Usprawnienie komunikacji w szkole dzięki SMS-om

Krytyczne informacje o pogodzie przesyłane pocztą elektroniczną i zaproszenia do konkursów przypinane na tablicach ogłoszeń to tylko kilka z wielu błędów komunikacyjnych, jakie popełniają szkoły w przekazywaniu rodzicom ważnych informacji. Jeśli chodzi o komunikację w szkole, to tradycyjne metody tego typu tracą na atrakcyjności. Szkoły potrzebują alternatywy, która jest zarówno opłacalna, jak i może natychmiast przyciągnąć uwagę rodziców. Nawet dedykowane strony internetowe szkół i portale informacyjne nie spełniają swojej roli – rodzice nie mają czasu na sprawdzanie poczty elektronicznej, nie mówiąc już o aktualizacjach publikowanych na niejasnych platformach zewnętrznych.

Kolejna wiadomość ze szkoły

Komunikacja w szkołach obejmuje szeroki zakres spraw, od trywialnych aktualizacji, takich jak dni otwarte i karnawały, po krytyczne alarmy, takie jak powodzie i epidemie chorób. Przy 55% rodziców w wieku K-12 preferujących wysyłanie wiadomości tekstowych nad innymi kanałami, wiadomości SMS oferują szkołom to, co najlepsze z obu światów, łącząc szybkość i skalowalność. SMS-y mogą być wykorzystywane zarówno do regularnych, jak i krytycznych aktualizacji, charakteryzując się minimalnymi kosztami, większym zasięgiem i znacznie wyższymi wskaźnikami odczytu.

Wiele rodzajów komunikacji

SMS to doskonałe narzędzie do jednostkowych, jednostronnych powiadomień, takich jak przypomnienia o odebraniu dzieci po zajęciach. Bramka SMSEagle SMS/MMS może być wykorzystana np. do poinformowania rodziców o zakończeniu zapisów na zajęcia karate lub o pomyślnym zapisaniu dziecka na zawody szachowe. Dzięki temu SMS-y mogą stać się integralną częścią procesu rejestracji studentów, eliminując potrzebę korzystania z platform zewnętrznych, które często są wdrażane w celu śledzenia zapisów. Dzięki połączeniu aplikacji z danymi uczniów, takich jak QuickSchools.com, z bramką SMSEagle, powiadomienia są automatycznie uruchamiane za każdym razem, gdy dodawany jest nowy rekord.

Rozgłaszanie krytycznych alarmów

Usługa transmisji SMSEagle SMS/MMS Gateway może zapewnić kluczową ochronę i bezpieczeństwo dla szkół. Sytuacje kryzysowe, takie jak wybuch pożaru, atak z bronią w ręku czy nagła burza śnieżna, mogą być przekazywane wszystkim rodzicom jednocześnie, wraz z instrukcjami bezpieczeństwa i innymi ważnymi informacjami. Zapobiega to błędnej komunikacji w godzinach paniki i usuwa potencjalne wpadki. SMSEagle SMS/MMS Gateway może również służyć jako narzędzie do wewnętrznej transmisji, informując nauczycieli i pracowników szkoły, gdy typowe komunikaty z głośników i tradycyjnych dzwonków nie docierają do nich.

Powiadomienia z ostatniej chwili

Komunikacja SMS obsługuje nieograniczoną liczbę odbiorców i pozwala w ostatniej chwili zawiadomienia i aktualizacje dotrzeć do uczniów i rodziców w dowolnym miejscu niezawodnie i punktualnie. Zintegrowany z bazą danych uczniów szkoły, może być wykorzystany do szybkiego dotarcia do różnych klas odbiorców dla spersonalizowanych wiadomości i ukierunkowanej komunikacji. Szkoły mogą powiadamiać rodziców o nadchodzących wydarzeniach, przypominać o przerwach w nauce, świętach i dniach zbierania wyników.

Ze względu na skalowalność, opłacalność i łatwość wdrożenia, każda szkoła może skorzystać z SMSEagle SMS/MMS Gateway. Wszystko, czego potrzebuje szkoła, to pojedynczy sprzęt i lokalna karta SIM, aby skonfigurować niezawodne i solidne medium komunikacyjne, które może znacznie zmniejszyć obciążenie administracyjne, utrzymując rodziców i uczniów dobrze poinformowanych.

Create the right solution for your school

Your obstacles are unique, and the solutions for them should be too. The functions of SMSEagle allow schools to incorporate SMS communications into their systems in a way that makes sense to them. To find out how, get in touch with our team.

5 reasons why schools should add texting to safety plans

Today’s college officials face challenges that that previous generations of education professionals never had to deal with, starting with the Internet.

Though advances in digital technology have generally been a good thing as far as program delivery and creating more interactive multimedia classroom experiences, they have also created more potential for harm, or at least new distractions for instructors and students.

At the same time, interest in school security has also risen, partly due to increases in violence at secondary schools and colleges. Though shootings get headlines and cause high levels of fear, other crimes can take place too, including assaults with other weapons.

Because of a push to keep students safer, educators and security staff continue to search for new methods to alert students during a crisis – it doesn’t have to be violence, but any occasion when information needs to be delivered in a hurry. Perhaps it could be a natural disaster or even a serious traffic accident or weather situation that could impact traffic in and out of campus.

One solution that has gained popularity is texting, when school officials can send instructions to students and faculty in the event of a safety situation.

Here’s why it should be added to a college’s security plan.

  • Students are more likely to see a text first.

Emergency warnings in the past have included mass emails or automated phone calls. But these may not be able to be seen as quickly as a text – sometimes emails or voice messages aren’t checked for hours or days while a text can be seen in minutes. Since more students are using mobile devices, especially for texting, it’s likely that they will hear and see an immediate message, or at least someone near them will.

  • It’s a faster delivery method.

Depending on your particular texting service, thousands of one-to-many texts can be sent a matter of minutes. In comparison, thousands of mass emails must be sent in small bursts over hours to avoid spam detectors. Texts are also universal – the same message can be seen on everyone’s phone.

  • Brief is better.

In emergency situations, school officials may just send out short details and quick instructions, with the expectation that more info will be shared later. “Active shooter on campus, seek shelter.” “Tornado coming, stay indoors, will text all-clear later.”

  • No reply needed.

Sending one-to-one texts can create opportunities for a conversation, but one-to-many texts aren’t intended for interaction, only instructions. Officials sending texts may not have time or interest to answer the same question multiple times, so it’s easier just to send an identical message out to everyone.

  • Different databases can be managed easily.

A college may have multiple ‘text’ lists, such as students on different campuses, or even local media. Plus it may have an ‘everyone’ list.  Most texting programs make it easy to specify which database when creating a message. This can make sure the correct students and staff receive the message.

Secondary schools like middle schools and elementary schools will likely require different texting policies than colleges. Younger students may not even own mobile phones, or if they do have them, they may not be permitted in the classroom.

In this case, school alerts should be sent to faculty/staff and perhaps a separate database for parents. These also can give quick, direct information with the promise of more details to come. “School in lockdown. Keep students calm and in classrooms.” “Fire in gym, please evacuate to field.”

Leaders also should keep in mind that every school’s texting plan should be customized based on local resources and the local community.

Overall, it’s critical that a school gets the word out as much as possible prior to launching a texting service to make sure many as many people sign up. Schools also should consider sending out several types of warnings, not just texts, in case a student may not have their phone on or even with them on any given day.