Wtyczka Automatyczna odpowiedź

Wtyczka pozwala na zdefiniowanie automatycznych odpowiedzi na otrzymaną wiadomość tekstową.

Wtyczka umożliwia zdefiniowanie wielu reguł odpowiedzi, z których każda jest przetwarzana niezależnie. Każda reguła może być włączona lub wyłączona przez użytkownika. Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu z okna pluginu.

Dodawanie/edycja reguł odpowiedzi

Dla każdej reguły użytkownik może zdefiniować:     

  • nazwę reguły
  • kiedy należy wysłać wiadomość automatycznej odpowiedzi:       
    • zawsze,
    • gdy wiadomość przychodząca zawiera zdefiniowany tekst,       
    • i/lub gdy nadawca wiadomości należy do kontaktu / grupy w książce telefonicznej     
  • tekst automatycznej odpowiedzi
  • czy wiadomość z odpowiedzią powinna zostać wysłana w formacie Unicode     

Wtyczka pozwala również zdefiniować limit wysyłania dla wiadomości automatycznych. Możliwe jest ustawienie ograniczenia maksymalnie 5 wiadomości / 10 minut / numer telefonu.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!