Plugin SMS To Email

Plugin SMS To Email umożliwia przekazywanie przychodzących wiadomości SMS na adres e-mail.

Wtyczka może być używana w dwóch trybach:     

  • Przekazywanie przychodzących wiadomości SMS na e-maila ostatniego nadawcy (tzw. Dwukierunkowy Email2SMS i SMS2Email). W tym trybie, gdy urządzenie SMSEagle odbiera SMS przychodzący, sprawdza, czy wcześniej ktoś wysyłał SMS do numeru z nadchodzącego SMSa przy użyciu Email2SMS. Jeśli zostanie znaleziony ostatni nadawca, nadchodzący SMS zostanie przekazany na adres e-mail ostatniego nadawcy. Jeśli nie znaleziono ostatniego nadawcy, nadchodząca wiadomość zostanie przekazana na domyślny adres e-mail podany w ustawieniach wtyczki.     
  • Przekazuje wszystkie wiadomości przychodzące na jeden stały adres e-mail. W tym trybie wszystkie przychodzące wiadomości SMS są przekazywane zawsze na ten sam adres e-mail.

 

Konfiguracja wtyczki     

  • Jeśli chcesz używać wtyczki, ustaw opcję “Włącz przekazywanie dalej na email” na “Tak”     
  • Wybierz typ przekierowania poczty e-mail: “Do e-maila ostatniego użytkownika wysyłającego” (tzw. “Dwukierunkowy Email2SMS i SMS & Email”) lub “Do stałego adresu e-mail”     
  • Wprowadź temat wiadomości email
  • Wprowadź konfigurację SMTP dla serwera SMTP, który będzie używany do wysyłania e-maili

Tekst wiadomości email z pluginu

Treść wiadomości email zawiera:

  • numer telefonu z wiadomości SMS (i nazwa kontaktu z Książki adresowej jeśli został znaleziony)
  • Datę i czas otrzymania SMS
  • Treść SMS