Modem 3G z funkcją voice (wymiana)

ACCVOICEM

Modem 3G z funkcją wykonywania połączeń dla linii urządzeń NXS-97XX-3G. Modem umożliwia dostęp do funkcji wykonywanie połączeń od wersji oprogramowania 3.2. Funkcja ta umożliwia wykonanie  połączenia (rozłączonego po X sekundach) z wybranym numerem telefonu. Połączenie może posłużyć jako uzupełnienie do wiadomości SMS przy powiadamianiu o ważnych incydentach lub  alertach w systemie.

Więcej szczegółów

80,00€

+

Modem z funkcją voice zastępuje standardowy modem w urządzeniach NXS-97XX-3G. Ten produkt można kupić jako rozszerzenie zarówno dla nowych, jak i istniejących urządzeń.

W przypadku nowych urządzeń wymiana zostanie wykonana przed zrealizowaniem zamówienia. Jeśli posiadasz już urządzenie i chcesz je zaktualizować do funkcji wykonywania połączeń, konieczne będzie wysłanie urządzenia do naszego centrum pomocy technicznej w celu wymiany modemu.

Napisz opinię

Modem 3G z funkcją voice (wymiana)

Modem 3G z funkcją voice (wymiana)

Modem 3G z funkcją wykonywania połączeń dla linii urządzeń NXS-97XX-3G. Modem umożliwia dostęp do funkcji wykonywanie połączeń od wersji oprogramowania 3.2. Funkcja ta umożliwia wykonanie  połączenia (rozłączonego po X sekundach) z wybranym numerem telefonu. Połączenie może posłużyć jako uzupełnienie do wiadomości SMS przy powiadamianiu o ważnych incydentach lub  alertach w systemie.