Cyfrowe wejścia/wyjścia

Cyfrowe wejścia/wyjścia mogą być wykorzystywane do uruchomienia wysyłki wiadomości SMS gdy urządzenie włączyło się lub wyłączyło.  Dodatkowo, moduł może służyć  do aktywacji urządzeń zewnętrznych po odebraniu wiadomości SMS.

Cyfrowe wejścia/wyjścia

Urządzenia SMSEagle są wyposażone w wejścia cyfrowe (DI) i wyjścia cyfrowe (DO). Wejścia cyfrowe mogą być wykorzystywane do odbierania sygnałów z zewnętrznych czujników lub urządzeń i automatycznie powodują wysyłanie wiadomości SMS w oparciu o stan wejściowy. Z drugiej strony wyjścia cyfrowe mogą być używane do włączania urządzeń zewnętrznych podłączonych do wyjść, gdy SMSEagle otrzyma określone wiadomości SMS.

Konfiguracja wtyczki

Wtyczka “Cyfrowe wejścia/wyjścia” umożliwia definiowanie reguł kontrolujących zachowanie cyfrowych wejść / wyjść na urządzeniu SMSEagle. Użytkownik może zdefiniować kilka reguł przetwarzania zarówno dla wejść jak i wyjść.

Cyfrowe wejścia

Dla każdej reguły przetwarzania można zdefiniować:     

 • Nazwa reguły     
 • Numer portu
 • Stan sygnału wejściowego, który spowoduje wysłanie wiadomości SMS (pole “Gdy sygnał wejściowy”)     
 • Tekst SMS (pole “Wyślij wiadomość SMS”)     
 • Nazwa odbiorcy z książki telefonicznej
 • limit czasu alertu

Cyfrowe wyjścia

Dla każdej reguły można zdefiniować:     

 • Nazwa reguły     
 • Numer portu
 • Warunek zmiany stanu wyjścia cyfrowego (dla wszystkich wiadomości, gdy przychodzi SMS z określonego kontaktu w książce telefonicznej i/lub gdy tekst SMS zawiera określoną wartość)     
 • Stan sygnału wyjściowego, który będzie wyzwalany przez przychodzącą wiadomość SMS     
 • Czas trwania sygnału wyjściowego w sekundach (0 = bez limitu czasu)     
 • Opóźnienie przed ustawieniem sygnału wyjściowego
 • Zdefiniowanie wiadomości wychodzących, które zostaną wysłane po wyzwoleniu sygnału wyjściowego

Wiadomości głosowe  (Voice Call)

Po wiadomości SMS wysłanej w ramach reguły wejścia cyfrowego może opcjonalnie nastąpić połączenie budzące z konwersją tekstu na mowę. Funkcję można włączyć w ramach definiowania reguły. Funkcja wymaga urządzenia z aktywnym dodatkiem Voice-Call.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!