SMSEagle pomaga usprawnić komunikację z mieszkańcami Gminy Masłów

 • Gmina Masłów wdraża Sprzętową Bramkę SMS SMSEagle, aby usprawnić komunikację pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Gminy
 • SMSEagle umożliwia wysyłanie aktualizacji, alertów i informacji o takich sprawach jak: odbiór śmieci, przerwy w dostawie prądu, spotkania, terminy płatności podatków, lokalne wydarzenia
 • Nowy system komunikacji otrzymuje bardzo pozytywne opinie od mieszkańców i do tej pory zarejestrował ponad 1000 abonentów

Gmina Masłów to gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, która administruje obszarem zamieszkanym przez ponad 11000 mieszkańców w 12 różnych miejscowościach. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Gmina, w ramach swoich zadań, realizuje także szereg ważnych obowiązków informacyjnych. Dotyczą one m.in. odbioru odpadów, przerw w dostawach energii elektrycznej, zebraniach i sesjach rady gminy, spraw komunikacyjnych, spraw związanych z remontem ulic, zaproszeniach na konsultacje społeczne, zmianach w organizacji obsługi mieszkańców oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.

Problem: nieskuteczna komunikacja z obywatelami

Urząd Gminy Masłów, jako jednostka samorządu terytorialnego, borykał sie z trudnościami w koordynowaniu skutecznej komunikacji ze swoimi mieszkańcami. Informacje mieszkańcom przekazywane były za pomocą strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej i profilu na Facebooku, Niestety informacje nie zawsze docierały do wszystkich zainteresowanych. Nie każdy mieszkaniec gminy miał techniczną możliwość korzystania z tych kanałów informacyjnych. Gmina potrzebowała rozwiązania, które zapewniłoby, że istotne informacje dotrą szybko do wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Tomasz Haba, Informatyk Gminy Masłów

“Jako samorząd lokalny napotkaliśmy trudności w sprawnym koordynowaniu komunikacji z naszymi mieszkańcami. Zwykliśmy polegać na naszej stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej i naszym profilu na Facebooku, aby przekazywać informacje mieszkańcom. Niestety te kanały często nie dostarczały ważnych wiadomości do wszystkich zainteresowanych. Nie każdy mieszkaniec naszej gminy ma umiejętności techniczne, aby uzyskać dostęp do platform, których używaliśmy. Spowodowało to powstanie cyfrowej bariery, gdzie niektórzy mieszkańcy mieli trudności z otrzymywaniem informacji o ważnych ogłoszeniach, terminach i wydarzeniach. Gmina potrzebowała rozwiązania, które zapewniłoby, że istotne informacje dotrą szybko do zainteresowanych nimi mieszkańców.”

W poszukiwaniu rozwiązania: Prostota użytkowania i dostępność dla wszystkich

Pan Tomasz Haba, informatyk gminy Masłów, wraz z Referatem Promocji i Rozwoju Gminy, poszukiwali rozwiązania komunikacyjnego, które pomogłoby rozwiązać obecne problemy a zarazem byłoby proste, dostępne i łatwe w użyciu dla wszystkich. Wybierając komunikację SMS zamiast dedykowanej aplikacji na smartfony, gmina wybrała bramkę SMSEagle jako nowy element infrastruktury komunikacji obywatelskiej.

Prosta w obsłudze bramka SMS wyeliminowała potrzebę posiadania dodatkowych aplikacji i skomplikowanych konfiguracji. Od nastolatków po osoby starsze, praktycznie każdy posiadający telefon komórkowy może otrzymywać wiadomości wysyłane za pomocą SMS. Wbudowane funkcje, które udostępnia bramka SMSEagle, takie jak: grupy odbiorców, planowanie wysyłki wiadomości i personalizacja, sprawiają, że działania komunikacyjne mogą być skuteczne i nie wymagają wysiłku dla obsługujących.

Bezproblemowe wdrożenie nowego kanału komunikacji

Gmina Masłów znalazła Sprzętową Bramkę SMS SMSEagle poprzez proste poszukiwania w Internecie. Informatyk Gminy wybrał model jednomodemowy SMSEagle NXS-9700-4G. Wybór i zakup został pozytywnie oceniony i dofinansowany z unijnego Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wdrożenie odbyło się w czerwcu ubiegłego roku i wymagało jedynie prostej konfiguracji wykonanej w całości przez Informatyka Gminy. Informacja o uruchomieniu nowego kanału komunikacyjnego została ogłoszona na stronie internetowej gminy, profilu Facebook, na plakatach na tablicach ogłoszeń oraz w lokalnej prasie “Kurier Masłowski”. Zainteresowani mieszkańcy mogli po prostu wysłać wiadomość SMS na numer bramki SMSEagle, podając nazwę swojej miejscowości, a system automatycznie dodawał ich zarówno do ogólnej grupy odbiorców, jak i tej dedykowanej danej miejscowości. Wypisanie się z grupy było równie proste – wystarczyło wysłać SMS o treści STOP na numer bramki.

Wszechstronne wykorzystanie bramki SMSEagle

Gmina Masłów wykorzystuje funkcje bramki SMSEagle do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami na wielu różnych polach. Rodzaje aktualnie wysyłanych informacji to m.in.:

 • terminy selektywnej zbiórki odpadów
 • planowane wyłącznenia zasilania
 • spotkania wiejskie
 • terminy posiedzeń i komisji Rady Gminy Masłów
 • upływające terminy płatności podatków lokalnych
 • utrudnienia w ruchu (remonty ulic) i nagłe zagrożenia
 • zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych
 • ograniczenia w funkcjonowaniu biura (np. dzień wolny, zamknięta kasa, ograniczona obsługa w dziale)
 • wydarzenia kulturalne

System wysyła również indywidualne komunikaty informujące np. o zaległościach płatniczych lub zaproszeniach do osób zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla prowadzonym przez gminę.

Tomasz Lato, Wójt Gminy Masłów

“Bramka SMSEagle skutecznie odpowiedziała na wyzwania komunikacyjne naszej Gminy. Znacznie spadła liczba mieszkańców dzwoniących do Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z zapytaniem o terminy odbioru odpadów. Zmniejszyła się również konieczność wykonywania połączeń telefonicznych w celu przekazania krótkich informacji, co znacznie odciążyło nas administracyjnie.”

Pan Tomasz Haba dodaje: “Ponieważ urządzenie SMSEagle znajduje się w serwerowni Urzędu Gminy, skorzystaliśmy także z możliwości wykorzystania go do monitorowania i raportowania temperatury naszej infrastruktury IT. Wbudowane czujniki mogą wysyłać alarmy za pomocą SMS gdy określone limity zostaną przekroczone”.

Bramka SMSEagle rewolucjonizuje lokalną komunikację

Nowy system SMS Gminy Masłów, w którym do tej pory zarejestrowało się blisko 1000 mieszkańców, cieszy się rosnącą liczbą subskrybentów i otrzymał wiele pozytywnych opinii od mieszkańców. “Wsparcie, jakie otrzymaliśmy od producenta bramek SMSEagle, było znakomite – mówi Tomasz Haba – charakteryzowało się szybką reakcją helpdesku, indywidualnym podejściem do naszych potrzeb i skutecznym rozwiązywaniem problemów. Z niecierpliwością czekamy na rozszerzenie naszego wykorzystania bramki SMSEagle, w tym jej funkcjonalności Email-to-SMS”.

Wójt Gminy dodaje: “Gmina Masłów planuje w najbliższej przyszłości wykorzystanie SMSEagle w komunikacji z kandydatami i członkami Obwodowych Komisji Wyborczych, podczas nadchodzących wyborów. Udana integracja bramki SMSEagle naprawdę zrewolucjonizowała lokalną komunikację administracyjną, udowadniając, że jest niezbędnym zasobem dla naszej społeczności”.

Borykasz się z podobnymi problemami?

Urządzenie SMSEagle pozwoliło Gminie Masłów znacznie usprawnić komunikację z mieszkańcami i ograniczyć konieczność prowadzenia powtarzalnych rozmów telefonicznych. Aby dowiedzieć się, jak SMSEagle może pomóc rozwiązać Twoje problemy, skontaktuj się z naszym zespołem.