Listopad 2018 - Trzecia Rewizja Urządzeń NXS

Trzecie uaktualnienie sprzętowe dla urządzeń NXS-Line