Aktualizacje Oprogramowania

Oprogramowanie urządzenia SMSEagle jest poddane procesowi ustawicznego doskonalenia. Słuchamy naszych użytkowników i nasze oprogramowanie jest rozwijane w oparciu o sugestie użytkowników. Jeśli chcesz zgłosić swój pomysł na udoskonalenie SMSEagle skorzystaj z Feedback Forum.

Dostęp do aktualizacji oprogramowania jest darmowy przez cały okres trwania gwarancji. Przypominamy, że od wersji oprogramowania 3.2 można aktualizować za pomocą interfejsu GUI. Jeśli chcesz wykonać aktualizację oprogramowania na swoim urządzeniu, otwórz web-GUI > Ustawienia > Aktualizacje i naciśnij przycisk “Sprawdź teraz aktualizację oprogramowania”. Dla aktualizacji urządzeń z wersją oprogramowania < 3.2 prosimy skorzystać z naszego Support center.

Poniżej publikujemy historię wydań wersji oprogramowania. Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o kolejnych wydaniach zapisz się do newslettera lub polub nasz profil Facebook.

Historia wydań

Wersja 6.02 (Opublikowano 10.07.2024)

 1. Oprogramowanie modemu: naprawiono błąd powodujący przedwczesne rozłączanie połączeń TTS
 2. Monitor sieci: dodano brakującą ikonę statusu zadania
 3. Web-gui: naprawiono problem z wyświetlaniem podglądu wiadomości
 4. Web-gui: naprawiono wyświetlanie wykresu statystyk na niektórych rozdzielczościach ekranu

Wersja 6.01 (Opublikowano 03.07.2024)

 1. Web-gui: naprawiono problem z ładowaniem okna tworzenia wiadomości na urządzeniach z pojedynczym modemem
 2. Web-gui: naprawiono import plików CSV dla grup
 3. Web-gui: naprawiono błąd z wyświetlaniem listy konwersacji w tabeli
 4. Web-gui: aktualizacje tłumaczeń
 5. Alerty e-mail: naprawiono błąd z zapisywaniem ustawień
 6. Email: naprawiono błąd z paginacją
 7. Email: zaktualizowano szerokość kolumn tabeli
 8. Email To SMS Poller: naprawiono błąd z zapisywaniem hasła po zmianie z OAuth
 9. SMS To Email: naprawiono błąd z symbolami zastępczymi tematu
 10. Email To SMS / Email To SMS Poller / DI/DO: naprawiono błąd z wybudzaniem połączenia
 11. APIv2: dodano nową metodę Messages SMS Simple POST
 12. APIv2: naprawiono błąd 500 HTTP w metodzie GET Modem Signal
 13. APIv2: naprawiono błąd z nieprawidłową klasą SMS w metodzie Messages SMS POST
 14. SMPP: naprawiono błąd związany z komunikacją usług
 15. SMPP: zaktualizowano parametry TON i NPI dla wiadomości przychodzących
 16. MQTT: dodano opcję autoryzacji

Wersja 6.0 (Opublikowano 28.05.2024)

 1. Dodano integrację komunikatora Signal (obsługiwany tylko na urządzeniach NXS Rev.4 i MHD)
 2. Dodano obsługę e-mail z możliwością wysyłania wiadomości SMS i e-mail do kontaktów z książki telefonicznej
 3. Dodano obsługę protokołu MQTT
 4. Dodano obsługę SMPP do wysyłania/odbierania wiadomości (obsługiwane tylko na urządzeniach NXS Rev.3, Rev.4 i MHD)
 5. web-gui: odświeżone przyciski i menu GUI
 6. web-gui: dodano etykietę typu wiadomości (SMS/MMS/USSD) do skrzynki odbiorczej/nadawczej/wysłanych elementów
 7. web-gui: przeprojektowana konfiguracja SMTP. Teraz SMTP jest konfigurowany w jednym miejscu dla wszystkich funkcji.
 8. web-gui: dodano opcję zmiany języka na ekranie logowania
 9. web-gui: dodano opcję ręcznego pobierania załączników MMS
 10. web-gui: przeprojektowana zakładka Sysinfo w menu Ustawienia
 11. web-gui: dodano zakładkę Logi w menu Ustawienia
 12. web-gui: dodano sekcję Użycie dysku do zakładki Sysinfo w menu Ustawienia
 13. web-gui: dodano opcję automatycznego ładowania ustawień MMS w oparciu o operatora SIM
 14. web-gui: dodano wyskakujące okno dziennika zmian po udanej aktualizacji oprogramowania
 15. web-gui: dodano limity paginacji 500 i 1000 rekordów
 16. web-gui: dodano automatyczne odświeżanie po usunięciu użytkownika
 17. web-gui: dodano opcję eksportu do Kontaktów
 18. web-gui: dodano opcję Eksportuj wszystko do kontaktów i grup
 19. web-gui: dodano opcję Wyślij wiadomość do wybranych w książce telefonicznej
 20. web-gui: zaktualizowano opcje Dodaj/usuń z/do grup/zmian w Kontaktach
 21. web-gui: przeniesiono przycisk Dodaj w Książce telefonicznej do paska narzędzi tuż nad rekordami
 22. web-gui: naprawiono błąd, w którym standardowi użytkownicy nie mogli usuwać wiadomości
 23. web-gui: poprawiono funkcję odpowiedzi, aby ustawić domyślny modem na ten sam, który otrzymał wiadomość
 24. web-gui: wyeliminowana podatność XSS
 25. Email2SMS: dodano funkcję nawiązywania połączenia (połączenie budzące lub TTS)
 26. Email2SMS: naprawiono wysyłanie załączników MMS
 27. Email2SMS Poller: dodano funkcję wykonywania połączeń (połączenie budzące lub TTS)
 28. Email2SMS Poller: poprawiono warunek wysyłania poprawnego loga wiadomości
 29. SMS2Email: dodano możliwość dostosowania tekstu wiadomości e-mail
 30. SMS2Email: dodano opcję zmiany języka nagłówka w przekazywanej wiadomości
 31. SMS2Email: naprawiono pole odbiorcy, które nie było czyszczone podczas edycji reguły
 32. SMS2Email: naprawiono nieprawidłowy warunek dla załączników
 33. SMS2Email: naprawiono nieprawidłowy warunek nazwy hosta
 34. DI/DO: dodano funkcję nawiązywania połączenia (połączenie budzące lub TTS)
 35. APIv2: dodano metody z informacjami o statusu modemu
 36. APIv2: dodano filtr „dostarczone” dla metod odczytu i zliczania wiadomości
 37. APIv2: naprawiono niepoprawne wyświetlanie wartości null DeliveryDateTime
 38. APIv2: naprawiono uszkodzony parametr limitu w metodzie GET wiadomości
 39. APIv2: naprawiono parametr modem_no w metodzie Call Forward PATCH
 40. Połączenia: zwiększono limit znaków zamiany tekstu na mowę z 255 do 960
 41. Połączenia: Dodano kolumnę daty/godziny
 42. Czyszczenie folderów: Dodano opcje połączeń
 43. Czyszczenie folderów: naprawiono mechanizm czyszczenia folderów, aby używać daty wysłania (zamiast daty wstawienia) dla folderu Skrzynka nadawcza/Wysłane elementy
 44. Failover: Dodano walidację ustawień
 45. LDAP: optymalizacja backendu i usprawnienia pobierania danych
 46. LDAP: dodano opcję wyboru domyślnej metody logowania w web-gui
 47. LDAP: dodano opcję synchronizacji i przechowywania kontaktów LDAP na urządzeniu
 48. LDAP: naprawiono kod odzyskiwania MFA, który nie był wyświetlany poprawnie dla kont LDAP
 49. Adres URL oddzwaniania: naprawiono walidację adresu URL, która nie zezwalała na znaki „@” i „:”.
 50. Adres URL oddzwaniania: dodano integrację 3CX
 51. Subskrypcje: naprawiono niepoprawne wysyłanie wiadomości dla kontaktów publicznych
 52. Czujnik temperatury i wilgotności: naprawiono brakujące ikony
 53. HA: naprawiono skrypt sprawdzania kondycji modemu
 54. Ulepszenia tłumaczenia
 55. Oprogramowanie modemu: poprawiono warunki rozłączenia dla połączeń TTS
 56. Oprogramowanie modemu: Ulepszenia obsługi wiadomości MMS dla wysyłania i odbierania
 57. Oprogramowanie modemu: naprawiono problem z zerowym znacznikiem czasu w odebranej wiadomości SMS
 58. Ulepszony skrypt watchdoga modemu
 59. Ulepszone skrypty systemowe działające w tle
 60. Naprawiono brak wyzwalaczy bazy danych w niektórych czystych bazach danych (tylko urządzenia MHD)
 61. Naprawiono odczyt statusu modemu z urządzenia modem-pool

Wersja 5.03 (Opublikowano 27.07.2023)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. webGUI: Foldery > Elementy wysłane: dodano ikonę statusu wiadomości do widoku podsumowania
  2. APIv2: dodano przyciski “Zaznacz wszystko” i “Wyczyść wszystko” do menu konfiguracji API
  3. Książka telefoniczna: naprawiono pustą stronę podczas przeglądania kontaktów w grupie na urządzeniach 9700 (występuje w wersji 5.0+)
  4. APIv1: dodano opcjonalne zapisywanie dzienników logów
  5. APIv2: naprawiono podwójne kodowanie załączników MMS
  6. Klaster HA: naprawiono początkową synchronizację replikacji bazy danych
  7. Oprogramowanie modemu: poprawiono obsługę wiadomości MMS
  8. Naprawiono błąd z przełączaniem awaryjnym modemu (występuje w wersji 5.0+)
  9. Połączenie danych: Zaktualizowana wartość domyślna w konfiguracji numeru dostępowego
 • Tylko modele MHD-8100:
  1. Naprawiono błąd konfiguracji strefy czasowej

Wersja 5.02 (Opublikowano 28.06.2023)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. Callback URL: parametry niestandardowe działają teraz również z metodą GET
  2. web-gui: dodano informację “Retries” dla wiadomości w Skrzynce nadawczej
  3. web-gui: poprawiono paginację dla wtyczek
  4. web-gui: naprawiono błędy w tłumaczeniu na język francuski
  5. APIv2: naprawiono pobieranie api-tokena z treści żądania
  6. APIv2: naprawiono błąd z nieprawidłową obsługą parametru “flash”
  7. LDAP: naprawiono błąd z wysyłaniem zduplikowanych wiadomości do grup
  8. Email2SMS Poller: naprawiono błąd z aplikacją odpowiedzialną za uwierzytelnianie OAuth2
  9. Kopie zapasowe: naprawiono zapisywanie ustawień dla okresu tydzień i miesiąc
  10. Kopie zapasowe: naprawiono reguły, które nie uruchamiały się dla ostatnich dni określonych miesięcy
  11. Połączenia: naprawiono walidację pola “Czas trwania”
  12. Połączenia: naprawiono brak możliwości dodawania połączeń dla urządzeń bez obsługi TTS
  13. Połączenia: naprawiono błąd uniemożliwiający prawidłowe ponawianie połączeń przez demona telefonu
  14. Czyszczenie folderów: naprawiono reguły, które nie uruchamiały się w określone dni miesiąca
  15. Przywracanie ustawień domyślnych: naprawiono błąd uniemożliwiający prawidłowe przywrócenie ustawień domyślnych
  16. Czujnik temperatury i wilgotności: naprawiono aplikację działającą w tle dla czujnika wewnętrznego
  17. Czujnik temperatury i wilgotności: naprawiono błąd związany z wysyłaniem alertów
  18. ulepszona obsługa błędów w skrypcie modemu watchdog
  19. poprawki bezpieczeństwa aplikacji

Wersja 5.0 (Opublikowano 15.05.2023)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. API: dodano APIv2 – nowa wersja API oparta na OpenAPI 3.0 (poprzednia wersja API pozostaje jako APIv1 dla zachowania kompatybilności wstecznej)
  2. web-gui: dodano połączenia głosowe w web-gui i API – obsługuje dzwonienie (tzw. wake-up call) i połączenia głosowe typu text-to-speech do jednego lub wielu odbiorców
  3. web-gui: dodana funkcja subskrypcji (umożliwia subskrypcje w stylu newslettera poprzez SMS)
  4. web-gui: dodano ikony statusu wysłania/dostarczenia dla wiadomości w menu Foldery > Elementy wysłane
  5. web-gui: przeprojektowane menu do zarządzania dostępem do API
  6. web-gui: dodano kolejki eskalacji w menu Foldery > Skrzynka nadawcza
  7. web-gui: dodano opcję Skrzynka nadawcza do menu Szukaj
  8. web-gui: dodano rozszerzone informacje o statusie w szczegółach wiadomości (priorytet wiadomości, wysłanie po/przed)
  9. web-gui: dodano przycisk Odśwież do menu Użytkownicy
  10. web-gui: dodał przycisk Odśwież do logów w menu Sysinfo
  11. web-gui: dodano kod kraju Kosowo
  12. web-gui: dodano opcję niewrażliwości na wielkość liter dla wiadomości przychodzących przy definiowaniu reguł w funkcjonalnościach
  13. web-gui: dodano wyświetlanie numeru karty SIM (jeśli jest dostępny na karcie SIM) w menu Konserwacja
  14. web-gui: poprawiono mechanizm sprawdzania siły sygnału, dzięki czemu wartość jest teraz odświeżana w tle
  15. Callback URL: dodano obsługę MMS
  16. Callback URL: dodano nowe wyzwalacze (po wysłaniu wiadomości, po dostarczeniu wiadomości)
  17. Callback URL: dodano możliwość zmiany nazw zmiennych w GET/POST
  18. Callback URL: dodano możliwość wyboru formatu payload (form-data lub json) w POST
  19. Czujnik temperatury i wilgotności: dodano skalę temperatury Fahrenheita
  20. Książka telefoniczna: dodana możliwość edycji kontaktów znalezionych w trybie wyszukiwania
  21. Książka telefoniczna: dodano możliwość usunięcia kontaktów z grupy w menu Grupy
  22. Książka telefoniczna: zmiana przycisku książki telefonicznej na listę rozwijaną
  23. Książka telefoniczna: zmieniono menu Shifts, aby wyświetlało ID zmiany
  24. LDAP: dodano wsparcie dla różnych trybów autoryzacji użytkownika
  25. Email2SMS Poller: dodano obsługę LDAP
  26. Email2SMS: poprawiono mechanizm przełączania awaryjnego (failover)
  27. Serwer NTP: dodano wsparcie dla wielu serwerów (max 3)
  28. oprogramowanie modemowe: dodano tryb ciągłego mierzenia sygnału komórkowego dla modemów (przydatne do znalezienia najlepszej lokalizacji anteny)
  29. SNMP: dodano możliwość monitorowania zewnętrznych czujników temperatury (do 4)
  30. MFA: zwiększony priorytet wiadomości MFA
  31. API: dodano metodę set_outbox_modem_no umożliwiającą zmianę numeru modemu dla wiadomości outbox
  32. API: dodano parametr modem_no do metod get_length
  33. API: poprawiono skrypt signal_get dla metody get_gsmsignal
  34. API: poprawiono metody get_length, aby liczyły całe wiadomości, a nie poszczególne części
  35. Email2SMS Poller: Poprawione ustawienia dla konfiguracji non-SSL/TLS
  36. Grupy Eskalacji: Poprawka wysyłania błędu wielu wiadomości
  37. LDAP: usunięto kilka błędów związanych z logowaniem do LDAP
  38. LDAP: poprawiono nieprawidłowe zapisywanie ustawień osobistych dla kont LDAP
  39. Callback URL: poprawiona walidacja adresu URL
  40. Czujnik temperatury i wilgotności: poprawiono błąd związany z nie wyświetlaniem danych odczytanych z zewnętrznych czujników
  41. web-gui: poprawiono zliczanie wiadomości w konwersacjach
  42. web-gui: zoptymalizowano czas ładowania strony dla funkcji z wieloma regułami
  43. web-gui: zaktualizowano komunikaty o stanie karty SIM
  44. web-gui: poprawiono dostęp do Zmian pracowniczych (shifts) w książce telefonicznej, teraz tylko administrator może je modyfikować/usuwać
  45. web-gui: zaktualizowany opis zewnętrznego serwera NTP
  46. web-gui: zaktualizowany opis Sortowania rozmów
  47. web-gui: zaktualizowany opis Podpisu użytkownika
  48. web-gui: poprawiono problem z przeglądaniem logów modemu w menu Ustawienia > Sysinfo
  49. web-gui: poprawiona wydajność w menu Ustawienia > Sysinfo dla urządzeń wielomodemowych
  50. web-gui: kilka poprawek w tłumaczeniach
  51. Klaster-HA: zmiana schematu replikacji bazy danych z master-slave na multi-master sync
  52. Klaster-HA: poprawiono identyfikatory virtual_router, aby były takie same we wszystkich rewizjach HW
  53. OS: zmiana domyślnej konfiguracji HDMI (aktywne nawet jeśli nic nie jest podłączone)
  54. OS: dodano repozytoria Debian ELTS dla urządzeń Rev.3 i Rev.2
  55. OS: dodano fail2ban dla lepszego zapobiegania intruzom
  56. ulepszony skrypt przekierowania połączeń poprzez dodanie 3G/2G fallback, jeśli używane jest LTE
  57. poprawione skrypty czyszczenia bazy danych
  58. naprawiono uszkodzone zadania cron dla zewnętrznych czujników temperatury
  59. ulepszone skrypty systemowe
  60. zaktualizowane biblioteki js
  61. poprawki bezpieczeństwa aplikacji
 • Tylko modele MHD-8100:
  1. dodano dostęp do repozytoriów Ubuntu ESM
  2. dodano tryb oszczędzania energii dla wyświetlacza (automatycznie wyłącza się po bezczynności przez 5 minut)
  3. poprawiono wyświetlanie siły sygnału komórkowego na wbudowanym wyświetlaczu

Wersja 4.41 (Opublikowano 05.10.2022)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. usunięto błąd związany z zapisywaniem kontaktów/grup we wtyczkach (występuje tylko w wersji 4.40)
  2. naprawiony błąd z widocznością wiadomości w skrzynce odbiorczej w folderze Kosz

Wersja 4.40 (Opublikowano 28.09.2022)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. Email2SMS Poller: dodano wsparcie dla uwierzytelniania Oauth2 w Office365
  2. LDAP: dodano możliwość uwierzytelniania poprzez LDAP
  3. LDAP: dodano obsługę grup LDAP w pluginie Email2SMS
  4. MFA: dodano możliwość globalnego zarządzania MFA przez administratora
  5. DI/DO: dodano opcjonalne potwierdzenie SMS po wyzwoleniu reguły DO
  6. API: dodana metoda get_sendingerror_length
  7. API: dla metod get_queue_length, get_inbox_length, get_sentitems_length dodano parametry datefrom, dateto
  8. API: usunięto błąd w metodzie get_signal
  9. Książka telefoniczna: zmieniono sposób wyszukiwania kontaktów na niewrażliwy na wielkość liter
  10. Email2SMS: nazwy grup są niewrażliwe na wielkość liter
  11. web-gui: w grupach książki telefonicznej dodano ID grupy w wyświetlanych danych
  12. web-gui: poprawione sprawdzanie kompatybilności z IE
  13. Czarna lista: poprawka błędu dla reguł wieloznacznych zawierających znak plus
  14. MMS: dodano obsługę wyświetlania załączników innych niż obrazy
  15. MMS: dodano obsługę wysyłania oryginalnych nazw plików dla załączników
  16. MMS: dodano możliwość wysyłania MMSów tylko z załącznikami (bez tekstu)
  17. MMS: zapisywanie w bazie danych poprawnego numeru nadawcy dla wiadomości MMS-indicator
  18. MMS: poprawiono ustawienia MMS APN dla Verizon US
  19. oprogramowanie modemowe: dodano potwierdzanie odbioru MMS za pomocą m-acknowledge-ind
  20. oprogramowanie modemowe: poprawiono błędy w bazie danych przy dekodowaniu tekstu MMS
  21. oprogramowanie modemowe: poprawiono kodowanie PDU MMS bez załączników
  22. oprogramowanie modemowe: poprawiona obsługa przychodzących błędnych wiadomości SMS
  23. modem failover: poprawka działania mechanizmu gdy używane są ograniczenia modemów dla użytkownika
  24. PHP: poprawione ustawienia sesji dla urządzeń Rev.4
  25. zaktualizowane biblioteki js

Wersja 4.33 (Opublikowano 22.06.2022)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. web-gui: proste okno wyszukiwania przeszukuje teraz wszystkie foldery (w poprzedniej wersji tylko Skrzynkę odbiorczą)
  2. web-gui: dodano możliwość włączenia rozszerzonego logowania dla modemów
  3. web-gui: zmiana nazwy funkcji Foldery > Wyczyść foldery
  4. web-gui: import CSV książki telefonicznej: dodano możliwość importowania kontaktów z wieloma grupami dla jednego kontaktu
  5. web-gui: Import CSV książki telefonicznej: dodana możliwość pomijania numerów telefonów, które już istnieją w książce telefonicznej
  6. web-gui: poprawiona walidacja numerów telefonów w oknie wysyłania wiadomości
  7. web-gui: dodanie nazwy sieci komórkowej na Dashboardzie w statusie SIM
  8. web-gui: dodano S/N (MAC) do tabeli Sysinfo
  9. Email2SMS: dodano możliwość skonfigurowania FQDN w GUI
  10. Email2SMS: dodano nazwę FQDN w odpowiedzi EHLO (gdy FQDN jest skonfigurowana)
  11. Email2SMS: dodano możliwość ustawienia NAT (publicznego) adresu IP w GUI
  12. Email2SMS: dodano obsługę zmian i trybu wakacyjnego
  13. Forward SMS: dodano nazwę kontaktu z książki telefonicznej nadawcy wiadomości SMS
  14. Autoreply: dodano wyższy priorytet dla wszystkich wiadomości Autoodpowiedzi
  15. Automatyczna kopia zapasowa: usunięto błąd połączenia SFTP
  16. Alerty e-mail: poprawiono błąd autoryzacji przy wyłączonym szyfrowaniu
  17. web-gui: usunięto podatność RCE (dostępna tylko dla użytkowników z poziomem administratora)
  18. web-gui: poprawiono przełączanie modem failover w przypadkach, gdy użytkownik ma ograniczony dostęp do modemów w ustawieniach użytkownika
  19. web-gui: poprawka dla podwójnych wskaźników MMS w niektórych sieciach komórkowych
  20. web-gui: poprawka dla opóźnionych wiadomości podczas przesunięcia czasu w striefie DST
  21. web-gui: poprawiono sprawdzanie informacji od operatora dla sieci 4G
  22. web-gui: poprawiony błąd dla długiej nazwy proxy w menu Ustawienia > Adres IP
  23. SNMP traps: poprawiono błąd powodujący niedziałanie reguł dla połączonych warunków IP reguły + ID obiektu
  24. SNMP: poprawiona metoda pobierania temperatury/wilgotności z czujnika wewnętrznego
  25. DI/DO: poprawiono błąd wyjścia cyfrowego dla DO3-4 w urządzeniach Rev.3
  26. Moduł raportowania: usunięto błąd z widocznością komunikatów dla użytkowników
  27. oprogramowanie modemu: poprawiona obsługa SMS-ów unicode w sieci Verizon
  28. oprogramowanie modemu: dodano opóźnienie po wprowadzeniu kodu PIN, aby umożliwić prawidłowe odblokowanie karty SIM
  29. oprogramowanie modemu: poprawione dekodowanie numeru telefonu nadawcy MMS w sieciach Korei Południowej
  30. oprogramowanie modemu: pomijanie sprawdzania numeru SMSC przy dopasowywaniu raportu doręczenia
  31. oprogramowanie modemu: usunięto problem z raportem doręczenia po odebraniu wiadomości MMS
  32. oprogramowanie modemowe: dodano narzędzie do ręcznego wybierania sieci komórkowej
  33. oprogramowanie modemu: poprawiono obsługę różnych typów załączników MMS

Wersja 4.32 (Opublikowano 15.03.2022)

 • Tylko modele NXS-97xx Rev.4:
  1. web-gui: dodano możliwość włączenia/wyłączenia połączeń 2G

Wersja 4.31 (Opublikowano 22.02.2022)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. DI/DO: usunięto błąd z niedziałającymi regułami – wprowadzony w wersji 4.30
  2. Alerty e-mail: test połączenia zastąpiony przyciskiem wyślij testową wiadomość e-mail
  3. HTTP API / JSON-RPC: naprawiono błąd z walidacją trybu wakacyjnego w metodzie API send_to_group
  4. webGUI: usunięto błąd z niedziałającymi wiadomościami wysyłanymi z poziomu menu Książki adresowej – wprowadzony w wersji 4.30
  5. Kody USSD: dodano wysoki priorytet przy wysyłaniu kodów USSD

Wersja 4.30 (Opublikowano 10.02.2022)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. web-gui: dodano uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)
  2. web-gui: dodano funkcję Eskalacji (nowe grupy eskalacji w Książce telefonicznej)
  3. web-gui: dodano funkcję okresowego czyszczenia folderów
  4. web-gui: dodano możliwość robienia kopii zapasowej na FTP
  5. web-gui: dodano informację o sile sygnału na stronie głównej
  6. web-gui: dodano automatyczne alerty email w przypadku wystąpienia błędów wysyłania modemu
  7. web-gui: dodana opcja eksportu kontaktów z Książki telefonicznej do pliku CSV
  8. web-gui: dodana opcja sprawdzania daty ważności pomocy technicznej
  9. web-gui: dodana opcja powiadamiania SMS o wygaśnięciu wsparcia technicznego
  10. web-gui: dodana opcja generowania pliku CSR dla usprawnienia instalacji certyfikatu SSL
  11. web-gui: dodanie kolumny ID w menu Książka telefoniczna, Użytkownicy i wiadomości
  12. web-gui: dodano opcje sortowania do modułu raportowania
  13. web-gui: dodano informacje o niekompatybilnych przeglądarkach internetowych/wymaganym JavaScripcie
  14. web-gui: przeniesienie logu aplikacji do osobnego okna w Sysinfo i osobnego pliku logu
  15. web-gui: zmiana opcji wyszukiwania w książce telefonicznej na niewrażliwą na wielkość liter
  16. web-gui: zmieniono wyszukiwanie w książce telefonicznej na dopasowywanie tekstu zawierającego wpisaną frazę
  17. web-gui: poprawiono błąd ustawień globalnych dot. trwałego usuwania wiadomości
  18. web-gui: poprawiono proces importu plików CSV
  19. web-gui: poprawiono walidację certyfikatów SSL
  20. HTTP API / JSON-RPC: dodano metodę get/set dla trybu wakacyjnego
  21. Network Monitor: poprawiono błąd z wyzwalaniem wyłączonych reguł pułapek SNMP i porównywaniem identyfikatorów obiektów
  22. Czarna lista numerów: dodana opcja tworzenia reguł z tzw. wildcards
  23. drobne poprawki w wewnętrznych skryptach systemowych
 • Tylko modele NXS-97xx Rev.3:
  1. dodana obsługa zewnętrznych czujników temperatury

Wersja 4.20 (Opublikowano 09.11.2021)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. web-gui: dodano możliwość instalacji certyfikatu SSL przez web-gui
  2. web-gui: dodana możliwość włączenia przekierowania HTTP>HTTPS
  3. web-gui: dodano wyróżnienie wyświetlania kontaktów książki telefonicznej w trybie wakacyjnym
  4. web-gui: dodano opcję “Pokaż załącznik MMS” do widoku tabeli
  5. web-gui: dodanie informacji o próbach logowania do logów Sysinfo
  6. web-gui: dodano możliwość zmiany wymagań dotyczących złożoności hasła
  7. web-gui: dodanie informacji o wersji oprogramowania do menu Aktualizacje
  8. web-gui: włączono możliwość dodawania pustych grup we wtyczkach
  9. web-gui: zmiana rozmiaru kontrolek w oknie dodawania/edycji kontaktów w Książce telefonicznej
  10. web-gui: dodana możliwość wyboru stronicowania w ustawieniach użytkownika
  11. LDAP: zaktualizowane opisy w ustawieniach
  12. web-gui: poprawiony błąd z % znakiem w web-gui > Compose
  13. web-gui & API: poprawiony błąd z znakiem € w wiadomościach wieloczęściowych
  14. web-gui: poprawiony błąd z duplikatami kontaktów z importowanego pliku CSV
  15. web-gui: usunięto błąd powodujący niewysyłanie MMS-ów w odpowiedziach
  16. web-gui: poprawiony błąd z walidacją pól w Ustawieniach użytkownika
  17. web-gui: poprawiony błąd z walidacją pól w pluginach
  18. web-gui: usunięto błąd z walidacją plików CSV
  19. poprawki bezpieczeństwa w kontrolkach web-gui
  20. poprawki bezpieczeństwa w procesie aktualizacji
  21. oprogramowanie modemowe: poprawiona obsługa załączników MMS
  22. poprawiona obsługa błędów w skrypcie modem watchdog
  23. drobne poprawki w wewnętrznych skryptach systemowych
  24. aktualizacja silnika PHP do wersji v.7.4

Wersja 4.1 (Opublikowano 08.06.2021)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. web-gui: dodano nowy typ wiadomości priorytetowej w oknie Utwórz wiadomość
  2. web-gui: dodano opcję włączania/wyłączania SNMP
  3. web-gui: dodana opcja ograniczenia widoczności skrzynki odbiorczej tylko do modemów przypisanych do użytkownika (urządzenia wielomodemowe)
  4. web-gui: dodano dodatkowe informacje o statusie modemu/SIM w Sysinfo
  5. Email To SMS: dodana funkcja konwersji email na SMS przy użyciu książki telefonicznej LDAP
  6. Autoreply: dodana opcja wyboru modemu w regułach (urządzenia wielomodemowe)
  7. DI/DO: dodano opcjonalny timeout dla reguł wejść cyfrowych
  8. Wtyczka Blacklist: zoptymalizowana wydajność wtyczki
  9. web-gui: usunięto błąd z importowaniem pliku CSV w oknie Utwórz wiadomość
  10. web-gui: poprawiono błąd związany z awarią modemu
  11. web-gui: poprawiono błąd ze zmianą domyślnego hasła w ustawieniach użytkownika
  12. web-gui: poprawiono zliczanie konwersacji dla użytkowników z limitem modemu
  13. SMS do wiadomości e-mail: naprawiono błąd z aktualizacją nadawcy
  14. SMS do wiadomości e-mail: naprawiono błąd z zapisywaniem stałego/ostatniego typu nadawcy
  15. Callback URL: zaktualizowano sprawdzanie poprawności adresów url, aby umożliwić korzystanie z adresów lokalnych
  16. JSON-RPC: naprawiono błąd z parametrem testowym
  17. Periodic SMS: naprawiono błąd z pustą opcją wyboru przy nowej regule
  18. HTTP API / JSON-RPC: poprawiony parametr modem_no w read_sms
  19. HTTP API / JSON-RPC: poprawiony błąd z liczeniem wiadomości w koszu dla metody get_inbox_length
  20. modem failover: poprawiony algorytm przełączania modemu, gdy niektóre modemy są wyłączone
  21. modem watchdog: poprawiona obsługa stanów rozłączenia modemu
  22. modem watchdog: poprawiona obsługa klastra Failover
  23. oprogramowanie modemu: poprawiona obsługa wieloczęściowych SMS-ów przychodzących w sieci CDMA (Verizon)
  24. oprogramowanie modemu: poprawiona obsługa timeoutów modemu (tylko modemy 4G)
  25. oprogramowanie do modemów: poprawiona obsługa niechcianych wiadomości networkinfo
  26. oprogramowanie do modemu: poprawiony błąd z zapisywaniem długich nazw sieci komórkowych
 • Tylko modele NXS-97xx-3G:
  1. HTTP API/JSON-RPC: dodane metody do zarządzania przekierowaniem połączeń

Wersja 4.01 (Opublikowano 27.01.2021)

  • Wszystkie urządzenia:
   1.  web-gui: naprawiono błąd z linkiem do resetowania hasła
   2. MMS: poprawiony błąd z wysyłaniem MMS-ów zawierających znak apostrofu
   3. web-gui: poprawiony błąd z zachowaniem przycisku “Wybierz wszystkie” w menu Foldery
   4. web-gui: dodano przycisk “Odśwież” w Książce telefonicznej
   5. JSON-RPC: dodana walidacja dla zmiennej “content” w parametrze “attachment”
   6. JSON-RPC: poprawiony błąd dla parametru “test”
   7. SMS To Email: poprawiony błąd przy zapisywaniu pola “nadawca” w zakładce “Ustawienia”

Wersja 4.0 (Opublikowano 20.01.2021)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. web-gui: dodano obsługę MMS
  2. Email2SMS: dodano obsługę MMS
  3. Email2SMS Poller: dodano obsługę MMS
  4. SMS2Email: dodano obsługę MMS
  5. SMS Forward: dodano obsługę MMS
  6. HTTP API / JSON-RPC: dodano obsługę MMS
  7. Network Monitor: dodano funkcję SNMP Traps
  8. Email2SMS: dodano możliwość definiowania wielu reguł przetwarzania
  9. Email2SMS Poller: dodano możliwość definiowania wielu reguł przetwarzania
  10. SMS2Email: dodano możliwość definiowania wielu reguł przetwarzania
  11. Czarna lista: dodano definicję słowa kluczowego stop
  12. web-gui: w urządzeniach wielomodemowych Użytkownik może być ograniczony do wybranego modemu
  13. web-gui: Ustawienia – dodano możliwość włączenia transmisji danych na karcie SIM
  14. web-gui: Ustawienia – dodano możliwość edycji społeczności SNMP
  15. web-gui: Phonebook – dodano możliwość zdefiniowania grupy dla kontaktu podczas importu CSV
  16. Wywołanie zwrotne URL: w urządzeniach wielomodemowych możliwość zdefiniowania modemu przychodzącego w definicji reguły
  17. HTTP API / JSON-RPC: dodano parametr test, który pozwala na testowanie metod API bez wysyłania SMS-a
  18. Moduł raportowania: naprawiony błąd z przekroczeniem limitu czasu dla dużych raportów (4000+ wiadomości)
  19. Moduł raportowania: naprawiony błąd, w którym jeden użytkownik mógł zobaczyć wiadomości utworzone przez innego użytkownika
  20. Cykliczny SMS: naprawiony błąd z podwójną wiadomością podczas edycji wiadomości USSD
  21. Network monitor: naprawiony błąd z pobieraniem wartości SNMP typu string
  22. web-gui: ulepszony mechanizm czyszczenia sesji
  23. zaktualizowane biblioteki jQuery
  24. ulepszone oprogramowanie modemowe
  25. dodano skrypty Verizon
  26. niewielkie ulepszenia w skryptach systemowych
 • tylko modele NXS-97xx-4G:
  1. aktualizacja firmware’u modemu do obsługi funkcji MMS
 • tylko modele NXS-97xx-3G i MHD-8100:
  1. web-gui: Ustawienia – dodano możliwość zarządzania przekierowaniem połączeń przychodzących

Wersja 3.51 (Opublikowano 28.07.2020)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. web-gui: dodano język hiszpański i francuski
  2. web-gui: dodano możliwość edycji tokenów dostępowych API
  3. web-gui: rozszerzono długość numeru telefonu w parametrach użytkownika
  4. web-gui: poprawiona wydajność w przypadku dużej liczby nieprzeczytanych wiadomości w skrzynce odbiorczej
  5. web-gui: Failover > włączona replikacja bazy ogranicza zewnętrzny dostęp do bazy danych tylko do węzłów klastra HA
  6. web-gui: naprawiony błąd z zapisywaniem niektórych haseł ze znakiem procentu
  7. web-gui: naprawiono błąd bazy danych w menu Foldery występujący przy dużych wartościach paginacji
  8. web-gui: naprawiono wyświetlanie na pasku przeglądarki 0 nieprzeczytanych wiadomości, gdy nie ma nieprzeczytanych wiadomości
  9. LDAP: możliwe wyszukiwanie bez rozróżniania wielkości liter
  10. LDAP: naprawiony błąd z błędnym wyszukiwaniem w niektórych drzewach AD
  11. Email2SMS: dodano token dostępu API jako metodę uwierzytelniania
  12. SMS2Email: naprawiono błąd spowodowany nieprawidłowymi danymi logowania do poczty
  13. HTTP API / JSON-RPC: naprawiono błąd występujący dla metod związanych z książką telefoniczną
  14. Modem failover: ulepszony mechanizm dla urządzeń z więcej niż 2 modemami
 • tylko modele NPE:
  1. Network Monitor: naprawiony problem z odświeżaniem okresu monitorowania

Wersja 3.5 (Opublikowano 09.03.2020)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. nowa funkcjonalność “Czarna lista”
  2. web-gui: nowe parametry w menu “Utwórz wiadomość”, które pozwalają na wysyłanie wiadomości tylko pomiędzy określonymi godzinami
  3. web-gui: Kontakt z książki telefonicznej może być na stałe przypisany do wybranego modemu (urządzenia wielomodemowe)
  4. web-gui: dozwolone jest dodawanie kontaktów z książki telefonicznej z tekstem jako numerem telefonu
  5. web-gui: dodano silniejszą politykę haseł dla użytkowników
  6. web-gui: dodano obszar powiadomień w Dashboardzie
  7. web-gui: dodano kontrolkę włączającą/wyłączającą dostęp do bazy danych dla zewnętrznych aplikacji (domyślnie dostęp do zewnętrznej bazy danych jest teraz wyłączony)
  8. HTTP API / JSON-RPC: dodano nową metodę uwierzytelniania poprzez token
  9. HTTP API / JSON-RPC: dodano parametr modem_no dla metody read_sms
  10. HTTP API / JSON-RPC: dodano nowe parametry send_before, send_after w metodach send_sms, send_tocontact, send_togroup
  11. Callback URL: wyłączono możliwość wysyłania wywołań zwrotnych do localhost (blokada SSRF)
  12. Email2SMS: zaktualizowana biblioteka do parsowania e-maili
  13. SMS2Email/Email2SMS Poller: zaktualizowana biblioteka PHPMailera
  14. Email2SMS Poller: poprawiono komunikat błędu, gdy ustawienia skrzynki były niepoprawne
  15. SMS Forward: naprawiony błąd ze zbyt krótkim limitem znaków w kolumnie reguł
  16. SMS Forward: naprawiony błąd związany z użyciem kontaktów publicznych
  17. Moduł Raportowanie: dodany filtr dla kodu HTML w raportach PDF
  18. Moduł Raportowanie: naprawiony zły komunikat o błędzie, gdy żadne wiadomości nie spełniają kryteriów
  19. Moduł Raportowanie: zaktualizowana biblioteka TCPDF
  20. web-gui: naprawiony błąd paginacji w widoku rozmowy
  21. web-gui: naprawiony błąd walidacji w ustawieniach daty/czasu
  22. web-gui: blokada wstrzyknięcie skryptów/HTML w widoku raportów
  23. web-gui: naprawiony błąd, który pozwalał na pobranie/wysyłanie kopii zapasowej aplikacji przez zwykłego użytkownika
  24. web-gui: blokada przeglądarki dla używanie zapisanego hasła w formularzu zmiany hasła
  25. web-gui: zastąpienie komunikatu błędu w bazie zaszyfrowaną wiadomością
  26. web-gui: dodatkowe filtry parametrów wejściowych dla skryptów shella
  27. web-gui: dodatkowe filtry wejściowe, aby zapobiec wstrzyknięciu HTML
  28. web-gui: dodano ochronę CSRF dla połączeń Ajax
  29. web-gui: naprawiony błąd z tagiem BR w przesłanej ponownie wiadomości
  30. web-gui: poprawione ustawienia kodu kraju dla użytkowników innych niż admin
  31. SNMP: ograniczone wyświetlanie danych konfiguracyjnych systemu dla community: public
  32. zaaktualizowano framework aplikacji
  33. zaktualizowano domyślny certyfikatu SSL self-signed
 • tylko modele NXS:
  1. LDAP: dodano wsparcie dla LDAPS
  2. dodano dodatkowe repozytoria bezpieczeństwa dla apt
  3. zaktualizowano pakiety systemowe
 • tylko modele NPE:
  1. web-gui: poprawiono błąd nieprawidłowego wyświetlania typu urządzenia w sysinfo
  2. web-gui: poprawiono błąd nieprawidłowego wyświetlania typu modemu w sysinfo

Wersja 3.41 (Opublikowano 16.09.2019)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. Cykliczny SMS: dodano możliwość wysyłania wiadomości z kodowaniem Unicode
  2. Network Monitor: poprawiony błąd ze statusem offline kiedy zwracana wartość SNMP jest równa 0
  3. Network Monitor: wyeliminowano wielokrotne wysyłanie powiadomień przy spełnionym warunku SNMP
  4. Network Monitor: usunięto interwał alertów SNMP
  5. HTTP API / JSON RPC: ustawiono poprawną wartość domyślną dla parametru modem_no w metodzie get_gsmsignal
  6. HTTP API / JSON-RPC: ustawiono poprawną wartość domyślną dla parametru public w metodzie contact_create
  7. SMS2Email: poprawiono błąd w formularzu ustawień związany z pustym portem
  8. web-gui: dodano typ modułu radiowego (3G/4G) w wyświetlanej nazwie urządzenia
  9. web-gui: usunięto niepotrzebny komunikat o wymaganym restarcie przy zmianie ustawień w menu Ustawienia > Aplikacja
  10. web-gui: poprawiono błąd wyświetlania w menu Ustawienia > Sysinfo
  11. web-gui: poprawiono błąd w oknie wyszukiwania
  12. web-gui: poprawiono błąd związany z uszkodzonym obrazkiem captcha
  13. web-gui: poprawiono błąd pojawiający się przy usuwaniu dużych konwersacji
  14. usprawiono skrypt modem watchdog
 • tylko modele NXS:
  1. Network Monitor: zmieniono tryb pracy pluginu na równoległy
  2. naprawiono interpretację przesunięcia strefy czasowej, gdy czas systemowy był synchronizowany na podstawie czasu sieci komórkowej
  3. poprawiono mapowanie w systemie operatcyjnym portów modemu 4G

Wersja 3.4 (Opublikowano 01.07.2019)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. web-gui: dodano nowy typ widoku konwersjacji “Dymki” (widok jak w smartfonie)
  2. web-gui: dodano tryb “Wakacje” dla kontaktów z Książki adresowej
  3. web-gui: dodano możliwość opcjonalnego ustawienia opóźnienia pomiędzy wysyłaniem kolejnych SMS
  4. web-gui: dodano możliwość usunięcia kontaków przy usuwaniu grupy z Książki adresowej
  5. web-gui: Dodano informacje o typie urządzenia w menu Settings > Sysinfo
  6. web-gui: dodano strefę czasową UTC w ustawieniach daty/czasu
  7. web-gui: dodano pola umożliwiające podanie kodu PUK
  8. web-gui: zmiana ścieżek zasobów na względne w celu umożliwienia poprawnej pracy urządzenia za reverse proxy
  9. web-gui: poprawiony błąd wyświetlania wiadomości dłuższych niż 10 części
  10. web-gui: poprawiony błąd wyświetlania wersji gammu w Sysinfo
  11. web-gui: poprawiony błąd licznika wiadomości Unicode w oknie “Utwórz wiadomość”
  12. web-gui: poprawiony podział na strony w grupach Książki adresowej
  13. web-gui: poprawiony błąd przy wysyłaniu wiadomości z numerem telefonu dłuższym niż 19 cyfr
  14. web-gui: poprawiony błąd usuwania wiadomości wieloczęściowych
  15. Network Monitor: dodana funkcja definiowania “rodzica” dla zadania
  16. Network Monitor: dodane opcjonalnego opóźnienia pomiędzy alertami SNMP
  17. Network Monitor: dodana możliwość wyboru pomiędzy protokołem SNMP wersja 1 i 2
  18. Network Monitor: dodany przycisk testu
  19. Network Monitor: dodana historia błędów dla zadań
  20. Network Monitor: poprawiony błąd monitorowania przy wyłączonym HTTP
  21. Network Monitor: poprawiony błąd edycji zadań SNMP
  22. HTTP API / JSON RPC: poprawiona wydajność przy usuwaniu wielu wiadomości
  23. HTTP API / JSON RPC: dodany parameter “createdby” w metodzie read_sms
  24. HTTP API / JSON RPC: dodany parameter “validity” w metodach send_sms, send_togroup i send_tocontact
  25. HTTP API / JSON RPC: poprawiony błąd metody get_modem_state, która zwracała stan “disabled” dla nieistniejących modemów
  26. JSON RPC: poprawiony błąd niepoprawnej odpowiedzi typu extended zwracanej przy podaniu nieprawidłowych danych logowania
  27. Callback URL: dodano możliwość ustawienia okresu powtórzeń przy błędzie połączenia
  28. Callback URL: dodano możliwość wyłączenia “peer verify”
  29. Email2SMS: poprawiono błąd pustej linii występujący przy konwersji niektórych wiadomości email
  30. Zaktualizowano framework aplikacji
  31. Wyłączono SSLv3, SSLv2
 • tylko modele NXS:
  1. Failover (klaster HA): dodano funkcję replikacji bazy danych w klastrze (dostępne tylko w urządzeniach Rev.2 i wyższych)
  2. Failover (klaster HA): zmodyfikowano stronę konfiguracyjną
  3. SNMP: dodano metrykę umożliwiającą odczyt temperatury/wilgotności z wewnętrznego czujnika
  4. Poprawiono mapowanie modemów w OS w celu eliminacji błędów typu DEVICE-UKNOWN
  5. Poprawiono mechanizmy failover dla urządzeń z 2+ modemami
  6. Poprawiono metodę zapisywania PIN
  7. Dodano mechanizm czyszczenia zbędnych danych o sesjach z bazy danych
  8. Poprawiono skryptu systemowe w celu eliminacji błędów z zapełnieniem dysku
  9. Zmieniono poziom logowania usługi SNMPD
  10. Poprawiono błąd luki bezpieczeństwa związany z autoryzacją postgres w urządzeniach Rev.3
  11. Wyłączono “SACK processing” w systemie Linux
  12. Zablokowano w iptables połączenia  z niskim MSS

Wersja 3.33 (Opublikowano 27.06.2019)

 • tylko modele NXS-97xx Rev.3 (adres MAC urządzenia zaczyna się od 78:A7:14:56):
  1. Zwiększono parametr max file upload size aby umożliwić bezproblemową instalację oprogramowania w wersji 3.4
  2. Poprawiony błąd w mechaniźmie automatycznych aktualizacji, który powodował niewykrywanie nowych aktualizacji oprogramowania

Wersja 3.32 (Opublikowano 22.08.2018)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. Callback URL: wprowadzono większą elastyczność przy ustawianiu reguł dla wtyczki
  2. Autom. odpowiedź: wprowadzono większą elastyczność przy ustawianiu reguł dla wtyczki
  3. Przekierowanie SMS: wprowadzono większą elastyczność przy ustawianiu reguł dla wtyczki, nowe pole odbiorcy
  4. Cykliczny SMS: dodano możliwość wyboru modemu w urządzeniu wielomodemowym
  5. Email2SMS: poprawiony błąd zapisu nadawcy emaila występujący dla niektórych klientów poczty
  6. Email2SMS Poller: poprawiony błąd występujący przy aktualizacji hasła
  7. Moduł Raportowanie: Poprawiony filtr “Utworzono przez”
  8. Moduł Raportowanie: poprawiony błąd generowania Statystyk dla zakresu dat
  9. HTTP API / JSON RPC: dodano nowy parametr “idto” do metody read_sms
  10. HTTP API / JSON RPC: poprawiony błąd łączenia wiadomości wieloczęściowych
  11. HTTP API / JSON-RPC: poprawiony błąd występujący dla modemu nr 2 w metodzie call_with_termination
  12. HTTP API / JSON-RPC: poprawiono wydajność przy procesie autoryzacji
  13. HTTP API / JSON-RPC: skorygowano metodę oznaczania wiadomości jako “przeczytana” w metodzie read_sms
  14. HTTP API / JSON-RPC: zaaplikowano globalne ustawienie dla raportów doręczeń w metodzie prtg_sms i send_binary_sms
  15. HTTP API / JSON-RPC: zmodyfikowano metodę gsm_getsignal w celu kompatybilności z  modem pool’em
  16. web-gui: dodano wsparcie dla długich numerów telefonów (Korea)
  17. web-gui: zaaplikowano globalne ustawienie dla raportów doręczeń w oknie “Utwórz wiadomość”
  18. web-gui: poprawiono błąd ładowania wykresu statystyk
  19. web-gui: poprawiono błąd przy odtwarzaniu kopii zapasowej
  20. web-gui: poprawiono błąd usuwania z folderu Kosz
  21. web-gui: poprawiono błąd wyświetlania ustawień Proxy
  22. web:gui: poprawiono błąd przy zmianie hasła w oknie Ustawienia użytkownika
  23. wprowadzono drobne zmiany w skryptach systemowych

Wersja 3.31 (Opublikowano 27.06.2018)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. web-gui: usunięto błąd związany z przetwarzaniem przychodzących wiadomości wieloczęściowych
 • tylko modele NPE:
  1. web-gui: usunięto błąd związany z problemem dostępu do aplikacji

Wersja 3.3 (Opublikowano 25.06.2018)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. Nowy plugin LDAP: umożliwia wysyłanie wiadomości do numerów telefonów z  LDAP/Active Directory
  2. Callback URL: rozszerzona funkcjonalność pluginu umożliwiająca tworzenie wielu reguł
  3. HTTP API/JSON-RPC: nowe metody get_modem_state, set_modem state
  4. HTTP API/JSON-RPC: nowa moetoda userid_read
  5. HTTP API/JSON-RPC: nowa metoda group_members_read
  6. HTTP API/JSON-RPC: dodano nowe metody do zarządzania Zmianami pracownicznymi w Książce adresowej
  7. Moduł raportujący: w raportach dodano pole sender login
  8. Moduł raportujący: dostęp do modułu może być opcjonalnie uzyskany na poziomie praw dostępu  “Users”
  9. web-gui: dodano możliwość resetu hasła użytkowników przez administratora
  10. web-gui: dodano autoresponder MMS
  11. web-gui: dodano możliwość włączenia/wyłączenia modemu bez restartu urządzenia
  12. web-gui: poprawiona funkcja importu CSV w menu Utwórz wiadomość
  13. web-gui: dodano mechanizm kontroli duplikatów przy imporcie do Książki adresowej
  14. SMS2Email: dodano możliwość zapisywania informacji debug do logu urządzenia
  15. Network Monitor: dodano przycisk do wyłączenia/włączenia wszystkich reguł
  16. Czujnik temperatury/wilgotności: dodano możliwość automatycznego kasowania archiwalnych odczytów czujnika
  17. zaktualizowano framework aplikacji
  18. ulepszono mechanizmy hashowania haseł
  19. ulepszono mechanizm lockout
  20. zaktualizowano oprogramowanie modemowe
  21. zaktualizowano pakiet PHP
  22. zaktualizowano serwer www
 • tylko modele NXS:
  1. dodano wsparcie dla proxy przy aktualizacji urządzenia
  2. zaktualizowano pakiety systemowe
 • tylko modele NPE:
  1. kosmetyczne zmiany w skryptach systemowych

Wersja 3.21 (Opublikowano 11.01.2018)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. Email2SMS: dopuszczone wysyłanie wiadomości email z pustym tematem przy włączonej opcji dla pola temat “Dołącz do SMSs”
  2. Callback URL: poprawka błędu pustej wartości pola modem_no
  3. HTTP API: poprawiony błąd odpowiedzi XML dla metody send_sms kiedy w metodzie użyto wielu odbiorców SMS
  4. JSON-RPC: poprawka błędu w metodzie delete_contact
  5. JSON-RPC: poprawka błędu odpowiedzi API kiedy użyto nieprawidłowego loginu/hasła
  6. Czujnik temp/wilgotności: poprawka błędu nieprawidłowej jednostki wilgotności przy definiowaniu alertów
  7. oprogramowanie modemowe: poprawka błędu dekodowania odpowiedzi na kod USSD jeśli odpowiedź zawiera znaki unicode
  8. zaktualizowany pakiet PHP
 • tylko modele NXS:
  1.  Agent SNMP poprawiona metryka dla netname
  2. Poprawiona numeracja SIM (tylko urządzenia dwumodemowe)
  3. Zmiana okresu uruchamiania procesu modem_health_check na 3min (tylko urządzenia dwumodemowe)
 • tylko modele NPE:
  1. zmiana silnika serwera www na  Lighttpd w celu poprawy wydajności urządzenia
  2. rekonfiguracja pakietu openSSL w celu poprawy wydajności urządzenia
  3. web-gui: poprawiona funkcja backup/restore
  4. poprawiony drobny błąd ustawień NTP

Wersja 3.2 (Opublikowano 01.12.2017)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. dodano wsparcie dla kodów USSD (web-gui, API)
  2. web-gui: nowa funkcja aktualizacji oprogramowania na urządzeniu z poziomu interfejsu webowego
  3. web-gui: nowa funkcja backup/restore dostępna z poziomu interfejsu webowego
  4. web-gui: nowa funkcja włączania/wyłączania modemu z poziomu interfejsu webowego
  5. web-gui: rozszerzony widok Książki adresowej z widocznymi grupami i zmianami przypisanymi do kontaktu
  6. web-gui: poprawiona wydajność ładowania folderów Skrzynka nadawcza/Elementy wysłane dla dużych baz danych
  7. web-gui: dodane pole z kodem statusu wysłania w szczegółach wiadomości (folder Elementy wysłane)
  8. web-gui: dodano możliwość indywidualnego ustawienia sortowania wiadomości dla każdego użytkownika
  9. web-gui: optymalizacja szybkości ładowania skryptów CSS i JS
  10. Autom.odpowiedź: rozszerzona funkcjonalność modułu z możliwością ustawiania wielu reguł
  11. Network Monitor: dodano wsparcie dla protokołu SNMPv2
  12. Network Monitor: dodano parametr definiujący ilość wysyłanych pakietów ICMP
  13. Przekierowanie SMS: możliwość dodania do przekierowanej wiadomości nagłówka zawierającego pierwotny numer telefonu
  14. Callback URL: dodano wsparcie dla serwerów HTTPS z certyfikatem typu “self-signed”
  15. Callback URL: dodano pole modemno informujące, na którym modemie została odebrana wiadomość
  16. Callback URL: zmiana czasu ponawiania nieodebranych wywołań na 2min
  17. poprawiona obsługa raportów doręczeń w pluginach
  18. Email2SMS Poller: dodano funckję testu połączenia z serwerem
  19. Email2SMS Poller: dodano wsparcie dla trybu tylko-HTTPS
  20. Email2SMS: poprawiony błąd występujący przy włączonym przekierowaniu HTTP > HTTPS w Apache
  21. HTTP API/JSON-RPC: nowa metoda send_ussd do obsługi kodów USSD
  22. HTTP API/JSON-RPC: nowa metoda send_tocontact pozwalająca na wysyłkę wiadomości do kontaktów z Książki adresowej
  23. HTTP API/JSON-RPC: poprawiono błąd związany z właścicielem kontaktu dla metod contact_update i group_update
  24. API JSON-RPC: zmiana w nagłówku odpowiedzi serwera z ‘text/html; charset=UTF-8’ na ‘application/json’
  25. Raportowanie: poprawiony błąd SQL dla folderu Sent items
  26. dodano autoresponder dla przychodzących wiadomości MMS (stały tekst)
  27. zmiana użytkownika bazy danych dla bezpośredniego dostępu do bazy SMSEagle
  28. oprogramowanie modemowe: poprawione ponawianie wysyłki wiadomości dla wiadomości wieloczęściowych
  29. oprogramowanie modemowe: poprawiony błąd wydłużonego oczekiwania na odpowiedź sieci w niektórych sieciach komórkowych
  30. oprogramowanie modemowe: autokorekta formatu zapisu numerów międzynarodowych w bazie danych na zaczynające się zawsze od +
  31. oprogramowanie modemowe: data/czas dla raportów doręczeń zapisywana w bazie danych w formacie czasu lokalnego
 • tylko modele NXS:
  1. nowy plugin Temp & wilgotność (korzystający z wbudowanego czujnika temperatury i wilgotności)
  2. web-gui: nowa funkcja wbudowanego serwera NTP (bazującego na czasie z sieci GSM/3G)
  3. HTTP API/JSON-RPC: nowa metoda call_with_termination pozwalająca na zadzwonienie na wybrany numer za pomocą API (dostępna tylko w urządzeniach z modemem typu voice)
  4. Email2SMS: dodano możliwość wyboru modemu, z którego wysyłana jest wiadomość (tylko dla urządzeń dwumodemowych)
  5. zaktualizowany pakiet openSSH do wersji 7.6p1
  6. poprawione reguły logrotate (poprawiony błąd z brakiem miejsca na dysku)
 • tylko modele NPE:
  1. Raportowanie: usunięta opcja eksportu do PDF (z powodów wydajnościowych)
  2. nowe narzędzia dla CLI: nano, ethtool
  3. zaktualizowany pakiet dropbear (SSH) do wersji v2017.75
  4. poprawione ustawienia stref czasowych

Wersja 3.1 (Opublikowano 05.06.2017)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. nowy moduł “Raportowanie”
  2. nowa funkcja “Zarządzanie zmianą pracowniczą” w Książce adresowej
  3. nowy plugin “Email2SMS Poller” bazujący na pobieraniu wiadomości email z konta POP3/IMAP
  4. SMS2Email: przy odpowiedzi na e-maile otrzymane od SMS2Email ustawiany jest adres numeru wysyłającego z otrzymanej wiadomości SMS
  5. SMS2Email: limit czasu połączenia z usługą SMTP rozszerzony do 20 sekund w celu lepszej obsługi wolnych serwerów SMTP
  6. SMS2Email: poprawiony błąd w komunikacji dwustronnej, gdy numer nadawcy został dodany do książki telefonicznej
  7. Email2SMS: nowa funkcja do przesyłania tylko tematu e-mail
  8. HTTP API/JSON-RPC: dodano parametr modem_no w metodach send_sms, send_togroup i send_binary_sms
  9. HTTP API/JSON-RPC: parametr UDH zmieniono na opcjonalny, dodano parametr do zmiany klasy wiadomości w metodzie send_binary_sms
  10. HTTP API/JSON-RPC: dodano możliwość odczytu z folderów “Moje foldery” w metodzie read_sms
  11. HTTP API/JSONRPC: poprawiony błąd parametru public w metodzie contact_create
  12. JSON-RPC: poprawiony błąd wysyłania wiadomości do wielu odbiorców rozdzielanych przecinkami
  13. Wejścia/wyjścia cyfrowe: dodano czas trwania i czas opóźnienia sygnału
  14. Wejścia/wyjścia cyfrowe: plugin obsługuje teraz kontakty z Książki telefonicznej zamiast ręcznego wpisywania numerów
  15. Wejścia/wyjścia cyfrowe: ulepszone reguły filtrów na wiadomości przychodzące
  16. Network Monitor: dodana możliwość sprawdzania portów UDP
  17. web-gui: dodano opcję automatycznego lub ręcznego sprawdzania aktualizacji oprogramowania
  18. web-gui: dodano dodatkowe informacje o karcie SIM w menu Settings > Sysinfo
  19. web-gui: poprawiono widok responsywny dla małych rozmiarów ekranów
  20. web-gui: poprawiono importowanie kontaktów do Książki telefonicznej z pliku CSV, który był edytowany przy użyciu programu Excel
  21. web-gui: Poprawiony błąd z widocznością grup we wtyczkach
  22. web-gui: naprawiony błąd z niewłaściwą godziną w niektórych strefach czasowych
  23. web-gui: poprawiony błąd z niewidocznymi szczegółami wiadomości w folderze Wysłane, gdy inny użytkownik utworzył wiadomość
  24. poprawione wsparcie dla trybu tylko-HTTPS
  25. poprawione ustawienia rotowania logów
  26. zaktualizowany pakiet rsyslog
  27. nowa wersja oprogramowania modemowego
  28. dodany skrypt do łatwego przejścia na SNMPv3
  29. poprawione ustawienia stref czasowych dla serwera www
  30. drobne korekty w skryptach systemowych
 • tylko modele NXS:
  1. Failover: poprawka w mechanizmie czytającym status
  2. ulepszone skrypty dla NTP
  3. odświeżone certyfikaty SSL self-signed dla serwera www
  4. zmiana w ustawieniach profili dla bash
  5. aktualizacja zainstalowanych pakietów
 • tylko modele NPE:
  1. SMS2Email: dodano wsparcie dla szyfrowania TLS/SSL
  2. web-gui: poprawiono mechanizm pobierania logów
  3. nowsze pakiety dla serwera www, PHP, openSSL

Wersja 3.0.1 (Opublikowano 18.01.2017)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. web-gui: poprawiony błąd dla stref czasowych, w których nazwie występuje spacja
  2. HTTP API: poprawiony błąd pustych odpowiedzi XML
  3. web-gui: niewielkie poprawki w tłumaczeniach dla języka polskiego
 • tylko modele NXS:
  1. JSONRPC: poprawiony błąd pustych odpowiedzi json
  2. Failover: poprawiony skrypt umożliwiający poprawne wyświetlanie statusu w web-gui
  3. Przywracanie ustawień: zaktualizowana czysta baza danych dla urządzenia NXS-9750
 • tylko modele NPE:
  1. Network Monitor, Periodic SMS: poprawiony skrypt schedulera

Wersja 3.0 (Opublikowano 02.01.2017)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. nowy plugin “Cykliczny SMS” do wysyłania cyklicznych wiadomości SMS (co dzień, co miesiąc, co rok, itp.)
  2. nowy plugin “Wejścia/wyjścia cyfrowe”umożliwiający kontrolę wejść/wyjść cyfrowych na urządzeniu
  3. Email2SMS & SMS2Email – wsparcie dla dwustronnej komunikacji: nowa opcja w pluginie SMS2Email “Typ rzekierowania” pozwala na dwustronną komunikację email -> SMS -> email
  4. Email2SMS: poprawiono obsługę błędów
  5. SMS2Email: numer wiadomości przychodzącej jest wyszukiwany w Książki adresowej i jeśli kontakt o tym numerze istnieje, to w wiadomości email podawana jest nazwa kontaktu zamiast numeru telefonu
  6. SMS Forward: poprawiony błąd związany z utratą kodowania wiadomości
  7. SMS Forward: poprawiony błąd występujący przy edycji istniejących reguł
  8. Network Monitor: poprawiony błąd występujący przy edycji istniejących reguł
  9. Network Monitor: długość pola hostname rozszerzono do 255 znaków
  10. HTTP API: znacznie zwiększono ilość dostępnych metod dla JSONRPC
  11. HTTP API: metody JSONRPC mogą zwracać wynik w postacji złożonego obiektu json (opcjonalne)
  12. HTTP API: metody HTTP GET mogą zwracać wynik w postaci obiektu xml (opcjonalnie)
  13. HTTP API: metody group_addcontact i group_removecontact wspierają wielokrotne parametry
  14. HTTP API: metoda read_sms wspiera również czytanie zawartości foldera sendingerror
  15. HTTP API: metoda JSONRPC send_sms wspiera także parametr oid
  16. HTTP API: HTTP GET wywołanie API bez nazwy lub ze złą nazwą metody zwraca string zamiast tablicy
  17. HTTP API: w methodach send_sms i send_binary_sms poprawiono walidację parametru “to”
  18. HTTP API: w metodach send_togroup, group_update, group_delete, contact_update, contact_delete poprawiono walidację parametrów
  19. web-gui: dodano znak % do siły sygnału
  20. web-gui: poprawiono problem widoczności grup prywatnych w Książce adresowej, poprawiono błąd przycisku “Dodaj konakt” dla pustych grup
  21. web-gui: usunięto błąd związany z możliwością usunięcia siebie samego z użytkowników
  22. web-gui: długość podpisu użytkownika zwiększono do 160 znaków
  23. web-gui: poprawiono wyświetlanie okna “Utwórz wiadomość “na smartfonach
  24. web-gui: drobne poprawki językowe
 • tylko modele NXS:
  1. ogólna poprawa wydajności w aplikacji SMSEagle
  2. web-gui: dodano konfigurację klastra HA (Failover) do web-gui
  3. web-gui: poprawiono ustawienia strefy czasowej dla Australia/Brisbane
  4. nowa wersja oprogramowania modemowego
  5. aktualizacja zainstalowanych pakietów
  6. drobne korekty w skryptach systemowych

Wersja 2.8 (Opublikowano 05.09.2016)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. nowy plugin SMSForward umożliwiający automatyczne przesyłanie wiadomości przychodzącej do odbiorcy lub grupy z książki adresowej
  2. EMail2SMS: wielkość liter nie jest już brana pod uwagę przy wyszukiwaniu odbiorcy lub grupy w książce adresowej
  3. Email2SMS: nowe ustawienie pluginu umożliwiające wysyłanie znaków narodowych (np.: ąäàöß我) w wiadomości SMS konwertowanej z emaila
  4. web-gui: automatyczne powiadamianie o nowej wiadomości przychodzącej na zakładce przeglądarki oraz za pomocą dźwięku (opcjonalne)
  5. web-gui: nowe ustawienie umożliwiające automatyczną synchronizację czasu z serwerem NTP
  6. web-gui: nowy przycisk w menu Settings/Sysinfo umożliwiający łatwiejsze pobieranie logów urządzenia
  7. web-gui: nowy filtr “Użytkownik” W okienku zaawansowanego wyszukiwania
  8. web-gui: poprawione wyświetlanie wielostronnicowe w folderze Sentitems > sending_error
  9. web-gui: poprawione wyświetlanie wielostronnicowe w folderach Outbox i My folders
  10. HTTP API: nowa metoda send_binary_sms przeznaczona do wysyłania binarnych wiadomości SMS
  11. HTTP API: poprawiona metoda do obsługi wywołań JSON
  12. HTTP API: nowy parametr oid w metodzie send_sms. Parametr jest definiowalnym przez użytkownika unikalnym ID przypisanym do pary wiadomość-numer telefonu. ID może być wykorzystane do identyfikacji pary wiadomość wysłana/otrzymana do/od konkretnego numeru telefonu
  13. HTTP API: metoda send_sms akceptuje również niezakodowany urlencoded kod kraju
  14. HTTP API: ustawienie raportów doręczeń SMS jest konfigurowalne przez web-gui
  15. ustawienia strefy czasowej: korekta ustawień dla stref America/Chicago, Europe/Vilnius
  16. skrypty OS: nowy skrypt do usuwania zawartości poszczególnych folderów (inbox|outbox|sentitems)
 • tylko modele NXS:
  1. web-gui: poprawiony błąd ustawienia strefy czasowej
  2. web-gui: poprawiony błąd WAP push link w menu Compose SMS
  3. SMS2Email: możliwe ustawienie szyfrowania połączenia z serwerem SMTP
  4. nowa wersja oprogramowania modemowego
  5. aktualizacja zainstalowanych pakietów
  6. drobne korekty w skryptach systemowych

Wersja 2.75 (Opublikowano 18.04.2016)

 • tylko modele NXS:
  1. wsparcie dla urządzeń dwumodemowych

Wersja 2.71 (Opublikowano 26.01.2016)

 • Wszystkie urządzenia:
  1. web-gui: poprawiony błąd występujący przy usuwaniu wiadomości jeśli ustawienie “Usuwanie trwałe Włączone” jest aktywne
  2. skrypty OS: dodano przydatne skrypty do usuwania wiadomości z folderów (mogą być użyte do automatycznego usuwania za pomocą cron’a)
 • tylko modele NXS:
  1. Ustawienia IP: poprawiono ustawianie stałego adresu IP
  2. Email2SMS: serwer Postfix: dodano wsparcie TLS

Wersja 2.7 (Opublikowano 09.12.2015)

 • HTTP API: metoda send_sms akceptuje kilka numerów telefonów (numery rozdzielone przecinkiem)
 • HTTP API: poprawka w metodzie read_sms gdy tekst zawiera cudzysłów, podwójny cudzysłów jest używany jako znak wyjścia (zgodnie ze standardem RFC4180 dla CSV)
 • HTTP API: nowe metody dla zarządzania kontaktami i grupami w książce adresowej
 • Callback URL: poprawka błędu powtarzania przychodzącej wiadomości na niektórych serwerach www
 • Email2SMS: gdy autentykacja jest włączona użytkownik wysyłający jest zapisywany w bazie danych jako twórca wiadomości. SMS jest widoczny w Elementach wysłanych użytkownika wysyłającego wiadomość
 • Email2SMS: gdy autentykacja jest włączona możliwe jest zaplanowanie wysyłki z opcjonalnym parametrem: date=YYYYMMDDHHiiss
 • Email2SMS: poprawiona wydajność wbudowanego serwera email przy otrzymywaniu dużej ilości emaili
 • Autoreply: Auto-odpowiedź nie będzie wysłana jeśli wiadomość do tego samego odbiorcy została wysłana w przeciągu ostatnich 10 minut
 • web-gui: poprawka buga w wysyłaniu wiadomości do wielu użytkowników/grup z poziomu menu Utwórz wiadomość
 • web-gui: poprawka działania przycisku “Usuń wszystkie wiadomości” nie działającego na niektórych przeglądarkach
 • web-gui: poprawka sortowania w menu Ustawienia -> Kod kraju
 • web-gui: folder Elementy wysłane > tekst Status wysyłania jest teraz prezentowany jako oryginalna wartość otrzymana od operatora
 • web-gui: nowe ustawienie > Skrzynka odbiorcza może być teraz widoczna dla wszystkich użytkowników lub tylko dla administratorów
 • web-gui: Pulpit statystyki: poprawka błędy z z błędnym liczeniem sumy kontaktów gdy jeden kontakt był przypisany do wielu grup
 • web-gui: Utwórz wiadomość: wyszukiwanie kontaktów/grup z książki adresowej nie rozróżnia wielkości liter
 • web-gui: Utwórz wiadomość: limit długości wiadomości uwzględnia ustawienie unicode
 • web-gui: Książka adresowa grupy: poprawka błędy dla pustej nazwy grupy
 • web-gui: Polskie tłumaczenie dodane do interfejsu webowego
 • web-gui: Użytkownicy: długość nazwy użytkownika wydłużona do 20 znaków
 • web-gui: Użytkownicy: każdy użytkownik może ustawić język interfejsu dla siebie (w Ustawienia użytkownika -> Dane osobiste)
 • web-gui: Ustawienia: nowe pole “NTP Server” umożliwia skonfigurowanie serwera czasu NTP bezpośrednio z poziomu interfejsu
 • web-gui: Ustawienia: nowe pole “Hostname” umożliwia skonfigurowanie nazwy hosta bezpośrednio z poziomu interfejsu
 • SNMP agent: zaktualizowano wersję agenta SNMP dla lepszej obsługi ciągłego monitorowania urządzenia
 • Oprogramowanie modemowe: nowa funkcja “Retry on sending error” umożliwia oprogramowaniu automatyczne wysłanie wiadomości ponownie gdy pojawiły się błędy przy wysyłaniu
 • Serwer www: zaktualizowania wersja z dodaną obsługą HTTPS

Wersja 2.6 (Opublikowano 18.03.2015)

 • Oprogramowanie modemowe: poprawka błędu bazy danych spowodowanego wiadomością przychodzącą zawierającą nieprawidłowe emotikony (DB log: invalid byte sequence for encoding “UTF8”)
 • SMS2Email: Obsługa wiadomości wieloczęściowych
 • Callback URL: Obsługa wiadomości wieloczęściowych
 • Poprawka wyświetlania “…” w Folders > Conversation mode dla SMSów zawierającymi znaki unicode
 • Poprawka błędu podczas wysyłania wiadomości pomiędzy sieciami interkontynentalnymi Europa>Azja, Europa>Ameryka
 • HTTP API funkcja delete_sms: dodano obsługę informacji o błedach w przypadku błędów zwracanych przez bazę danych
 • Zmiany w konfiguracji wewnętrznej dla nowej platformy urządzeń
 • Plugin Autoreply: pomiń wysyłanie autoodpowiedzi gdy senderID jest tekstem
 • Wysyłanie wiadomości: wiadomość jest automatycznie skracana gdy jej długość przekracza limit modemu GSM (1300 znaków)

Wersja 2.5 (Opublikowano 15.01.2015)

 • Callback url: Dodano nowy plugin umożliwiający przekazywanie SMSów przychodzących do zdalnego skryptu
 • Network monitor: Nowa funkcjonalnośc umożliwiająca wysyłanie powiadomień SMS gdy host/usługa powraca do działania po przerwie/błędzie.
 • SNMP agent: metryki folderów poprawione by pokazywały jedynie zawartość głównych folderów (wyłączając foldery “My Folders”, “Trash”, “Spam”)
 • SNMP agent: nowa metryka “FolderSent_Last24HSendErr” zwraca ilość wiadomośći wysłanych z błędami (operator GSM zwrócił błąd) w ciągu ostatnich 24 godzin
 • Email2SMS: Teraz można również wysyłać emaile do grup zdefiniowanych w książce adresowej SMSEagle. Jeśli wyślesz email do grupy group@[IP.ADDRESS.OF.SMSEAGLE] zostanie on przekonwertowany i wysłany jako SMS do wszystkich członków grupy.
 • SMS2Email: Pola Username i Password nie są już wymagane. Funkcja dla serwerów SMTP które nie wymagają autentykacji
 • HTTP API: nowa funkcja get_gsmsignal (HTTP GET i JSON). Zwraca siłę sygnału GSM w procentach (wartości pomiędzy 0-100).
 • HTTP API: nowy parametr “flash” dla funkcji send_sms (HTTP GET i JSON). Umożliwia wysłanie wiadomości jako wiadomości flash. Jeśli modem GSM jest odłączony od sieci GSM, funkcja zwraca -1
 • HTTP API: funkcja delete_sms przeprogramowana dla większej wydajności podczas usuwania dużych ilości danych
 • HTTP API: nowy parametr “from”, “to” dla metody read_sms (HTTP GET). Pozwala na filtrowanie wiadomości po nadawcy/odbiorcy/numerze telefonu
 • HTTP API: nowy parametr “datefrom”, “dateto” dla metody read_sms (HTTP GET). Pozwala na filtrowanie wiadomości po dacie wysłania/odebrania wiadomości
 • HTTP API: metoda read_sms wspiera wiadomości wieloczęściowe
 • Settings > IP Settings: Nowe pola umożliwiające edycję serwerów DNS z poziomu interfejsu webowego
 • Settings > Reboot: nowy pasek postępu odliczający czas do uruchomienia urządzenia
 • Settings > Sysinfo > Gammulog został rozszerzony by pokazywać dwa ostatnie logi z oprogramowania modemu
 • Dashboard: wykresy statystyk zoptymalizowane dla lepszej obsługi dużych baz danych
 • Folders: Poprawa błędu przycisku “Delete all messages now” w folderach “Trash” i “SentItems”
 • Oprogramowanie modemu: zwiększono czas odpytywania dla kolejki wychodzącej. Czas pauzy pomiędzy kolejnymi wiadomościami jest teraz krótszy.
 • Niemiecka Wersja językowa dodana do interfejsu webowego

Wersja 2.22 (Opublikowano 12.09.2014)

 • Ulepszone zarządzanie zwalnianiem używanej pamięci w systemie operacyjnym

Wersja 2.21 (Opublikowano 24.04.2014)

 • Email2SMS: Poprawa błędu dla emaili z dodatkowymi znakami CRLF w nagłówku emaila

Wersja 2.2 (Opublikowano 27.03.2014)

 • Możliwości agenta SNMP zostały rozszerzone. Obecnie umożliwia on minotorowanie następujących metryk SMSEagle:
  • siła sygnału GSM,
  • ilość wiadomości SMS w Outbox’ie (długośc kolejki wychodzącej),
  • ilość wiadomości SMS wysłanych w przeciągu ostatnich 24 godzin,
  • ilość wiadomości SMS wysłanych w przeciągu ostatniego miesąca,
  • ilść wiadomośći w folderze Inbox
 • API HTTP GET: Poprawiono bug związany z nieodczytywanym parametrem w funkcji read_sms
 • API HTTP GET: Przeprogramowano wewnętrzną funkcję odpowiedzialną za usuwanie wiadomości w folderach
 • Plugin Autoreply: dodano mechanizm sprawdzający czy autoodpowiedź została już wysłana do odbiorcy w ciągu ostatniej 1 godziny
 • Plugin Network monitor: Czas przekroczenia dozwolonego czasu odpowiedzi dla ping moze być ustawiony przez użytkownika
 • Plugin Email2SMS: SMS zostaje wysłany również gdy odbiorca zostaje podany w polu CC lub BCC

Wersja 2.1 (Opublikowano 28.01.2014)

 • Plugin Email2SMS: Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą zawarcjie tematu Email’a w wiadomości SMS
 • Skrypt modem watchdog: zmodyfikowano mechanizm do restartu oprogramowania modemu

Wersja 2.0 (Opublikowano 23.01.2014)

 • API: HTTP GET funkcja “send_sms”. Dodano nowy parametr “date” dla zaplanowanej wysyłki.
 • API: HTTP GET nowa funkcja “send_togroup”. Nowa funkcja do wysyłania wiadomości SMS do grup zdefiniowanych w kontaktach bramki SMSEagle.
 • API: HTTP GET nowa osobna funkcja “prtg_sms”. Nowa funkcja API do SMSowych powiadomień PRTG (wcześniejsze zawiadomienia PRTG serwera były obsługiwane poprzez funkcję send_sms)
 • API: HTTP GET zmodyfikowana funkcja read_messages. Zwrócone wiadomości są teraz uporządkowane przez kolumnę ID.
 • API: HTTP GET nowa funkcja get_inbox_length. Zwraca liczbę wiadomości w folderze Inbox.
 • API: HTTP GET nowa funkcja get_sentitems_length. Zwraca ilość wiadomośći w folderze SentItems.
 • Folder > Sentitems. Dodany nowy przycisk “Delete all messages” który czyści cały folder SentItems (funkcjonalność dostępna jedynie w trybie administratora)
 • Compose > Import from file. Dodano przykładowy plik csv do ściągnięcia.
 • Settings > Maintenance. Dodana możliwość ustawienia strefy czasowej z poziomu interfejsu webowego.
 • Users > Add user. Poprawiono błąd związany z dodawaniem kilku użytkowników po sobie.
 • SMS2Email – plugin dostępny w domyślnej dystrybucji produkcyjnej.
 • Nowy plugin Email2SMS – umożliwia wysyłanie wiadomośći SMS poprzez email.
 • Procedura przywracania została rozszerzona. Teraz umożliwia również reset hasła administratora do interfejsu webowego.
 • Dodana kolumna ‘Created by’ w widoku folderów. Ta kolumna jest aktywna w folderach “Outbox” oraz “SentItems” . W trybie administratora umożliwia sprawdzenie który użytkownik tworzy jakie wiadomości SMS.
 • Zaktualizowano oprogramowanie modemu (poprawiono błąd związany ze zmianą czasu w wiadomościach przychodzących w krajach ze strefą czasową czasu letniego, poprawka błędu bazy danych “syntax error at or near “UTF8″ at character 11” który pojawiał się po inicjalizacji oprogramowania modemu)

Wersja 1.2 (Opublikowano 28.03.2013)

 • API: dodany nowy parametr “highpriority” w funkcji send_sms
 • API: dodana nowa funkcja “get_queue_length”. Funkcja zwraca długść kolejki sms wychodzących
 • API: uproszczony url JSON (zachowana kompatybilność wsteczna)
 • API: HTTP GET funkcja send_sms. Dodano ID wiadomości w skrzynce nadawczej w odpowiedzi serwera. Przykładowa odpowiedź: “OK; ID=207”
 • API: JSON RPC funkcja send_sms. Dodano ID wiadomości w skrzynce nadawczej w odpowiedzi serwera. Przykładowa odpowiedź: {“result”:”OK; ID=207″}

Wersja 1.1 (Opublikowano 07.03.2013)

 • możliwość ustawienia PINu do karty SIM poprzez interfejs webowy (zakładka Settings/Maintenance)
 • naprawa błędu: foldery “Trash/Spam” przycisk DeleteAll

Wersja 1.0 (Pierwsze wydanie)

 • Pierwsze wydanie