Czarna lista

Ta funkcjonalność pozwalająca na dodanie numeru telefonu do listy numerów blokowanych. Kiedy numer znajduje się na tej liście, urządzenie automatycznie blokuje każdą wysłaną i odebraną wiadomość  z tego numeru, jak również kasuje wiadomości ze skrzynki odbiorczej.

Dodawanie/edycja numeru czarnej listy

Użytkownik może dodać numer, który chce zablokować i podać powód, dla którego to robi.

Zdefiniuj słowo STOP

Użytkownik może określić, czy dany numer ma być automatycznie dodawany do czarnej listy, jeśli:

  • Wiadomość przychodząca zawiera w treści podaną wartość
  • Przychodząca wiadomość jest równa określonej wartości

Funkcja może również wysyłać automatycznie wiadomość, gdy numer zostanie dodany do czarnej listy.

Więcej szczegółów na temat tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie Do Pobrania.