Połączenia budzące oraz połączenia z konwersją tekstu na mowę

SMSEagle oferuje zarówno wykonywanie tzw. głuchych telefonów w przypadku pilnych alertów, jak i automatyczne połączenia głosowe z funkcją konwersji tekstu mowę. Bramka SMSEagle umożliwia skuteczne dotarcie do wyznaczonych numerów z książki telefonicznej.

Funkcja Połączenia umożliwia wykonywanie połączeń budzących (tylko dzwonek) oraz połączeń głosowych z konwersją tekstu na mowę do jednego lub wielu numerów telefonu. Funkcja ta jest idealna do dostarczania pilnych wiadomości, takich jak alarmy, powiadomienia o awariach. Żądanie połączenia można utworzyć za pomocą interfejsu SMSEagle web-GUI lub API.

Połączenia budzące (tylko dzwonek)

Wywołanie budzące to wywołanie w formie dzwonka, które może być wykorzystane do przyciągnięcia uwagi odbiorcy. Funkcja ta pozwala na przykład obudzić kogoś w nocy, aby zwrócić uwagę na SMS zawierający krytyczny alert. Po wykonaniu połączenia budzącego urządzenie SMSEagle będzie dzwonić na wskazany numer telefonu lub wpis w książce telefonicznej przez określoną liczbę sekund.

Połączenia z konwersją tekstu na mowę (TTS)

Połączenie z konwersją tekstu na mowę (Text-To-Speech) umożliwia konwersję wiadomości tekstowej na połączenie głosowe. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla firm lub organizacji, które muszą przekazywać ważne wiadomości za pomocą głosu. Podczas połączenia TTS urządzenie SMSEagle zadzwoni pod wskazany numer telefonu lub kontakt z książki telefonicznej, a wiadomość tekstowa zostanie odczytana przez wbudowany syntezator mowy (obecnie synteza mowy obsługuje tylko język angielski).

W oknie Nowe połączenie można ustawić:

  • Kontakt lub grupę z książki telefonicznej lub wprowadzenie ręczne
  • Z którego modemu ma nastąpić połączenie (w przypadku korzystania z urządzenia wielomodemowego)
  • Ustawić priorytet połączenia w zakresie 0-5
  • Wybrać typ połączenia, Tylko dzwonek lub Tekst na mowę
  • Wprowadzanie wiadomości, gdy wybrany jest typ połączenia Text to speech

Ważna informacja:
Funkcje połączeń są dostępne tylko dla użytkowników, którzy zakupili dodatek VOICE do swojego urządzenia SMSEagle. Ze względu na ograniczenia techniczne, funkcja konwersji tekstu na mowę (Text to Speech – TTS) jest dostępna tylko w urządzeniach NXS Rev. 4 i MHD-8100-4G.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis tej funkcji, zapoznaj się z Instrukcją obsługi lub porozmawiaj z Ekspertem SMSEagle. Chętnie pomożemy!