Email do SMS Poller

Funkcja Email2SMS Poller jest drugą (alternatywną) wtyczką do konwersji wiadomości e-mail do SMS. Ta wtyczka powinna być używana, gdy istnieje konieczność pobierania wiadomości e-mail z jednej istniejącej skrzynki email na serwerze pocztowym. Plugin Email2SMS Poller łączy się ze skonfigurowanym kontem e-mail i odpytuje je w określonych odstępach czasowych o nowe wiadomości e-mail. Po odebraniu nowego e-maila jest on automatycznie konwertowany na SMS.

Plugin obsługuje konta POP3 i IMAP.
W celu wysłania SMS za pomocą pluginu Email2SMS Poller, należy wysłać wiadomość e-mail na określone konto e-mail z tematem zawierającym numer telefonu komórkowego.

PRZYKŁAD

DO: smseagle@mojafirma.com
OD: adam.kowalski@mojafirma.com
TEMAT: +48333444555
TREŚĆ: Witaj świecie!
W tym przypadku bramka SMSEagle pobiera przychodzący e-mail z konta smseagle@mojafirma.com i wysyła jego treść jako wiadomość SMS do numeru +48333444555.

WYSYŁKA DO UŻYTKOWNIKA/GRUPY

W celu wysłania wiadomości SMS do kontaktu lub grupy z Książki adresowej urządzenia SMSEagle, należy w polu TEMAT  podać nazwę kontaktu/grupy.

Konfiguracja

  • jeśli chcesz używać pluginu, ustaw ‚Enable Email To SMS Poller’ na ‚Yes’
  • ustaw interwał sprawdzania skrzynki email (w sekundach)     
  • treść wiadomości zostanie obcięta do wartości ‚Maximum number of characters’. Maksymalna długość wiadomości SMS to 1300 znaków
  • jeśli chcesz korzystać ze specjalnych znaków narodowych włącz kodowanie Unicode     
  • wybierz protokół IMAP lub POP3
  • podaj ustawienia skrzynki email (host, port, użytkownik, hasło, ustawienia szyfrowania)
  • jeśli chcesz usuwać wiadomości email ze skrzynki po ich pobraniu przez plugin zaznacz “Delete emails from server after processing”

Wiadomości, które są przetwarzane przez Email2SMS Poller (ale nie są usunięte) są oznaczone w skrzynce pocztowej jako przeczytane. Oprogramowanie opiera się na oznaczaniu flagą wiadomości jako Przyczytana / Nieprzeczytana. Oznaczenie przeczytanej wiadomości w skrzynce pocztowej jako nieprzeczytanej spowoduje ponowne przetworzenie przez plugin Email2SMS Poller.

Zalecamy użycie oddzielnego konta e-mail do celów wykorzystania pluginu.