MQTT (MQTT do SMS / SMS do MQTT)

MQTT to protokół komunikacyjny dedykowany Internetowi Rzeczy (IoT). Jest zaprojektowany jako wyjątkowo lekki protokół transmisji komunikatów typu publish/subscribe, który jest idealny do łączenia zdalnych urządzeń przy minimalnym wykorzystaniu pasma sieciowego. Obecnie MQTT jest używane w wielu różnych branżach, takich jak motoryzacja, produkcja, telekomunikacja, przemysł naftowy i gazowy itp.

Funkcja MQTT w SMSEagle pozwala konwertować MQTT na SMS i SMS na MQTT. Można utworzyć wiele reguł konwersji:

  • gdy do bramki SMSEagle przyjdzie SMS o zdefiniowanej treści, jest on przekazywany do MQTT
  • gdy wiadomość o określonej treści znajdzie się w MQTT, bramka SMSEagle może wysłać ją jako SMS do jednego lub wielu odbiorców

Konfiguracja funkcji

Funkcja „MQTT” umożliwia zdefiniowanie kilku reguł przetwarzania dla scenariuszy “Subscribe” (subskrypcji) i “Publish” (publikacji).

Reguły subskrypcji

Dla każdej reguły przetwarzania użytkownik może zdefiniować:

  1. czy przekazywanie wiadomości powinno być włączone zawsze, czy jedynie w przypadku wystąpienia określonego tematu, czy w przypadku gdy wiadomość MQTT zawiera określony tekst
  2. odbiorcę wiadomości (pojedynczy lub grupowy)
  3. z którego modemu ma zostać wysłana wiadomośc SMS (dla urządzeń z wieloma modemami)

Reguły publikacji

Dla każdej reguły procesowania użytkownik może zdefiniować:

  1. czy przekazywane SMSy powinny być zawsze wysyłane, czy tylko dla określonego nadawcy/tekstu wiadomości
  2. host, port i temat subskrybenta MQTT
  3. dla urządzeń z wieloma modemami użytkownicy mogą również zdefiniować, z którego modemu SMS jest odbierany

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!