Email Do SMS

Funkcja pozwala na konwertowanie wiadomości email na SMS.

Zobacz film

Zobacz krótką prezentację wideo na temat działania funkcji Email do SMS.

PODSTAWOWE UŻYCIE

Jeśli funkcja jest włączona to wiadomości email wysłane na adres:

NUMER_TELEFONU@ADRES_IP_SMSEAGLE
zostaną skonwertowane na wiadomości SMS.

gdzie:
NUMER_TELEFONU – to numer telefonu odbiorcy
ADRES_IP_SMSEAGLE – to adres IP Twojego urządzenia.

Treść wiadomości email jest treścią wiadomości SMS (opcjonalnie można również dodać temat wiadomości email do wiadomości SMS).

Np.: wiadomość email wysłana na adres: 123456789@192.168.0.101 zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i dostarczona na numer telefonu 123456789.

WYSYŁKA DO UŻYTKOWNIKA/GRUPY

Ta funkcjonalność jest dostępna w wersji oprogramowania 2.5 i wyższej. Wiadomość email wysłana na adres:

NAZWA_W_KSIAZCE_ADRESOWEJ@ADRES_IP_SMSEAGLE
zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i wysłana do użytkownika lub grupy z książki adresowej urządzenia SMSEagle.

gdzie:
NAZWA_W_KSIAZCE_ADRESOWEJ
– nazwa użytkownika lub grupy (musi być to grupa publiczna) z książki adresowej SMSEagle
ADRES_IP_SMSEAGLE – to adres IP Twojego urządzenia
Treść wiadomości email jest treścią wiadomości SMS (opcjonalnie można również dodać temat wiadomości email do wiadomości SMS).

Np.: wiadomość email wysłana na adres: db-admins@192.168.0.101 zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i dostarczona do wszystkich członków grupy db-admin. Grupa db-admin musi być zdefiniowana w książce adresowej Twojego urządzenia SMSEagle.

UŻYWANIE FQDN W ADRESACH EMAIL

Możliwa jest także konfiguracja urządzenia pozwalająca na używanie pełnej, jednoznacznej nazwy domenowej (ang. Fully Qualified Domain Name) w adresach email wysyłanych do urządzenia SMSEagle (np.: 123456789@mydomain.com). Szczegóły tego rozwiązania opisane zostały w FAQ: How do I configure Email2SMS plugin to accept FQDN email

Konfiguracja pluginu

  • jeśli chcesz używać funkcjii, ustaw ‚Email2sms active’ na ‚Yes’
  • jeśli chcesz dołączać temat wiadomości email do treści wiadmości SMS, ustaw ‚What to do with email subject’ na ‚Include in SMS’. Temat wiadomości email zostanie dołączony na początek SMS
  • jeśli chcesz używać uwierzytelnienia użytkownika, ustaw ‚What to do with email subject’ na ‚Use for authentication’. Jeśli uwierzytelnienie jest włączone, wpisz w tytule wiadomości email swój login i hasło w następującej postaci: login=jan&pass=kowalski LUB podaj API token dostępu w następującej formie: access_token=token
  • treść wiadomości zostanie obcięta do wartości ‚Maximum number of characters’. Maksymalna długość wiadomości SMS to 1300 znaków.