Network Monitor

SMSEagle może być wykorzystany jako wszechstronne narzędzie do monitorowania sieci. Sprzętowa bramka SMSEagle pozwala definiować, planować i wysyłać powiadomienia SMS w przypadku zmiany stanu serwera lub usługi, dając możliwość szybkiego reagowania podczas awarii. 

Funkcja Network Monitor daje Ci możliwość monitorowania Twoich urządzeń lub usług. Zdefiniuj co i kiedy chcesz monitorować. SMSEagle wyśle Ci powiadomienie SMS jeśli któreś z Twoich usług/urządzeń przestanie odpowiadać. Bądź natychmiast informowany, utrzymuj krótki czas reakcji i najwyższy poziom zadowolenia klientów.

Zdefiniuj, co chcesz monitorować

 • wybierz nazwę dla zadania
 • wprowadź adres (IP lub nazwa hosta)
 • wybierz ICMP (ping) żeby monitorować urządzenie (serwer) za pomocą protokołu ICMP
 • lub PORT ażeby monitorować usługę na wybranym porcie (SMSEagle będzie sprawdzać czy port jest otwarty)
 • lub SNMP aby monitorować objekty (OID) poprzez protokół SNMP (wspierane typy zwrotów: numeryczne, tekstowe)
 • zwiększ domyślny timeout dla obciążonych urządzeń (domyślna wartość to 30 sekund)

Zdefiniuj harmonogram

 • wybierz czy zadanie ma być non-stop włączone…
 • …lub wyłącz je w zadanym przedziale czasu
  (w nocy, podczas planowanych restarów, podczas intensywnych zadań backup, itd.)
 • wpisz numer telefonu (lub wybierz grupę użytkowników) do odbioru alertów
 • wybierz w jakich okolicznościach ma być wysłany alert SMS

Kontroluj status zadań

 • przeglądaj zadania
 • sprawdzaj które zadania są mają status czerwony (urządzenie/usługa nie odpowiada)
 • zobacz kiedy dane zadanie było ostatni raz niedostępne
 • zobacz dlaczego dane zadanie było ostatnio niedostępne (sprawdź odpowiedź)
 • edytuj/usuwaj zadania
 • tymczasowo wyłączaj zadania (np. podczas upgrade’ów)

Zdefiniuj treść alertów SMS

Zdefiniuj treść alertów dla sytuacji kiedy host/usługa przestaje być niedostępna/wraca do działania. W treści możesz wykorzystać automatyczne pola:

 • {TASKNAME} – wstawia nazwę zadania w treść sms
 • {HOST} – nazwa hosta lub adres IP
 • {RESPONSE} – odpowiedź serwera/sieci (w przypadku braku dostępu do portu/hosta)
 • {TIMESTAMP} – znacznik czasowy

Otrzymuj alerty SMS

 • bądź powiadamiany kiedy urządzenie/serwer przestaje odpowiadać
 • miej szansę na jak najszybszą reakcję

Zdobądź zadowolenie swoich klientów dzięki wysokiej dostępności usług…

SNMP TRAPS

Mechanizm “SNMP traps” jest popularnym narzędziem służącym do zarządzania i monitorowania aktywności urządzeń w małej lub globalnej sieci za pośrednictwem SNMP. To co odróżnia “SNMP traps” od innych komunikatów, to fakt, że są one uruchamiane natychmiast przez agenta, zamiast oczekiwania na żądanie statusu wysyłane za pomocą SNMP get.

Dodawanie/edycja regół SNMP Traps

Dla każdej reguły użytkownik może zdefiniować:

 • Jeśli wiadomość ma być wysyłana “zawsze” lub tylko “dla określonego IP / gdy pułapka zawiera
 • Ustaw IP, Object ID, wartość i typ zwrotu SNMP
 • Odbiorcy SMS-ów
 • Ustawić komunikat

Częstotliwość monitorowania

Od wersji oprogramowania 3.41 zadania monitorowania są wykonywane w trybie równoległym. Oprogramowanie automatycznie optymalizuje liczbę równoległych zadań i częstotliwość ich wykonywania uwzględniając wydajność urządzenia.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!