Grupy Eskalacji

Funkcja eskalacji wiadomości pozwala na eskalowanie alertów SMS w obrębie grupy, od użytkownika do użytkownika w predefiniowanej kolejności.

Wiadomość SMS będzie eskalowana dopóki, któryś z członków grupy nie odpowie na wiadomość w odpowiednim czasie. Kolejka eskalacji jest zatrzymywana po otrzymaniu zdefiniowanego słowa STOP od któregoś z członków grupy. Poniżej znajduje się przykład działania tej funkcji:

Tekst alertu SMS jest wysyłany do grupy eskalacyjnej. Jeśli odbiorca nie odpowie w określonym czasie, SMS jest wysyłany do kolejnego członka grupy.

Użytkownik odbiera tekst alertu i odpowiada słowem kluczowym stop. Kolejka eskalacji zostaje zatrzymana.

Konfiguracja

Grupa Eskalacyjna jest specjalną wersją grupy w Książce telefonicznej urządzenia SMSEagle. Grupa taka posiada  dodatkowe właściwości takie jak “Interwał” (definiuje odstęp czasowy pomiędzy wysyłaniem wiadomości tekstowych do kolejnych członków grupy) oraz “Słowo stop” (definiuje prefiks słowa kluczowego, które musi zostać wysłane do urządzenia SMSEagle, aby zatrzymać kolejkę eskalacyjną). Kolejność członków grupy może być ustawiana indywidualnie w oknie edycji grupy.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!