Jak skonfigurować alerty dla urządzenia UPS?

W dzisiejszych czasach niezawodne zasilanie jest kluczowym elementem zapewniającym ciągłość pracy wielu urządzeń. Bez nieprzerwanego zasilania wiele firm, instytucji i użytkowników prywatnych nie byłoby w stanie funkcjonować. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na zakup urządzenia, które zapewni im nieprzerwane zasilanie – Uninterruptible Power Supply, czyli UPS.

Jednak posiadanie UPS-a to jedno, a monitorowanie jego stanu to zupełnie inna sprawa. Jak zatem skonfigurować powiadomienia o stanie/przełączeniu na zasilanie bateryjne dla UPS? Istnieją trzy podstawowe sposoby odczytywania stanu z urządzenia UPS:

 • Styk bezpotencjałowy (zwierny)
 • Protokół SNMP
 • Powiadomienia e-mailowe

Styk bezpotencjałowy

Styk bezpotencjałowy (ang. dry contact) to wyjście w urządzeniu UPS, za pomocą którego urządzenie wysyła sygnał do systemu zewnętrznego (np. systemu alarmowego, centrum sterowania, bramki SMS) w momencie zmiany stanu, (np. przełączenia zasilania z sieci elektrycznej na bateryjne). Sygnałem jest zazwyczaj prosta zmiana stanu z obwodu otwartego na zamknięty na tym wyjściu. Zmiana stanu pozwala na szybkie powiadomienie o braku zasilania, ale do przetworzenia takiego sygnału wymagany jest układ zewnętrzny.

Monitorowanie SNMP i pułapki SNMP

Drugą metodą jest monitorowanie SNMP lub pułapki SNMP (ang. SNMP traps). Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) umożliwia monitorowanie różnych urządzeń sieciowych. Jeśli urządzenie UPS jest wyposażone w funkcję SNMP, można monitorować jego stan za pomocą zewnętrznego oprogramowania monitorującego (na przykład Network Monitoring System). W przypadku monitorowania SNMP zewnętrzny system okresowo pyta urządzenie UPS o jego status. Z kolei pułapki SNMP pozwalają zasilaczowi UPS wysyłać do systemu informacje SNMP przy każdej zmianie jego statusu. Urządzenie UPS musi być wyposażone w kartę interfejsu sieciowego (NIC), aby skorzystać z tego rozwiązania.

Alerty e-mailowe

Ostatnią metodą są alerty e-mailowe. W takim przypadku UPS wysyła powiadomienie e-mail o zmianie stanu. Na urządzeniu UPS należy skonfigurować serwer SMTP, który służy do wysyłania wiadomości e-mail do wybranej skrzynki mailowej. Urządzenie UPS musi być wyposażone w kartę interfejsu sieciowego (NIC), aby można było korzystać z alertów Email.

Jak zapewnić szybką i skuteczną reakcję na awarie?

Jednak bez względu na to, która metoda zostanie zastosowana, aby jeszcze bardziej ułatwić przekazanie krytycznej informacji o zaniku zasilania z UPS, powinna ona zostać odebrana przez zespół reagujący w szybki i niezawodny sposób. Zapewni to, że informacje nie zostaną utracone lub utkną wśród wielu innych aktualizacji statusów w infrastrukturze IT. Krytyczne informacje z urządzenia UPS mogą być zarządzane w ramach systemu monitorowania sieci (NMS). Inną ciekawą i łatwą alternatywą jest zastosowanie sprzętowej bramki SMS. SMS gwarantuje natychmiastową dostarczalność i oferuje kanał dostępny dla każdego. Dzięki integracji sprzętowej bramki SMS z zasilaczem UPS, administrator może otrzymać powiadomienie w formie SMS-a o wyłączeniu/włączeniu UPS-a lub zmianie jego statusu.

SMSEagle jest przykładem sprzętowej bramki SMS, która oferuje szybką integrację z urządzeniami UPS. Integracja z SMSEagle może być łatwo wykonana zarówno poprzez:

Użytkownicy APC UPS mogą również skorzystać z dokładnie opisanej instrukcji integracji SMS dla APC.

Stwórz właściwe rozwiązanie dla Twojej firmy!

Urządzenia SMSEagle pozwalają firmom na włączenie komunikacji SMS do swoich systemów w szybki i prosty sposób. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, skontaktuj się z naszym zespołem.

Usprawnij komunikację w służbie zdrowia dzięki rozwiązaniom SMS dla szpitali i przychodni

Od szpitali po przychodnie specjalistyczne i POZ, instytucje opieki zdrowotnej są na pierwszej linii ochrony obywateli i społeczności na całym świecie. Potrzeba dostępnej opieki zdrowotnej nadal jest traktowana priorytetowo, a rządy podejmują wiele działań, aby zapewnić pacjentom bezproblemowy dostęp do lekarzy, obiektów i opieki, których potrzebują. Trudniejszym wyzwaniem jest jednak mikroekonomia tych instytucji i placówek, gdzie nieskuteczna komunikacja nadal nęka zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia. W chwili obecnej tysiące spotkań umawianych jest za pośrednictwem fizycznych helpdesków i telefonów – samo zarządzanie spotkaniami pozostaje procesem ręcznym, wymagającym żmudnej, bezpośredniej pracy telefonicznej.

W przeciwieństwie do dedykowanych aplikacji lub rozmów telefonicznych, SMS zapewnia instytucjom opieki zdrowotnej bezproblemowe medium do komunikacji z pacjentami. Wykorzystując rozwiązania komunikacyjne SMS zintegrowane z istniejącymi systemami zarządzania pacjentami i bazami danych, instytucje opieki zdrowotnej mogą zautomatyzować działania związane z angażowaniem i docieraniem do pacjentów. SMS jest nie tylko dostępny na wszystkich typach telefonów, ale także nie wymaga absolutnie żadnego szkolenia pacjentów i daje większy odsetek odpowiedzi niż zewnętrzne aplikacje czy infolinie dla pacjentów.

Problem “pustych” wizyt

Statystyki dotyczące “pustych” (nieodwołanych) wizyt nie są pozytywne. Dla przykładu, w Polsce tylko w województwie zachodniopomorskim (obszar zamieszkały przez 1,7 mln osób) w roku 2022 odnotowano 19 500 “pustych” wizyt u specjalistów.. Te “puste” terminy zdarzają się u specjalistów kardiologii, endokrynologii, ortopedii, okulistyki, a nawet u lekarzy rodzinnych. Opuszczone wizyty oznaczają po prostu dłuższą kolejkę do specjalistów i lekarzy rodzinnych. Może to mieć również istotny wpływ na zyski operacyjne poprzez niepełne wykorzystanie lekarzy i placówek medycznych. Te “puste” wizyty wpływają również na zdolność instytucji opieki zdrowotnej do rozwijania i świadczenia nowych usług dla pacjentów dla ich istniejącej bazy klientów.

SMS jest najprostszym rozwiązaniem

Dzięki bramce SMS/MMS SMSEagle SMS/MMS, szpitale i kliniki mogą wysyłać pacjentom wiadomości SMS przypominające o zbliżających się wizytach. Pacjenci mogą następnie odpowiedzieć na wiadomość SMS, aby w razie potrzeby odwołać wizytę. Oszczędza to czas i środki zarówno dla pacjenta, jak i dla szpitala czy przychodni. Urządzenie SMSEagle zapewnia graficzny interfejs użytkownika oparty na przeglądarce internetowej (GUI), który umożliwia szpitalom i przychodniom łatwą integrację z istniejącą organizacją pracy. Graficzny interfejs użytkownika upraszcza proces tworzenia i wysyłania wiadomości, dzięki czemu jest szybki i łatwy w obsłudze dla pracowników. Graficzny interfejs (GUI) SMSEagle dostępny przez przeglądarkę internetową pozwala również szpitalom i klinikom na zarządzanie wiadomościami w czasie rzeczywistym. Mogą one monitorować dostarczanie wiadomości i śledzić odpowiedzi, zapewniając, że pacjenci otrzymują potrzebne informacje wtedy, kiedy ich potrzebują.

Łatwa integracja z istniejącymi systemami zarządzania placówką (opcja)

Dzięki integracji bramki SMSEagle poprzez API lub Emai to SMS z aplikacjami do planowania wizyt, pacjenci mogą skutecznie zarządzać swoimi wizytami, wysyłając SMS-y z prośbą o odwołanie istniejących wizyt lub nawet zmianę terminu wizyty. Informacje te są następnie automatycznie aktualizowane w systemach umawiania spotkań bez konieczności interwencji człowieka. Podobnie instytucje opieki zdrowotnej mogą łatwo kontaktować się z pacjentami i przypominać im o zbliżających się wizytach, minimalizując liczbę opuszczonych wizyt. Razem pozwala to na szybsze przydzielanie terminów na wizyty i lepsze wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej.

Okazjonalne informacje do pacjentów

SMS-y nie służą tylko do proaktywnego zarządzania wizytami pacjentów – szpitale i przychodnie mogą je wykorzystać do informowania pacjentów o nowych usługach i udogodnieniach, zapewniając im dostęp do najnowszych informacji, jednocześnie zwiększając swój zasięg i komunikację. Podobnie, łącząc bazy danych pacjentów z bramką SMS/MMS SMSEagle , instytucje mogą łatwo rozpowszechniać informacje o wprowadzeniu szczepionki lub nowym lekarzu w mieście. Następnie mogą to śledzić, proaktywnie zachęcając do umówienia się na wizytę.

Zdrowa komunikacja z pacjentem

Korzystanie z wiadomości SMS do komunikacji z pacjentami może obniżyć koszty i złożoność planowania wizyt, zarządzania pacjentami i kampanii informacyjnych. Ostatnia współpraca SMSEagle z Nexus Polska, pokazuje że można znacznie automatyzować przekazywanie informacji o opiece zdrowotnej między lekarzami, pacjentami i innymi pracownikami służby zdrowia. Dzięki bezproblemowej integracji i prawie bez konieczności dodatkowego szkolenia personelu, bramka SMSEagle jest idealnym, tanim i efektownym rozwiązaniem w zakresie komunikacji z pacjentami.

Stwórz odpowiednie rozwiązanie dla swojej placówki!

Twoje problemy są wyjątkowe, a rozwiązania dla nich powinny być również. Funkcje SMSEagle pozwalają firmom i instytucjom wdrożyć komunikację SMS do swoich systemów w sposób, który ma dla nich sens. Aby dowiedzieć się jak, skontaktuj się z naszym zespołem.

Systemy Zarządzania Zamówieniami: Dodawanie SMS-ów do koszyka

W tym sezonie świątecznym liczba klientów osiągnęła najwyższy poziom – czy to w Cyber Monday, czy w Panic Saturday, sklepy zostały zalane zamówieniami na koniec roku i zakupami świątecznymi w ostatniej chwili.

W związku z tym systemy zarządzania zamówieniami, które wspierają tego rodzaju działalność detaliczną, nigdy nie były tak istotne, zwłaszcza w sytuacji, gdy handel elektroniczny wyprzedził sprzedaż osobistą. Sprzedawcy muszą być w stanie komunikować się z klientami w wielu punktach kontaktowych i na każdym etapie cyklu życia zamówienia. Od złożenia zamówienia i wystawienia faktury, po realizację dostawy i wysłanie przypomnienia o rachunku, utrzymywanie klientów w ciągłym kontakcie nie tylko zmniejsza ryzyko sporów, niedostarczenia towaru i braku płatności, ale także zwiększa łatwość realizacji i zadowolenie klientów.

Efektywne powiadamianie klientów poprzez SMS

Zasiedziały w tej kwestii jest jasny – w chwili, gdy mówimy, tysiące wiadomości SMS są wysyłane do klientów, aby powiadomić ich o nowych zamówieniach i dostawach. Nie tylko jest to kanał z wyboru, ale również najlepiej pasuje do zwięzłego charakteru wiadomości transakcyjnych i może pochwalić się niezwykle wysokimi wskaźnikami czytelności. Ponadto, szybko rozwijające się systemy handlu elektronicznego oznaczają, że identyfikacja klientów online jest coraz częściej związana z unikalnymi numerami telefonów, których naturalnym rozszerzeniem jest SMS.

Jak obniżyć koszty SMS w e-commerce?

Korzystając z kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego opartego na SMS, takiego jak SMSEagle Hardware SMS Gateway, sprzedawcy mogą uzyskać duże oszczędności dzięki inwestycji w pojedynczy sprzęt zamiast subskrybowania modelu PAYG, wykorzystując jednocześnie niższe stawki zapewniane przez lokalne karty SIM. Oferuje również wiele przydatnych funkcji, w tym książki telefoniczne, szablony wiadomości i Email to SMS, gdzie sprzedawcy, którzy zdecydują się na wysyłanie wiadomości do klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą teraz rozszerzyć to bez wysiłku na wiadomości SMS.

Przekazywanie informacji od sklepu do drzwi

Każdy zakup rozpoczyna się od złożenia zamówienia. Niezależnie od tego, czy klienci zamawiają w sklepie czy w internecie, chcą mieć pewność, że ich zamówienie zostało odebrane i zrealizowane. Łącząc systemy e-commerce, takie jak Amazon Seller Central, z SMSEagle SMS Gateway za pośrednictwem narzędzi automatyzacji stron trzecich, takich jak Zapier, sprzedawcy mogą powiadamiać klientów za każdym razem, gdy zostanie złożone nowe zamówienie sprzedaży, z wiadomościami SMS automatycznie wysyłanymi na numer telefonu klienta. Może to obejmować szeroki zakres informacji dotyczących zamówienia, takich jak data wygaśnięcia subskrypcji lub oczekiwany czas dostawy i aktualizacje śledzenia.

Osiągnij najwyższy współczynnik otwarcia

Według ezyCollect, potrzeba aż pięciu przypomnień, aby osiągnąć 96% wskaźnik rozliczeń rachunków, co wyraźnie wskazuje na znaczenie komunikacji SMS w zapewnieniu wysokich wskaźników płatności. Sprzedawcy mogą wykorzystać SMS-y nie tylko do dostarczania faktur i zestawień, ale także do wysyłania przypomnień o płatnościach. Mogą wykorzystać gotowe do użycia API SMSEagle do integracji z dowolnym oprogramowaniem księgowym, gdzie takie przypomnienia mogą być zaprogramowane w oparciu o cykl rozliczeniowy. W przypadku fakturowania mogą zintegrować się na przykład z Zoho Inventory (poprzez Zapier), aby uruchomić SMS za każdym razem, gdy zostanie utworzona nowa faktura. Można to wykorzystać do subskrypcji treści, planów postpaid, usług komunalnych, a nawet spłat kredytów.

Dziękujemy za zakupy u nas!

Wraz z rozwojem handlu elektronicznego, identyfikacją użytkowników w coraz większym stopniu opartą na tożsamości mobilnej oraz potrzebą zaangażowania klientów, SMS nigdy nie był lepszym kanałem do komunikacji zamówień i przypomnień o rachunkach. SMSEagle SMS/MMS Gateway sprawia, że jest to proste i opłacalne dzięki gamie gotowych do użycia interfejsów API, opłatom lokalnym i możliwościom masowego wysyłania wiadomości, umożliwiając sprzedawcom detalicznym niezależnie od ich istniejących systemów, oferty i wielkości.

Create the right solution for your business!

Your obstacles are unique, and the solutions for them should be too. The functions of SMSEagle allows businesses to incorporate SMS communications into their systems in a way that makes sense to them. To find out how, get in touch with our team.

Mission Possible: Łączenie obywateli, pierwszych respondentów i operacji krytycznych za pomocą SMS-ów

Systemy o znaczeniu krytycznym stanowią podstawę działań i branż, które tworzą zasadniczy szkielet gospodarek i rządów. Godnymi uwagi przykładami są osoby udzielające pierwszej pomocy, takie jak policja, strażacy i ratownicy medyczni, a także sektory takie jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i kolejnictwo. Niemniej jednak systemy te są podatne na różne problemy związane z wydajnością, funkcjonowaniem i bezpieczeństwem, co wymaga komunikacji w czasie rzeczywistym, aby zapewnić, że najmniejsze zakłócenia mogą zostać odpowiednio wcześnie zaadresowane i złagodzone.

Ponieważ operacje o znaczeniu krytycznym mają tendencję do rozproszenia i mogą czasami obejmować tysiące pracowników, wykrywanie i komunikowanie problemów w tych środowiskach może być zadaniem trudnym. W przypadku osób udzielających pierwszej pomocy, na przykład, personel wojskowy, strażacy i pracownicy służb ratunkowych mogą być zmuszeni do przybycia na miejsce katastrofy lotniczej w ciągu kilku minut, co wymaga koordynacji wielu różnych zespołów i służb.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie operacje krytyczne są zasadniczo “krytyczne” i najczęściej mają miejsce w scenariuszach, w których sieci domyślne, takie jak Internet, mogą nie być najszybszą, najbezpieczniejszą i najłatwiej dostępną opcją, SMS oferuje doskonałą metodę komunikacji, która zapewnia natychmiastowy zasięg, mogąc pochwalić się nie tylko wysokim wskaźnikiem czytelnictwa, ale także wszechobecnym, dostępnym dla wszystkich kanałem.

Integracja systemów reagowania in-silo w jeden kanał komunikacyjny

W przypadku operacji na dużą skalę, w których uczestniczy wiele grup zadaniowych lub jednostek, SMS może rozwiązać problem fragmentarycznych ram komunikacyjnych, w których zastrzeżone i rozbieżne sieci radiowe są wykorzystywane przez różne zespoły, co powoduje opóźnienia i nieporozumienia. SMSEagle SMS/MMS Gateway, na przykład, rozwiązuje ten problem, integrując wszystkie punkty kontaktowe zaangażowane w krytyczną misję w swojej bazie danych odbiorców, umożliwiając przekazywanie kluczowych aktualizacji i poleceń wszystkim zaangażowanym. Umożliwia to odpowiednie skalowanie operacji, a komunikaty mogą być szybko przekazywane do członków zespołu, na przykład do całego zespołu terenowego elektrowni.

W przypadku IoT i IIoT, czujniki i urządzenia firm trzecich połączone z SMSEagle SMS/MMS Gateway mogą umożliwić monitorowanie w czasie rzeczywistym krytycznych obiektów, takich jak elektrownie jądrowe czy platformy wiertnicze. Na przykład rutynowe kontrole sieci energetycznej i monitorowanie pociągów metra mogą wykorzystywać komunikację opartą na SMS-ach, aby umożliwić czujnikom dostarczanie do jednostki sterującej dzienników operacyjnych dotyczących takich informacji, jak obciążenie transmisji lub czas przejazdu. Podobnie, aktualizacje operacyjne i konserwacyjne mogą być wysyłane do zespołu na ziemi, a także przekazywane do czujników bezpośrednio przez SMS. Nadzór i zarządzanie oparte na SMS-ach pomaga również w wykrywaniu katastrof, takich jak pożary. Na przykład wtyczka integracyjna SMSEagle z AVTECH Room Alert lub Pfau LISA umożliwia strażakom i służbom ratowniczym wykrywanie pożarów i powodzi w czasie rzeczywistym, gdzie czujniki alarmują ich za pomocą automatycznych powiadomień SMS. Tam, gdzie istnieją zaawansowane powiązania z aplikacjami opartymi na API, powiadomienia te mogą być odsyłane z automatycznymi odpowiedziami, które uruchamiają na przykład podłączone zraszacze lub pompy wodne w celu automatycznego włączenia.

Informowanie wszystkich

SMS odgrywa kolejną kluczową rolę w komunikacji o znaczeniu krytycznym. Dzięki temu istotne instrukcje i informacje mogą dotrzeć do najbardziej poszkodowanych – ofiar. Korzystając z dedykowanych kanałów SMS, poszkodowani mogą wysyłać wiadomości do osób udzielających pierwszej pomocy i nawiązać łączność w sytuacji, gdy wszystkie inne sposoby dotarcia zostały wyczerpane. Na przykład osoby udzielające pierwszej pomocy mogą skontaktować się z członkami lokalnej społeczności podczas wybuchu pandemii. Podobnie w przypadku napadu, gdy mieszkańcy są zamknięci w mieszkaniu lub akademiku, rozwiązania takie jak SMSEagle SMS/MMS Gateway zapewniają gotowe środki do przekazywania aktualizacji i informowania ofiar, a także umożliwiają zapętlenie krytycznych informacji dostarczonych przez jedną ofiarę z powrotem do systemu i nadawanie do wszystkich innych ofiar dotkniętych tym samym nagłym zdarzeniem.

SMS na misję

Wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem SMSEagle SMS/MMS Gateway nie tylko maksymalnie wykorzystuje istniejącą infrastrukturę komórkową i inwestycje, ale zapewnia łatwe do zintegrowania, przyszłościowe rozwiązanie, które jest kompatybilne z automatycznymi systemami odpowiedzi i jest wysoce konfigurowalne do potrzeb każdej krytycznej misji.

Create the right solution for your operation

Your obstacles are unique, and the solutions for them should be too. The functions of SMSEagle allow critical operations units to incorporate SMS communications into their systems in a way that makes sense to them. To find out how SMSEagle will allow you to create the solution you need, get in touch with our team.

Usprawnienie komunikacji w szkole dzięki SMS-om

Krytyczne informacje o pogodzie przesyłane pocztą elektroniczną i zaproszenia do konkursów przypinane na tablicach ogłoszeń to tylko kilka z wielu błędów komunikacyjnych, jakie popełniają szkoły w przekazywaniu rodzicom ważnych informacji. Jeśli chodzi o komunikację w szkole, to tradycyjne metody tego typu tracą na atrakcyjności. Szkoły potrzebują alternatywy, która jest zarówno opłacalna, jak i może natychmiast przyciągnąć uwagę rodziców. Nawet dedykowane strony internetowe szkół i portale informacyjne nie spełniają swojej roli – rodzice nie mają czasu na sprawdzanie poczty elektronicznej, nie mówiąc już o aktualizacjach publikowanych na niejasnych platformach zewnętrznych.

Kolejna wiadomość ze szkoły

Komunikacja w szkołach obejmuje szeroki zakres spraw, od trywialnych aktualizacji, takich jak dni otwarte i karnawały, po krytyczne alarmy, takie jak powodzie i epidemie chorób. Przy 55% rodziców w wieku K-12 preferujących wysyłanie wiadomości tekstowych nad innymi kanałami, wiadomości SMS oferują szkołom to, co najlepsze z obu światów, łącząc szybkość i skalowalność. SMS-y mogą być wykorzystywane zarówno do regularnych, jak i krytycznych aktualizacji, charakteryzując się minimalnymi kosztami, większym zasięgiem i znacznie wyższymi wskaźnikami odczytu.

Wiele rodzajów komunikacji

SMS to doskonałe narzędzie do jednostkowych, jednostronnych powiadomień, takich jak przypomnienia o odebraniu dzieci po zajęciach. Bramka SMSEagle SMS/MMS może być wykorzystana np. do poinformowania rodziców o zakończeniu zapisów na zajęcia karate lub o pomyślnym zapisaniu dziecka na zawody szachowe. Dzięki temu SMS-y mogą stać się integralną częścią procesu rejestracji studentów, eliminując potrzebę korzystania z platform zewnętrznych, które często są wdrażane w celu śledzenia zapisów. Dzięki połączeniu aplikacji z danymi uczniów, takich jak QuickSchools.com, z bramką SMSEagle, powiadomienia są automatycznie uruchamiane za każdym razem, gdy dodawany jest nowy rekord.

Rozgłaszanie krytycznych alarmów

Usługa transmisji SMSEagle SMS/MMS Gateway może zapewnić kluczową ochronę i bezpieczeństwo dla szkół. Sytuacje kryzysowe, takie jak wybuch pożaru, atak z bronią w ręku czy nagła burza śnieżna, mogą być przekazywane wszystkim rodzicom jednocześnie, wraz z instrukcjami bezpieczeństwa i innymi ważnymi informacjami. Zapobiega to błędnej komunikacji w godzinach paniki i usuwa potencjalne wpadki. SMSEagle SMS/MMS Gateway może również służyć jako narzędzie do wewnętrznej transmisji, informując nauczycieli i pracowników szkoły, gdy typowe komunikaty z głośników i tradycyjnych dzwonków nie docierają do nich.

Powiadomienia z ostatniej chwili

Komunikacja SMS obsługuje nieograniczoną liczbę odbiorców i pozwala w ostatniej chwili zawiadomienia i aktualizacje dotrzeć do uczniów i rodziców w dowolnym miejscu niezawodnie i punktualnie. Zintegrowany z bazą danych uczniów szkoły, może być wykorzystany do szybkiego dotarcia do różnych klas odbiorców dla spersonalizowanych wiadomości i ukierunkowanej komunikacji. Szkoły mogą powiadamiać rodziców o nadchodzących wydarzeniach, przypominać o przerwach w nauce, świętach i dniach zbierania wyników.

Ze względu na skalowalność, opłacalność i łatwość wdrożenia, każda szkoła może skorzystać z SMSEagle SMS/MMS Gateway. Wszystko, czego potrzebuje szkoła, to pojedynczy sprzęt i lokalna karta SIM, aby skonfigurować niezawodne i solidne medium komunikacyjne, które może znacznie zmniejszyć obciążenie administracyjne, utrzymując rodziców i uczniów dobrze poinformowanych.

Create the right solution for your school

Your obstacles are unique, and the solutions for them should be too. The functions of SMSEagle allow schools to incorporate SMS communications into their systems in a way that makes sense to them. To find out how, get in touch with our team.

Zasilanie komunikacji w sektorze publicznym za pomocą SMS-ów

Kiedy myślimy o wewnętrznej komunikacji rządowej, przychodzi nam na myśl kilka starszych systemów. Memo. Pagery. Fax. Tablice ogłoszeń.

Uznane za archaiczne i nieskuteczne, wiele organów administracyjnych na całym świecie zaczęło je wycofywać na rzecz nowszych technologii. Podobnie jak w przypadku zwykłych przedsiębiorstw, przy wyborze odpowiedniego kanału komunikacji często kładzie się nacisk na dostępność, powszechność, a także efektywność i niezawodność. W przypadku sektora publicznego innym ważnym czynnikiem, który często wpływa na te decyzje, są przepisy dotyczące ochrony danych i poufności. W połączeniu te wymagania sprawiają, że popularne środki komunikacji, takie jak e-maile i aplikacje do czatowania, nie są odpowiednie, a pracownicy muszą zmagać się z grubymi, zastrzeżonymi systemami komunikacyjnymi, które są trudne w dostępie, użyciu i integracji.

Dzięki niezrównanej dostępności i zasięgowi, wiadomości SMS stanowią dla sektora publicznego doskonałą alternatywę dla tych systemów. Dostarczane przez sieci komórkowe, wiadomości SMS są w stanie dotrzeć do wszystkich typów urządzeń mobilnych i obszarów niedostępnych dla Internetu. Dzięki wskaźnikom odczytu przekraczającym 90%, dobrze sprawdzają się w przypadku krytycznych operacji i ważnych ogłoszeń.

Aby jednak spełnić wymagania sektora publicznego, komunikacja SMS musi być wspierana przez rozwiązanie zapewniające suwerenność i poufność danych. W tym miejscu z pomocą przychodzi SMSEagle SMS/MMS Gateway. Jako sprzęt, który jest wdrażany na miejscu, rząd i departamenty sektora publicznego mają pełną kontrolę nad swoją bramą komunikacyjną. Bez konieczności łączenia się z Internetem, SMSEagle SMS Gateway jest osłonięty przed cyberzagrożeniami. Dzięki temu, że wszystkie dane są przechowywane lokalnie w bezpiecznej relacyjnej bazie danych, bramka jest szczególnie przydatna tam, gdzie pracownicy są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji komunikacyjnej.

Łamanie zasad: SMS dla organizacji rządowych

Niezależnie od tego, czy chodzi o informacje dotyczące opieki zdrowotnej, czy o rejestry tożsamości, dane rządowe są często rozrzucone po różnych repozytoriach, co sprawia, że wyszukiwanie informacji jest żmudnym procesem. Dzięki podłączeniu wewnętrznych aplikacji do SMSEagle API, ważne informacje mogą być wysyłane za pomocą SMS-ów do pracowników, którzy o nie poproszą. Dzięki wprowadzeniu zautomatyzowanych systemów, pracownicy mogą żądać np. aktualizacji raportów statusowych, wysyłając po prostu kod np. TAK na konkretny numer SMSEagle.

Biorąc pod uwagę, że istnieje wiele miejsc z łącznością komórkową, ale bez Internetu, wiadomości SMS dobrze nadają się do zdalnych operacji, takich jak ochrona dzikiej przyrody lub rozwój obszarów wiejskich. Alerty mogą być wysyłane za pośrednictwem Bramki SMSEagle do wielu pracowników jednocześnie, powiadamiając ich np. o zgłoszonej nielegalnej aktywności w zakresie pozyskiwania drewna. Można to rozszerzyć na pracowników terenowych, którzy nie mogą korzystać z aplikacji desktopowych w celu uzyskania aktualizacji, a także na stałych pracowników, którzy wykonują podobne zadania, ale są rozproszeni geograficznie – w celu uzyskania aktualizacji harmonogramów zmian, terminów składania dokumentów lub wniosków o spotkania.

Możliwość dostarczania aktualnych alertów sprawia, że SMS jest trafnym środkiem komunikacji o znaczeniu krytycznym. Podczas sytuacji kryzysowych, SMSEagle SMS Gateway jest w stanie natychmiast rozpowszechnić krytyczne informacje i zachować poufność planowanych działań, aby wewnętrzne wysiłki nie zostały podważone przez złośliwe strony trzecie. Ponadto, podczas katastrof, takich jak powodzie lub pożary, inne formy łączności mogą ulec awarii, pozostawiając SMS jako jedyne dostępne rozwiązanie.

Przyspieszenie cyfrowej transformacji rządu

Komunikacja w sektorze publicznym może wiele zyskać dzięki SMS-om. SMSEagle SMS/MMS Gateway w szczególności, jest łatwy do zrozumienia i wdrożenia i może być używany przez każdy dział lub jednostkę. Umożliwia on sektorowi publicznemu wykorzystanie istniejącej infrastruktury mobilnej i postępu w zakresie aplikacji cyfrowych do zapewnienia komunikacji w czasie rzeczywistym – rutynowej, strategicznej lub krytycznej – w celu utrzymania łączności z zespołami i doskonałego funkcjonowania usług.

Create the right solution for your operation

Your obstacles are unique, and the solutions for them should be too. The functions of SMSEagle allow government and other organizations to incorporate SMS communications into their systems in a way that makes sense to them. To find out how SMSEagle will allow you to create the solution you need, get in touch with our team.

Jak można wykorzystać MMS-y do rozwoju biznesu

Obraz jest wart tysiąca słów! Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego? Obraz przekazuje informacje skuteczniej niż słowa i może opowiedzieć historię równie dobrze jak wiele, wiele słów.

Jak możesz wykorzystać moc medium wizualnego do rozwoju swojego biznesu?

Wiadomości MMS mogą pomóc Ci przyciągnąć uwagę odbiorców i pomóc Twojej firmie uzyskać przewagę nad konkurencją.

Co to jest MMS?

MMS to skrót od Multimedia Messaging Service; technologia zbudowana z wykorzystaniem tej samej technologii co SMS, pozwalająca użytkownikom na wysyłanie treści multimedialnych. Za pomocą wiadomości MMS można wysyłać zdjęcia, pliki audio, kontakty telefoniczne i pliki wideo.

Korzyści z MMS dla biznesu

 • Globalny zasięg: Możesz dotrzeć do 100% globalnych użytkowników telefonów komórkowych, w tym 620 milionów globalnych użytkowników korzystających z telefonów z funkcją.
 • Wysoki wskaźnik otwarć: Wiadomości wysyłane za pośrednictwem MMS mają stratosferyczne wskaźniki otwarcia sięgające nawet 98%.
 • Dłuższe wiadomości: dzięki MMS możesz wysyłać dłuższe wiadomości, zawierające nawet 1600 znaków. Limit rozmiaru wiadomości MMS różni się w zależności od dostawcy usług.
 • Bogatsze doświadczenie klienta: Dzięki treściom multimedialnym możesz przykuć uwagę widza.
 • Zwiększone zaangażowanie: Komunikaty multimedialne prowadzą do wyższego poziomu zaangażowania: nie tylko więcej osób czyta wiadomości i wchodzi w interakcje z treścią, ale także do 8 razy częściej dzieli się nimi ze znajomymi.
 • Branded messaging: Możesz wysłać wiadomość, która zawiera logo Twojej marki.

Odkryjmy, jak firmy z różnych sektorów handlowych mogą wykorzystać moc MMS-ów do napędzania wzrostu biznesu.

Sprzedaż detaliczna

 • Kupony i promocje: Możesz wykorzystać MMS do udostępniania skanowalnych kodów QR i wiadomości z obrazkami kuponów, które klienci mogą zrealizować w sklepach, a bogate funkcje wiadomości, takie jak GIF-y, filmy i klipy dźwiękowe, wzbogacają doświadczenia.
 • Rejestracja produktów: Możesz zaprosić kupujących do rejestracji swoich produktów w prosty sposób: wysyłając zdjęcie kodu kreskowego związanego z produktem.

Ubezpieczenia

 • Klienci mogą przyspieszyć rozpatrywanie roszczeń, wysyłając zdjęcia za pośrednictwem MMS.

Obsługa klienta

 • Klienci mogą wysyłać zdjęcia wadliwych produktów. Twój zespół wsparcia będzie natychmiast wiedział, co jest nie tak i może zasugerować rozwiązanie lub wysłać odpowiedni zespół, aby rozwiązać problem klienta.
 • Możesz wysłać dźwięk z instrukcją, jak zainstalować produkt. Pomaga to klientowi i zmniejsza Twoje koszty wsparcia.

Podróże i turystyka

 • Linie lotnicze mogą wysyłać bilety i karty pokładowe za pośrednictwem MMS. Klienci nie muszą się martwić o zgubienie tych dokumentów, gdyż są one bezpieczne w ich telefonach.
 • Biura podróży mogą wykorzystać niestandardowe obrazy podczas marketingu dla specjalnych ofert i promocji.

Żywność i restauracje

 • Komunikaty marketingowe z obrazami nowych produktów mogą zwiększyć oczekiwanie i napędzić sprzedaż.

Automotive

 • Firmy motoryzacyjne mogą wykorzystać spersonalizowane obrazy do marketingu nowych i istniejących produktów oraz napędzania sprzedaży.

Wniosek

W przypadku tekstu, Twoja kreatywność jest ograniczona. O ile nie jest się Szekspirem, tylko tyle można powiedzieć słowami.

Dzięki obrazom i wideo Twoja kreatywność jest uwolniona. Nie ma ograniczeń co do tego, co można przekazać za pomocą odpowiednio zaprojektowanego obrazu lub filmu.

Wykorzystaj MMS-y, aby uwolnić swoją kreatywność i wykorzystać moc wizualnego medium do napędzania rozwoju biznesu.

Create the right solution for your operation

Your obstacles are unique, and the solutions for them should be too. The functions of SMSEagle allow businesses to incorporate SMS communications into their systems in a way that makes sense to them. To find out how SMSEagle will allow you to create the solution you need, get in touch with our team.

Informacja o zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej pod nazwą PROXIMUS Radosław Janowski w Proximus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej oraz numer NIP i REGON. Bez zmian pozostają: siedziba i adres, numery rachunków bankowych, numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS: 0000956902).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy firmy nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Wskutek przekształcenia firmie Proximus Sp. z o.o.  przysługują zgodnie z art.553 Kodeksu spółek handlowych wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego PROXIMUS Radosław Janowski. W przypadku przekształcenia wszystkie umowy zachowują ważność i ciągłość.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane Spółki są następujące:
Proximus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w obrocie handlowym używany będzie skrót:

Proximus Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 163
60-650 Poznań
NIP 7812032643
KRS  0000956902

Protect Your Home and Business by Securing Wi-Fi and Connected Devices

In the last ten years or so, securing our local area networks has become more difficult, thanks to ubiquitous high-speed broadband and a proliferation of internet-enabled devices. Some of these are branded ‘smart’ but their widespread adoption could be considered less so. Some, like smartphones, add convenience but most introduce security risks. Whether it’s at home or at work, smart devices vary widely in terms of security. Some devices operate on Bluetooth, others connect to wireless networks and via cable. Whatever the connection protocol, it’s important to ensure that all are monitored as part of a cybersecurity policy or if at home, a common-sense attitude to security.

But, where do you start? How do you identify potential security threats?

In the same way that you protect your home and business, any worthwhile security system will start with access points; all exits and entries are protected first. For networks, initial perimeter defence is controlled by the routers that distribute your broadband connection.

Securing Routers

Most routers offer a combo of LAN ports and a wireless option (with or without antennas). Router configuration is key to enforcing security. I recommend changing all default options. Make sure your default gateway is changed. Ditto, the IP address range for your domain or workgroup. 192.168.1.x will be the first avenue of attack for hackers. Ensure that a complex password and username is in place. ‘Admin’ and other defaults are not acceptable. It’s also important to name your router as leaving the default name will provide clues to hackers sniffing your network. I’d suggest your favourite Klingon entrée or perhaps the name of the dumbest president to ever hold office. Finally, use an encrypted connection (at least WPA2).

Thanks to BYOD (bring your own device), guests at work and at home often request your Wi-Fi password. Many routers offer a ‘guest network’ option that prevents temporary users from accessing shared resources on the network. Enable this function.

If not available, claim ignorance of the password (passwords are assigned by our IT admin only) to prevent unauthorised access to company resources or suggest they upgrade to a higher data plan for their mobile device.

The Internet of Things and Smart Devices

Granted, it’s much easier to add new workstations or devices using wireless. It saves time and there are no trailing cables. Office disruption is also minimised as no building alterations are required. Convenience is the name of the game and portability comes a close second, with tablets, laptops and smartphones in common use.

With the Internet of Things came a recognition that we were running out of IP addresses and IPv6 became necessary to allow for the predicted billions of internet-enabled devices. Everything from fridges to toasters and webcams became smart… or as smart as their manufacturers made them. The key security element for connected devices is to remember one thing – many are not built in a security-first manner.

Hard and Fast Rules for Connected Devices

Before purchasing an IoT device, you should consider all, but not limited to, the following questions:

 • Is it REALLY needed? We all love buying gadgets but if there is no efficiency benefit then why even bother? Check out this 2017 list from Gizmodo.
 • Is the device secure? The blind assumption that the router will protect all devices connected to it is a dangerous one. I consider an IoT device secure if:
  1. I can modify the security settings from the defaults. Hardcoded settings are exploited by hackers.
  2. I can stop unnecessary features.
  3. The device supports future firmware updates or security patches that are installed locally (via USB or SD card, for example) or remotely.
  4. The device does not rely on SMBv1, which has known weaknesses. Microsoft has published a list of some affected manufacturers and related products. YOU need to check all connected devices for this vulnerability by reviewing manufacturer websites. Bear in mind that healthcare, medical and industrial products are also vulnerable so this condition does not only apply to consumer products but for every industry.
 • How invested is the company in security? In other words, how would you assess their expertise? If a smart coffeemaker is in your future, is it fair to say that the company knows domestic appliances and is totally new to securing smart devices?
 • Is the primary function of the device enhanced by being ‘smart’? In the case of a coffeemaker, I’d have to say no but in the case of health-monitoring equipment it’s an emphatic yes. Maybe it’s just me but communicating with or receiving alerts from a coffeemaker or other domestic appliance seems a little pointless. But, health monitoring can detect anomalies and perhaps save lives.

Of course, despite security risks, some devices are worthy of connection. In such cases, why not use a different workgroup or domain? Segregating all IoT devices makes perfect sense and protects the rest of your network from attack.

In conclusion, the use of Wi-Fi and a multitude of connected devices adds convenience. However, awareness of security risks is crucial when selecting devices. Regular auditing of existing devices is necessary as well. In the meantime, perhaps it’s worth policing connected devices to ensure your network is not compromised by smartphones with vulnerable OS versions, cheap imports or wearables. What do you think? How vulnerable are your smart devices and sensors? Have they been hacked before now? Smart locks certainly have.

Network Security: Shadow IT Risk and Prevention

Contrary to many opinions discovered online, shadow IT (a.k.a. rogue or stealth IT) is not down to the IT team saying no or refusing to provide required productivity tools necessary for a specific job role. In truth, it is often down to restrictive budgets and senior management decisions on same. Speaking as an IT pro, we do not care what software users need and would happily supply it if the budget is available and the software need is indicated. WE are not responsible for users installing unauthorised software, using unapproved cloud services or adding their own hardware such as memory sticks and external drives to company systems. BUT, as always, we are expected to assume the responsibility and the blame for such practices.

What are the risks of Shadow IT? How can they be reduced?

As Przemysław Jarmużek, systems administrator & support expert at SMSEagle was quick to point out: “The level of risk will depend on the type of Shadow IT and the motives of the user involved” with common dangers including but not limited to the following:

BYOD

The rise of BYOD in the workplace has tied IT’s hands in cases where IT do not have control of the device. Device owners are free to install whatever they wish on their own device and rightly so. In an ideal world, the device would use mobile device management (MDM) to segregate work and personal use by using a virtual partition. This work ‘partition’ could be managed remotely and the partition could be erased or deleted if the device is lost or stolen or if the employee leaves the company.

Consumerisation of Software

Anyone with a credit card can purchase a cloud service or online subscription to a wide array of software and collaboration tools. Many are free and only need an internet browser to access. This is an obvious problem when trying to control the flow of company data, making it almost impossible to track the impact of a data breach. These unauthorised activities could also have an impact on compliance requirements, especially in relation to data protection and requirements for storage of personally identifiable information (PII). The risk of intellectual property loss also increases if third party service providers are breached by hackers.

Licensing

Users installing licensed software from home is also a danger. Note that this activity is sometime used by malicious employees seeking financial gain. They install illegal software on company systems and then send a ‘tip’ to organisations responsible for copyright theft to obtain a percentage of the high financial penalties levied. This point is demonstrated accurately in a TechCrunch article: Software piracy claims can ruin your business and reward those responsible. An old article but all the points raised are still valid today.

Productivity Aims

Many users install or use unauthorised software and tools to improve productivity and lack any malicious intent. They are just unaware of the possible dangers of installing freeware and paid solutions that are not approved or monitored by IT.

Preventing Shadow IT

Radosław Janowski, product manager at SMSEagle said that “IT cannot be expected to have psychic powers and each department head should provide a list of software and tools that they need to fulfil their roles in a productive manner. This will allow IT to supply it and eliminate the requirement for Shadow IT.”

An excellent point. Tell the IT team that you can’t do your job effectively without software X and tool Y. We will listen and respond with updates.

In fact, there are several ways to reduce shadow IT while enforcing the fact that IT are responsible for security on company equipment and on BYOD devices when the owner has signed an agreement allowing remote administration.

 • Admin Access – There is no reason for users outside the IT team to have the ability to install programs. Any and all programs should be installed and managed by IT.
 • Network Inventory Management – IT will regularly monitor hardware and software assets on the network, automatically detecting any additions and reacting accordingly based on potential risk. There are many tools available to accomplish this task and some will aid security patch and update management.
 • Network and port monitoring – to prevent access to unauthorised cloud services.
 • IT will provide a software repository for all approved software and tools. If additions are required by a user or department, it is formally requested.
 • IT will foster an environment of security awareness to include the potential dangers of Shadow IT and ensure that there is an onboarding process for new employees.

However, without senior management support, none of the above will work. Available budgets and claims of IT interfering in all departments no longer hold weight as IT is needed in all departments. IT are responsible for security and if identified security risks are not acted on, then future problems that result from inactivity cannot be blamed on IT. When you consider that a recent Forbes Insights report finds that more than one in five organizations have experienced a cyber event due to an unsanctioned IT resource, is it worth checking if shadow IT is a potential risk in your business? I think so.