NXS-97xx hardware Rev.1 Support End of Life (EOL)

Dear Valued Customers,

We would like to inform you that effective January 1st, 2025 we will permanently discontinue support of NXS-9700 hardware Rev.1 and NXS-9750 hardware Rev.1 devices. After the date, those hardware models will be officially no longer supported via our Support Center and software updates will be no longer released. The support for the product is being discontinued due to shifts in technology and a shortage of electronic components. The NXS-97xx Rev.1 was already replaced by its successors NXS-97xx hardware Rev.2 – Rev.4. Newer technology provides more productivity and greater efficiency in the same applications as the older product. Newer products are fully compatible with older ones in terms of software applications. We encourage you to learn more about NXS-97xx line of devices here: https://www.smseagle.eu/store/en/12-devices

Affected products: NXS-9700-3G Rev.1, NXS-9750-3G Rev.1
S/N (MAC address):
starts with 78:A7:14:54…
Continued support until date:  31.12.2024
Recommended replacement product:  NXS-9700-4G Rev.4, NXS-9750-4G Rev.4
Replacement available:  Now

We sincerely appreciate your support and regret any inconvenience this necessary action causes you.

Management Team

Informacja o zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej pod nazwą PROXIMUS Radosław Janowski w Proximus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej oraz numer NIP i REGON. Bez zmian pozostają: siedziba i adres, numery rachunków bankowych, numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS: 0000956902).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy firmy nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Wskutek przekształcenia firmie Proximus Sp. z o.o.  przysługują zgodnie z art.553 Kodeksu spółek handlowych wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego PROXIMUS Radosław Janowski. W przypadku przekształcenia wszystkie umowy zachowują ważność i ciągłość.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane Spółki są następujące:
Proximus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w obrocie handlowym używany będzie skrót:

Proximus Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 163
60-650 Poznań
NIP 7812032643
KRS  0000956902

SMSEagle is exhibiting at GITEX2019

GITEX is the biggest tech show in the Middle East, North Africa and South Asia (MENASA). The weeklong exhibition is the ultimate place to target new business opportunities, engage country delegations for public sector partnerships and engage primary decision makers. The participants include IT professionals, technology enthusiasts, students and consumers as well as regional traders.

We’d like to invite you to come see us at GITEX 2019 on October 6-11 in Dubai, United Arab Emirates. We’re in the booth of our Sales Partner Saturn ME. We’re eager to present you our new product „SMSEagle MHD-8100-3G/4G” and will answer any questions you might have.

You will find us in Hall 7A stand 7A-10.
We look forward to seeing you!

 

See some photos from our stand:

SMSEagle NPE-9300-GSM/3G End of Life (EOL)

Dear Valued Customers,

We would like to inform you that effective March 1st, 2017 we will permanently discontinue sales of SMSEagle NPE-9300-GSM/3G devices. After the date, this model will officially no longer be available for purchase. The product is being discontinued due to market demand and shifts in technology. The NPE-9300-GSM is replaced by its successor SMSEagle NXS-9700-3G. Newer technology provides more productivity and greater efficiency in the same applications as the older product. We encourage you to learn more about NXS-97xx line of devices here: https://www.smseagle.eu/store/en/12-devices

As part of our long standing commitment, we offer continued support for NPE-9300 devices until 31.12.2020. In addition, Sales Partners and Resellers have the option to engage our Long Term Buy Offer (LTB). LTB allows you to purchase product that is EOL for an extended period of time: until 31.12.2017. The product will be available in LTB purchase under this link: https://www.smseagle.eu/store/en/devices/1-sms-eagle.html

Reference:  SMSEagleNPE-GSM, SMSEagleNPE-3G
Last time buy date:  28.02.2017
LTB last buy date:  31.12.2017
Continued support until date:  31.12.2020
Recommended replacement product:  NXS-9700-3G
Replacement available:  Now

We sincerely appreciate your support and regret any inconvenience this necessary action causes you.

Management Team

Monitorowanie przełączników w centrach danych

MONITOROWANIE PRZEŁĄCZNIKÓW W CENTRACH DANYCH

Dostępność i wydajność sieci to krytyczne parametry określające prawidłową pracę sieci LAN, MAN czy WAN. Zakłócenia w pracy przełączników sieciowych wpływają negatywnie na produktywność przedsiębiorstw dlatego ich proaktywne monitorowanie jest istotnym elementem w pracy administratora.

Protokół SNMP

Wszystkie rodzaje przełączników mogą być monitorowane przy użyciu protokołu SNMP. Monitorowanie może dostarczyć informacji w obrębie portu: status dostępności portu i informacje o transmisji pakietów. Ponadto możemy monitorować wskaźniki wydajności sprzętu: obciążenie CPU, wykorzystanie pamięci RAM, itp.

Protokoły NetFlow, sFlow, jFlow

NetFlow to protokół Cisco działający na przełącznikach tej firmy, protokoły sFlow i jFlow są podobnymi technologiami opracowanymi przez konkurencję. Protokoły te dostarczają informacji o strumieniach danych przepływających przez urządzenia sieciowe, dając szczegółowy wgląd w wydajność i przepustowość sieci. Ponieważ dane są wstępnie zagregowane, użycie tego protokołu jest łatwiejsze niż przy użyciu funkcji przechwytywania pakietów.

Packet sniffing: monitoring z wykorzystaniem portu monitoringu

Zewnętrzny sniffer pakietów (zwykle wbudowany w system NMS) sprawdza wszystkie pakiety danych sieciowych wysyłane przez specjalny port monitorowania przełącznika. Jest to port na przełączniku sieciowym, który wysyła kopię wszystkich pakietów sieciowych z innego portu (lub portów) przełącznika. Pakiety te są następnie analizowane przez system NMS. Z trzech technologii monitorowania przełącznika, ta tworzy największe obciążenie procesora i sieci.

System NMS

W centralnym punkcie nadzorowanego środowiska przełączników jest system monitorowania infrastruktury IT (system NMS). System ten agreguje dane z monitorowanych punktów, dostarcza rozbudowane możliwości analizy i wizualizacji zebranych informacji oraz przekazuje alerty o awariach.

Alerty SMS jako efektywne powiadamianie o awariach

Kluczowym elementem w trakcie automatycznego wykrycia incydentu lub awarii jest jak najszybsze i efektywne powiadomienie o wystąpieniu zdarzenia. Do tego celu administratorzy centrów danych często wykorzystują kanał SMS. Ze względu na bardzo dobrą responsywność na wiadomości SMS (przychodzący SMS jest traktowany z wysokim priorytetem przez odbiorcę w porównaniu do innych kanałów typu email, komunikator) a także uniwersalność (SMS nie wymaga żądnych dedykowanych aplikacji) jest to często wykorzystywany kanał do przesyłania alertów o incydentach lub awariach.

Aby skrócić ścieżkę krytyczną (jak najmniej urządzeń od serwera NMS do sieci GSM), wykorzystuje się sprzętowe bramki SMS z wbudowanym modemem GSM. Umożliwia to wysłanie alertu SMS bezpośrednio z systemu NMS do sieci GSM (z pominięciem zewnętrznych usług Internetowych).

Przykładem sprzętowej bramki SMS jest urządzenie SMSEagle. SMSEagle to urządzenie polskiego producenta umożliwiające automatyczną wysyłkę alertów SMS, tokenów SMS, konwertowanie wiadomości email na SMS. Bramka została stworzona z myślą o profesjonalistach, którzy stawiają na niezawodność i łatwą integrację z istniejącymi systemami IT. SMSEagle pracuje w oparciu o system.

 

gsm gateway

Witamy na blogu SMSEagle!

Zespół SMSEagle myśli w nowoczesny sposób. Wiemy, że branża IT rozwija się bardzo szybko. Profesjonaliści IT poszukują coraz nowszych informacji, a ich potrzeby zmieniają się. Ludzie korzystają z nowych technologii codziennie – zarówno w pracy, jak i w swoim domu.

W rezultacie profesjonaliści IT poszukują portali internetowych, na których mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą. W naszej opinii inwestycja w rozwój osobisty oraz wzrost firmy to najlepsza droga do wzmacniania swojej kariery zawodowej oraz biznesu. Firmy potrzebują osób zaangażowanych w poszukiwanie nowych rozwiązań i ciągle doskonalących swoje umiejętności. Jednak to wymaga czasu oraz wirtualnych miejsc dyskusji. Dlatego stworzyliśmy nasz blog dla profesjonalistów IT, którzy mogą sprawdzić newsy i wyrazić własne opinie na ich temat w przerwie na kawę.

Zespół SMSEagle poszukuje informacji na temat nowych rozwiązań IT każdego dnia. Chcemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami, jak również dowiadywać się, co jest ważne dla osób z naszej branży. Żywimy nadzieję, że ponadnarodowa współpraca to klucz do sukcesu.