Cykliczny SMS

Wtyczka “Cykliczny SMS” pozwala na wysyłanie wiadomości SMS w ustalonych odstępach czasu. Plugin umożliwia zdefiniowanie wielu reguł cyklicznego wysyłania wiadomości, z których każda jest przetwarzana niezależnie. Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu z okna pluginu.

Dodawanie/edycja reguł wysyłania

Dla każdej reguły użytkownik może zdefiniować:

  • Nazwę reguły
  • Interwał wysyłania (Co godzinę, Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc lub Co rok)
  • Treść wiadomości SMS
  • Odbiorców wiadomości SMS (numer(y) rozdzielone przecinkami lub grupa(y) z Książki adresowej urządzenia)

Więcej szczegółów na temat tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie Do Pobrania.