Callback URL

Funkcja Callback URL (webhook) umożliwia przekazywanie przychodzących wiadomości SMS na zdefiniowany adres URL.

Wtyczka Callback URL pozwala na przekierowanie przychodzących wiadomości SMS do zdefiniowanego adresu URL. Jeśli plugin jest włączony każda wiadomość przychodząca do SMSEagle spowoduje wywołanie żądania HTTP(S) do zdalnego adresu url. Żądanie HTTP(S) może być typu GET lub POST

Konfiguracja pluginu:

Plugin “Callback URL” pozwala na dodanie nieograniczonej liczby reguł. Użytkownik może wyłączyć lub włączyć każdą z nich.

Screenshot from Callback URL settings

Dla każdej nowej reguły użytkownik musi wypełnić określone pola:

  • Pole ‚URL’ definiuje adres twojego skryptu callback
  • Przycisk ‚Test URL’ umożliwia sprawdzenie czy wprowadzona konfiguracja Callback URL jest poprawna. SMSEagle wykona żądanie HTTP(S) do zdefiniowanego skryptu callback i zweryfikuje odpowiedź zdalnego serwera
  • W polu ‚URL method’ ustawiany jest typ żądania HTTP(S) (GET lub POST)
  • Opcjonalnie można zdefiniwać wartość klucza API. Wartość ta będzie przekazana w żądaniu HTTP(S) w parametrze ‚apikey’. Jeśli to pole pozostanie puste, parametr ‚apikey’ nie będzie przekazany do callback url
  • Użytkownik może także zdecydować o wsparciu dla certyfikatów SSL self-signed

Po wysłaniu żądania HTTP GET/POST do zdalnego adresu URL, SMSEagle będzie oczekiwać odpowiedzi HTTP(S): 200 [OK]

Jeśli zdalny odpowie w inny sposób lub jest niedostępny, SMSEagle będzie ponawiać żądanie w ciągu 24h.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!