SMPP

(dostępne na urządzeniach NXS Rev. 3 – 4 i MHD)

Short Message Peer-to-Peer (SMPP) jest to otwarty protokół używany w branży telekomunikacyjnej. SMPP pozwala na przesyłanie krótkich wiadomości pomiędzy zewnętrznymi jednostkami wysyłającymi wiadomości (ESME) a centrami wiadomości SMS (SMSC).

Protokół SMPP jest często używany, aby umożliwić stronom trzecim wysyłanie wiadomości do bramek SMS w celu dalszego przetwarzania.

Urządzenie SMSEagle jest wyposażone we wbudowany serwer SMPP pracujący w następujących scenariuszach:

  • Odbieranie żądań SMS przez SMPP i wysyłanie wiadomości do operatora za pomocą modułu SIM i modułu radiowego
  • Odbieranie przychodzących SMS-ów od operatora komórkowego za pomocą radiomodułu z SIM i przekazywanie SMS-ów do klienta SMPP

W ramach funkcji SMPP możliwe jest:

  • wysyłanie wiadomości tekstowych SMS (maks. 1300 znaków)
  • odbieranie raportów dostarczenia
  • określanie kodowania wiadomości (obsługiwane jest kodowanie 7bit ASCII lub UTF-8)
  • odbieranie przychodzących wiadomości i przekazywanie ich do klienta SMPP
  • wybór modemów używanych do wysyłania/odbierania SMS-ów (tylko dla urządzeń z wieloma modemami)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!