Plugin Email To SMS

Plugin Email to SMS pozwala na konwertowanie wiadomości email na SMS.

PODSTAWOWE UŻYCIE

Jeśli plugin jest włączony to wiadomości email wysłane na adres:

NUMER_TELEFONU@[ADRES_API_SMSEAGLE]
zostaną skonwertowane na wiadomości SMS.

NUMER_TELEFONU to numer telefonu odbiorcy
ADRES_IP_SMSEAGLEto adres IP Twojego urządzenia.

Treść wiadomości email jest treścią wiadomości SMS (opcjonalnie można również dodać temat wiadomości email do wiadomości SMS).

Np.: wiadomość email wysłana na adres: 123456789@[192.168.0.101] zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i dostarczona na numer telefonu 123456789.

WYSYŁKA DO UŻYTKOWNIKA/GRUPY

Ta funkcjonalność jest dostępna w wersji oprogramowania 2.5 i wyższej. Wiadomość email wysłana na adres:

NAZWA_W_KSIAZCE_ADRESOWEJ@[ADRES_IP_SMSEAGLE]
zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i wysłana do użytkownika lub grupy z książki adresowej urządzenia SMSEagle.

NAZWA_W_KSIAZCE_ADRESOWEJ nazwa użytkownika lub grupy (musi być to grupa publiczna) z książki adresowej SMSEagle
ADRES_IP_SMSEAGLE to adres IP Twojego urządzenia
Treść wiadomości email jest treścią wiadomości SMS (opcjonalnie można również dodać temat wiadomości email do wiadomości SMS).

Np.: wiadomość email wysłana na adres: db-admins@[192.168.0.101] zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i dostarczona do wszystkich członków grupy db-admin. Grupa db-admin musi być zdefiniowana w książce adresowej Twojego urządzenia SMSEagle.

UŻYWANIE FQDN W ADRESACH EMAIL

Możliwa jest także konfiguracja urządzenia pozwalająca na używanie pełnej, jednoznacznej nazwy domenowej (ang. Fully Qualified Domain Name) w adresach email wysyłanych do urządzenia SMSEagle (np.: 123456789@mydomain.com). Szczegóły tego rozwiązania opisane zostały w FAQ: How do I configure Email2SMS plugin to accept FQDN email

Konfiguracja pluginu

  • jeśli chcesz używać pluginu, ustaw ‚Email2sms active’ na ‚Yes’
  • jeśli chcesz dołączać temat wiadomości email do treści wiadmości SMS, ustaw ‚What to do with email subject’ na ‚Include in SMS’. Temat wiadomości email zostanie dołączony na początek SMS
  • jeśli chcesz używać uwierzytelnienia użytkownika, ustaw ‚What to do with email subject’ na ‚Use for authentication’. Jeśli uwierzytelnienie jest włączone, wpisz w tytule wiadomości email swój login i hasło w następującej postaci: login=jan&pass=kowalski
  • treść wiadomości zostanie obcięta do wartości ‚Maximum number of characters’. Maksymalna długość wiadomości SMS to 1300 znaków.