszenia i nowe funkcje, które rozszerzają możliwości naszej platformy. Celem tych zmian jest nie tylko zwiększenie funkcjonalności systemu, ale również dostosowanie go do rosnących potrzeb użytkowników.

Read More »