Failover modemu SMSEagle

Funkcja ta zapewnia nieprzerwane wysyłanie wiadomości SMS gdy dojdzie do awarii któregoś z modemów lub gdy sieć komórkowa jednego z operatorów stanie się niedostępna.

Funkcja przełączania awaryjnego modemu jest dostępna w urządzeniach SMSEagle z 2 lub więcej modemami. Jest to funkcja, która zapewnia nieprzerwane przesyłanie wiadomości SMS w przypadku awarii jednego lub więcej modemów lub niedostępności sieci komórkowej jednego operatora.

Jeśli włączone jest przełączanie awaryjne modemu, bramka SMS jest zaprojektowana tak, aby automatycznie przełączać się na modem zapasowy w przypadku awarii modemu podstawowego. Dzięki temu wiadomości SMS mogą być nadal wysyłane i odbierane, nawet jeśli jeden lub więcej modemów przestanie działać lub operator komórkowy ma problemy z siecią.

Funkcja przełączania awaryjnego obejmuje użycie wielu modemów w bramce SMS. Urządzenie SMSEagle jest skonfigurowane do monitorowania stanu każdego modemu i wykrywania awarii modemu. Po wykryciu awarii urządzenie przełącza się na modem dodatkowy i używa go do kontynuowania wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

Oprócz funkcji przełączania awaryjnego, sprzętowa bramka SMS zawiera inne funkcje, takie jak równoważenie obciążenia, routing wiadomości i kolejkowanie wiadomości, aby zapewnić niezawodne i wydajne dostarczanie wiadomości SMS.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!